Czwartek, 23 maja 2024

imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

RSS

Służyli w Jastrzębiu, Wodzisławiu i w Żorach. Zostali zastępcami komendanta śląskiej policji [ZDJĘCIA]

27.02.2024 07:34 | 0 komentarzy | sqx

Nowi Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Uroczystość objęcia stanowisk odbyła się w poniedziałek (26.02.) w Sali Kolumnowej siedziby śląskiej Policji. Mł. insp. Radosław Kacprzak będzie nadzorował pion kryminalny. Wcześniej służył w Jastrzębiu-Zdroju, później w Wodzisławiu Śląskim był zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego.

Służyli w Jastrzębiu, Wodzisławiu i w Żorach. Zostali zastępcami komendanta śląskiej policji [ZDJĘCIA]
Młodszy inspektor Radosław Kacprzak - dotychczasowy Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach - objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadzorującego pion kryminalny.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W poniedziałek (26.02.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się uroczystość objęcia stanowisk zastępców komendanta śląskiego garnizonu. I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach został insp. Artur Bednarek. Stanowiska Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach objęli: insp. Jacek Stelmach, który będzie nadzorował pion prewencji oraz mł. insp. Radosław Kacprzak - nadzorujący pion kryminalny. W wydarzeniu uczestniczył szef śląskiego garnizonu insp. Tomasz Michułka, a także przedstawiciele władz województwa śląskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza naszego garnizonu.

26 lutego 2024 r. p.o. Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, powierzył pełnienie obowiązków trzem oficerom Policji na stanowiskach I zastępcy i zastępców szefa śląskiego garnizonu.

  • Inspektor Artur Bednarek - dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadzorującego pion logistyczny.
  • Inspektor Jacek Stelmach - dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie - objął obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadzorującego pion prewencji.
  • Młodszy inspektor Radosław Kacprzak - dotychczasowy Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach - objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadzorującego pion kryminalny.

Rozkazy personalne odczytał Naczelnik Wydziału Kadr KWP w Katowicach młodszy inspektor Sławomir Zynek, a wręczył je szef garnizonu śląskiego inspektor Tomasz Michułka.

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu, pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019 roku został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki.

Inspektor Artur Bednarek posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”, Medal "Pro Patria" i Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Inspektor Jacek Stelmach urodził się w 1973 roku w Cieszynie. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoty Policji w Szczytnie. Inspektor służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Zespole Patrolowym Komisariatu Policji w Wiśle, zajmując stanowiska aplikanta i policjanta. Po trzech latach służby został awansowany i przeniesiony do służby w zespole dochodzeniowym, najpierw w wiślańskim komisariacie, a później w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji w Cieszynie, gdzie zajmował kolejne stanowiska - starszego asystenta oraz specjalisty.

Rok 2006, to czas ważnych zmian w karierze inspektora Stelmacha, ponieważ po raz pierwszy objął stanowisko w strukturze kierownictwa Policji. 1 listopada 2006 roku został mianowany Komendantem Komisariatu Policji w Strumieniu, a rok później powierzono mu stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie, gdzie służbę pełnił przez kolejnych 8 lat. W 2015 roku inspektor Stelmach został Komendantem Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. W roku 2016 pożegnał się z cieszyńskim garnizonem i awansował na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach. Po niespełna czterech latach - w 2020 roku - inspektor powrócił do powiatu cieszyńskiego, aby objąć stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.

Inspektor Jacek Stelmach został odznaczony między innymi: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Brązową oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant".

Młodszy inspektor Radosław Kacprzak urodził się w 1980 roku w Grudziądzu. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Inspektor służbę w Policji rozpoczął w 2006 roku w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, zajmując stanowiska aplikanta, a następnie policjanta. Po dwóch latach służby - w 2008 roku - realizował powierzone mu zadania w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału Kryminalnego jastrzębskiej komendy, gdzie służbę pełnił na stanowiskach referenta, detektywa oraz specjalisty.

Od 2012 roku młodszy inspektor Kacprzak pełnił służbę na stanowiskach funkcyjnych - Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, a następnie został awansowany do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W 2017 roku młodszy inspektor Radosław Kacprzak stanął na czele Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Inspektor został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant", a także Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.