Wtorek, 16 kwietnia 2024

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Zebranie sprawozdawcze OSP Jedłownik. Podsumowanie roku i ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej [ZDJĘCIA]

26.02.2024 08:29 | 1 komentarz | FK

W sobotę (24.02) odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedłowniku. Druhowie podsumowali rok działalności i przyjęli plan działalności na rok 2024.

Zebranie sprawozdawcze OSP Jedłownik. Podsumowanie roku i ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej [ZDJĘCIA]
Podczas zebrania miało miejsce ślubowanie druhów młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na początku zebrania wybrano przewodniczącego, którym został Zbigniew Rączka, następnie miało miejsce ślubowanie druhów z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Swoje sprawozdania przedstawili: prezes Marian Kwiatoń, naczelnik Marcin Stroiński, skarbnik Dariusz Danielik i przewodniczący komisji rewizyjnej Stanisław Kubis. Zarząd uzyskał absolutorium a prezes przedstawił plan działalności na rok 2024. Podczas zebrania wręczono również odznaki i odznaczenia. 

Siły i środki jednostki

Jednostka liczy 32 przedstawicieli czynnych, 4 przedstawicieli honorowych, 3 przedstawicieli wspierających i 13 przedstawicieli MDP. 14 członków uprawnionych jest do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W roku ubiegłym OSP Jedłownik był dysponowany do 7 zdarzeń (3 pożary i 4 miejscowe zagrożenia). Druhowie współpracują z urzędem miasta, komendą powiatową PSP, radą dzielnicy Jedłownik – Turzyczka – Karkoszka, szkołami i przedszkolami, kołem gospodyń wiejskich oraz ościennymi jednostkami OSP. Jednostka posiada średni wóz gaśniczy Volvo GBA 4,1/16.

Ważniejsze wydarzenia z życia jednostki w 2024 roku:

 • 7 stycznia brali udział w Doubravie na walnym zebraniu.
 • 10 stycznia nowy samochód bojowy VOLVO został zgłoszony do podziału bojowego.
 • 15 lutego zakończono remont nawierzchni przed garażami.
 • 18 lutego odbyło się walne zebranie w  jednostce.
 • 19 kwietnia na posiedzeniu zarządu OSP podjęto uchwałę o powołaniu młodzieżowej drużyny pożarniczej.
 • 29 kwietnia rano druhowie zabezpieczali rajd rowerowy w Wodzisławiu Śl. a popołudniu był wyjazd do Doubravy na stawianie maika i Zawody Starszych Panów. Drużyna zajęła III miejsce.
 • 3 maja zorganizowalno dla naszych strażaków i ich rodzin spotkanie przy grillu z okazji Dnia Strażaka.
 • 7 maja w kościele parafialnym została odprawiona Msza św. z okazji Dnia Strażaka w intencji strażaków z Jedłownika i Turzyczki.
 • 13 maja W Jastrzębiu Zdroju odbył się koncert dla strażaków.
 • 15 maja W WCK odbyło się Leśne Święto Strażaków.
 • 28 maja W Bluszczowie odbyła się debata na temat bezpieczeństwa w powiecie wodzisławskim.
 • 1 czerwca  druhowie zorganizowali w  jednostce Strażacki Dzień Dziecka. Było zwiedzanie remizy, oglądanie samochodu i sprzętu p.poż, mini zawody z dyplomami i upominkami, MDP rozwijała linię gaśniczą, była też drabina z PSP i oglądanie okolicy z wysokości ponad 25 metrów.
 • 2 czerwca KP PSP zorganizowała Powiatowe obchody Dnia Strażaka.
 • 15 czerwca W Wodzisławskim Klubie Seniora strażacy robili pokaz i wykład z zakresu udzielania pierwszej.
 • 17 czerwca brali udział w miejsko-gminnych zawodach pożarniczych.
 • 24 czerwca brali udział w zawodach o Puchar Starostki w Doubravie
 • 1 lipca zabezpieczali IX Nocny Bieg z Gwiazdami.
 • 26 sierpnia Na terenie Turzyczki odbyły ćwiczenia strażaków z wodzisławskich jednostek OSP.
 • 9 września druhowie zorganizowali XII Polsko-Czeskie Zawody Pożarnicze.
 • 16 września W SDH Doubrava odbył się memoriał im. Jana Kotasa.
 • 22 września delegacja brała udział w uroczystości przekazania nowego wozu bojowego w OSP Koksownia Radlin.
 • 30 września w SP nr 2 odbył się festyn szkolny. 
 • 7 października odbył się turniej piłki nożnej o puchar prezydenta miasta.
 • 21 października delegacja jednostki brała udział w obchodach 125-lecia istnienia SDH Doubrava.
 • 4 listopada odbył się pogrzeb śp. Gerarda Tatarczyka, był druhem honorowym.
 • 17 listopada w Gołkowicach odbyła się uroczystość 25-lecia powstania Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wodzisławiu Śl.
 • 7 grudnia z okazji św. Mikołaja dla MDP zorganizowali zabawę na biało i pieczenie kiełbasek pod gołym niebem.
 • 8 grudnia w WCK odbyła się Gala Święta Twórców Kultury. Jednostka otrzymała wyróżnienie w kategorii Przyjaciele Kultury, które odebrał prezes OSP Jedłownik.

Odznaczenia, podziękowania i gratulacje

Podczas zebrania wręczono odznaki i odznaczenia. Honorową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego” odznaczeni zostali: Marian Kwiatoń i Marcin Stroiński. Odznakę „ZA WYSŁUGĘ 40 LAT”  otrzymał druh Stanisław Kubis, odznakę „ZA WYSŁUGĘ 20 LAT” otrzymali: Marcin Stroiński, Marian Kwiatoń, Michał Jęczmionka. Odznakę „ZA WUSŁUGĘ 10 LAT” otrzymał Przemysław Lach.

Podziękowania i gratulacje złożyli również zaproszeni goście. Obecny był prezydent Mieczysław Kieca, st.bryg. Jacek Filas z KP PSP Wodzisław Śląski, komendant straży miejskiej Beata Drzeniek i prezes oddziału powiatowego Zbigniew Radecki.

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.