Wtorek, 16 kwietnia 2024

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Nie widać końca procesu byłego posła PiS Grzegorza J. Miały być mowy końcowe, a jest wniosek o... dopuszczenie kolejnego dowodu

12.02.2024 13:21 | 3 komentarze | żet

Przesłuchanie świadka, mowy końcowe i termin ogłoszenia wyroku - tego spodziewano się po zaplanowanej na 12 lutego 2024 r. rozprawie, jednak sprawy potoczyły się w zupełnie innym kierunku.

Nie widać końca procesu byłego posła PiS Grzegorza J. Miały być mowy końcowe, a jest wniosek o... dopuszczenie kolejnego dowodu
Grzegorz J. ponownie stanął przed Sądem Rejonowym w Rybniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Grzegorz J., Michał G., Karol S. oraz Jarosław J. to oskarżeni w procesie, który toczy się przed Sądem Rejonowym w Rybniku. Sprawa przyciąga uwagę mediów, bowiem jeden z wymienionych to były polityk PiS. Prokuratura zarzuca mu m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych i powoływanie się na wpływy w zamian za rekomendowanie ustalonych osób na stanowiska kierownicze w spółkach związanych z dużym podmiotem węglowym (na wniosek obrony Sąd wyłączył jawność nazw podmiotów gospodarczych związanych z postępowaniem). Sformułowane wobec Grzegorza J. zarzuty dotyczą lat 2016 - 2018, gdy był on posłem na Sejm RP.

Przychylny, dobry, chętny do pomocy

12 lutego zeznawał świadek pełniący funkcje zarządcze w jednej ze spółek-córek dużej spółki węglowej. Sąd pytał go m.in. o znajomość z Grzegorzem J., częstotliwość kontaktów, a także, czy kiedykolwiek widział lub słyszał, by Grzegorz J. miał przyjmować korzyści majątkowe.

Świadek przyznał, że z Grzegorzem J. zna się od około 20 lat, jest z nim w relacjach koleżeńskich, jednak ich wzajemne kontakty nie były zbyt częste. Najczęściej spotykali się na meczach piłki nożnej. Świadek nigdy nie widział, ani też nie słyszał o tym, by Grzegorz J. miał dopuścić się czynów, których popełnienie zarzuca mu prokuratura.

- Przychylny, dobry, chętny do pomocy - tymi słowami świadek opisał Grzegorza J., o co poprosił go obrońca oskarżonego.

Materiał z podsłuchu w innej sprawie

Wydawało się, że przesłuchanie ostatniego świadka to tylko formalność, po czym nastąpią mowy końcowe, a w perspektywie będzie ogłoszenie wyroku. Tak się jednak nie stało. Prokurator złożył wniosek o dołączenie nowego dowodu. To materiały z kontroli operacyjnej D.Ż., świadka, który już wcześniej zeznawał w procesie. Obrońcy oskarżonych ubolewali, że prokuratura jest w posiadaniu tych materiałów od prawie czterech lat i dopiero teraz wnioskuje o ich dołączenie do przewodu sądowego. Jeden z obrońców dociekał, czy któryś z sądów wyraził zgodę na podsłuch D.Ż. Taką zgodę, jak przekazała sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, odnosząc się do wniosku prokuratury, wydał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd dał obrońcom czas na zapoznanie się z materiałem dowodowym, o którego włączenie w przebieg procesu wnioskuje prokuratura. Sąd rozpatrzy wniosek w tej sprawie dopiero wtedy, gdy obrońcy zapoznają się z materiałem i będą mogli odnieść się do wniosku.

Kolejna rozprawa odbędzie się 27 marca 2024 r.

Zatrzymanie przez CBA, pół miliona złotych kaucji

Przypomnijmy, Grzegorz J. został zatrzymany przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury CBA w styczniu 2022 r. Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie sformułował wobec niego sześć zarzutów odnoszących się do lat 2016-2018, gdy oskarżony był posłem na Sejm RP. Grzegorz J. usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych i powoływania się na wpływy w zamian za rekomendowanie ustalonych osób na stanowiska kierownicze w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

W tym miejscu dodajmy, że jeszcze zanim doszło do aresztowania Grzegorza J., polityk został skreślony z list PiS w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na jesień 2019 r. Później Grzegorz J. został zatrudniony na stanowisku dyrektora w jednej ze spółek węglowych.

Proces rozpoczął się 24 kwietnia 2023 r. Oprócz Grzegorza J. na ławie oskarżonych zasiadają jeszcze trzy osoby. Prokuratura zarzuca im wręczenie korzyści majątkowych. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grzegorz J. stwierdził, że był podsłuchiwany systemem Pegasus. Świadkowie zeznający w procesie powiedzieli, że co prawda rekomendacje Grzegorza J. dotyczące zatrudniania osób na stanowiskach kierowniczych się zdarzały, jednak nie były one wiążące.

Sześć zarzutów dla Grzegorza J.

Zarzuty, które ciążyły na Grzegorzu J.:

  1. Od czerwca 2017 roku do grudnia 2018 roku działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – posła na Sejm RP, pięciokrotnie przyjął od A.S korzyść majątkową w postaci gotówki w kwotach od 500 do 1200 zł, łącznie 5000 zł, w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do jego powołania na prezesa zarządu spółki XXX pozostającej w nadzorze właścicielskim XXX, posiadającej udziały Skarbu Państwa, tj. o czyn z art. 228 § 1 k.k w związku z art. 12 § 1 k.k,
  2. Od lutego 2017 r. do maja 2017 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – posła na Sejm RP, przyjął od G.C. trzykrotnie korzyść majątkową w postaci gotówki w łącznej kwocie 6000 zł, w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do jego powołania na prezesa zarządu spółki XXX, pozostającej w nadzorze właścicielskim spółki XXX, posiadającej udziały Skarbu Państwa, tj. o czyn z art. 228 § 1 k.k w związku z art. 12 § 1 k.k,
  3. Od listopada 2016 r. do maja 2017 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – posła na Sejm RP, dwukrotnie przyjął od H.F. korzyść majątkową w postaci gotówki w łącznej kwocie 1500 zł, w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do jego powołania na członka rady nadzorczej spółki XXX, pozostającej w nadzorze właścicielskim XXX, tj. o czyn z art. 228 § 1 k.k w związku z art. 12 § 1 k.k,
  4. Od czerwca do 2017 r. do lipca 2018 r działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz przedsiębiorstwa XXX i XXX będąc posłem na Sejm RP, po uprzednim wielokrotnym utwierdzaniu w przekonaniu D.Ż. o istnieniu wpływów w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na pozostawaniu przez D. Ż. na stanowisku tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa XXX z siedzibą w XXX, a następnie na mianowaniu go na stanowisko dyrektora, jak również na utrzymaniu i zapewnieniu pełnienia tej funkcji przez D.Ż., w zamian za korzyść majątkową, polegającą na zawieraniu przez D.Ż. reprezentującego XXX umów na wykonanie prac remontowo-budowlanych ze wskazanymi mu podwykonawcami tj. XXX i XXX.
    Podmioty mogły dzięki temu osiągnąć zysk gospodarczy, czym przekroczył uprawnienia posła na Sejm RP do podejmowania interwencji poselskiej w przedsiębiorstwie państwowym, poprzez wywieranie wpływu na podejmowane przez D.Ż. decyzje co do wyboru podwykonawców oraz kontynuowania z nimi współpracy pomimo nierzetelnego wywiązywania się przez te podmioty gospodarcze z zawartych umów, czym działał na szkodę interesu publicznego podważając zaufanie co do prawidłowego i bezstronnego działania organów władzy publicznej oraz XXX wpływając na wybór, podwykonawców, tj. XXX i XXX, a następnie kontynuowanie z nimi współpracy, tj. o czyn z art. 230 § 1 kk w związku z art. 231 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2 kk, w zw. z art. 12 § kk,
  5. Od lipca 2018 r. do września 2018 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz XXX, będąc posłem na Sejm RP, po uprzednim wielokrotnym utwierdzaniu w przekonaniu D.Ż o istnieniu wpływów w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na utrzymaniu i zapewnieniu pełnienia przez D.Ż funkcji Dyrektora XXX z siedzibą w XXX, w zamian za korzyść majątkową, polegającą na zawarciu umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych przez D.Ż dyrektora XXX ze wskazanym mu podwykonawcą, tj. XXX, który to podmiot mógł dzięki temu osiągnąć zysk gospodarczy, czym przekroczył uprawnienia posła na Sejm RP do podejmowania interwencji poselskiej w przedsiębiorstwie państwowym, poprzez wywieranie wpływu na podejmowane przez D.Ż decyzje co do wyboru podwykonawcy XXX i zobligowanie D.Ż. jako dyrektora XXX do obniżenia marży tego przedsiębiorstwa do poziomu 1% w umowie z XXX dotyczącej remontu szpitala Aresztu Śledczego w XXX, czym działał na szkodę interesu publicznego, podważając zaufanie co do prawidłowego i bezstronnego działania organów władzy publicznej oraz XXX wpływając na obniżenie marży oraz wybór XXX jako podwykonawcy, tj. o czyn z art. 230 § 1 kk w związku z art. 231 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2 kk, w zw. z art. 12 § kk,
  6. 6. W maju 2016 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej posła na Sejm RP, przyjął obietnicę udzielenia korzyści majątkowej przez K.S., w zamian za zawarcie przez A.S. - dyrektora XXX z siedzibą w XXX umów na wykonanie prac remontowo-budowlanych ze wskazanym mu podwykonawcą, tj. firmą XXX, tj. o czyn z art. 228 § 1 k.k.