Poniedziałek, 23 maja 2022

imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

RSS

Powiatem wodzisławskim będą rządzić Wspólnota i KO. Bizoń nowym starostą [NA ŻYWO]

21.11.2018 14:09 | 80 komentarzy | mak

Na godz. 14.00 w środę komisarz wyborczy zwołał pierwsze posiedzenie nowej rady powiatu wodzisławskiego. Za chwilę radni radni złożą ślubowanie. Kto zostanie nowym starostą? Kto będzie przewodniczącym rady? Informujemy na bieżąco.

Powiatem wodzisławskim będą rządzić Wspólnota i KO. Bizoń nowym starostą [NA ŻYWO]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Godz. 14.05 Na sali są już wszyscy radni, w tym radni najczęściej wymieniani jako kandydaci na stanowisko starosty: Leszek Bizoń (Wspólnota Samorządowa), Danuta Maćkowska (PiS) i Ireneusz Serwotka (ZiR).

Jeszcze wczoraj najbardziej prawdopodobne było, że w radzie powiatu wodzisławskiego zawiąże się koalicja pomiędzy Wspólnotą Samorządową i Koalicją Obywatelską. Ze starostą Leszkiem Bizoniem na czele (pisaliśmy o tym TUTAJ). Ale przypomnijmy, że dziś rano nasze województwo obiegła wiadomość, że jednak PiS będzie rządzić na Śląsku. Mimo że jeszcze dzień wcześniej KO, SLD i PSL zawarły umowę koalicyjną. PiS przeciągnęło jednak na swoją stronę radnego Wojciecha Kałużę (KO) i zdołało zdobyć większość w Sejmiku Województwa Śląskiego. Czy to rozstrzygnięcie w sejmiku będzie miało wpływ na decyzję rajców w powiecie wodzisławskim? Czy czeka nas niespodziewany zwrot akcji? Już niebawem wszystko stanie się jasne.

Godz. 14.10 Obrady zaczęła prowadzić Kornelia Newy - radna seniorka

Godz. 14.20 Nowo wybrani radni składają ślubowanie. Na zdjęciu radny Alojzy Szymiczek (PiS). W tle radna Kornelia Newy (Wspólnota Samorządowa)

Godz. 14.35 Przemawia senator Adam Gawęda - gość sesji. Apeluje do radnych o "rozsądny wybór", próbę połączenia sił

Godz. 14.41 Radni wybierają komisję skrutacyjną, która będzie liczyć glosy. W jej skład wejdą: Mirosław Andreczko, Czesława Somerlik, Joanna Rduch-Kaszuba i Sławomir Szurek.

Godz. 14.53 Teraz wybór nowego przewodniczącego rady powiatu wodzisławskiego. Danuta Maćkowska zgłasza kandydaturę Ryszarda Zalewskiego (Prawo i Sprawiedliwość). Ten się zgadza. Leszek Bizoń proponuje kandydaturę Adama Krzyżaka (Wspólnota Samorządowa). Jest jego zgoda. Czas na tajne głosowanie. To głosowanie pokaże, które ugrupowania mają większość w nowej radzie.

Karty do głosowania przygotowane i pocięte. Rajcy po kolei głosują.

Godz. 15.26 Jest nowy przewodniczący rady powiatu wodzisławskiego! To Adam Krzyżak. Tak rozłożyły się głosy:

  • Adam Krzyżak - 16 głosów
  • Ryszard Zalewski - 11 głosów

Nie ma niespodzianki. Wynik tego głosowania pokazuje, że (najprawdopodobniej) zgodnie z przewidywaniami w powiecie będzie rządzić koalicja Wspólnoty Samorządowej-Koalicji Obywatelskiej. Były przewodniczący rady powiatu wodzisławskiego Eugeniusz Wala składa gratulacje nowemu przewodniczącemu rady Adamowi Krzyżakowi.

Godz. 16.05 Gratulacje okazały się przedwczesne... Wszystko wskazuje na to, że trzeba powtórzyć głosowanie. Były nieprawidłowości. Karty do głosowania zostały nieprecyzyjnie skonstruowane.

Godz. 16.25 No to zaczynamy od nowa. Komisja skrutacyjna ponownie wybrana. Tym razem w składzie: Czesława Somerlik, Sławomir Szurek i Roman Marcol. Przewodnicząca komisji Czesława Somerlik wyjaśnia radnym zasady ponownego głosowania. Tłumaczy też radca prawny. Ale dalej panuje niezrozumienie. Chaos, chaos i jeszcze raz chaos!

Godz. 16.37 Mamy powtórkę z głosowania na przewodniczącego rady. Leszek Bizoń zgłasza kandydaturę Adama Krzyżaka, Danuta Maćkowska poleca Ryszarda Zalewskiego. Sesja trwa już ponad 2,5 godziny, ale dalej nie ma żadnego rozstrzygnięcia.

Godz. 16.55 Komisja ogłasza wynik. Ten sam co ponad godzinę wcześniej. Przewodniczącym rady zostaje (znów) Adam Krzyżak. "Za" Krzyżakiem głosowało 16 osób. "Za" Zalewskim było 11 rajców. 

Nowy przewodniczący Adam Krzyżak obiecuje sprawnie prowadzić obrady - tak by w przyszłości niepotrzebnie nie tracić czasu (nawiązanie do wcześniejszej sytuacji). Chce być przewodniczącym wszystkich radnych, nie tylko tych, którzy na niego głosowali.

Godz. 17.02 Kolejny punkt sesji, czyli wybór dwóch wiceprzewodniczących rady powiatu wodzisławskiego. Czas na kandydatów. Radna Krystyna Kuczera (KO) zgłasza kandydaturę Marka Rybarza (KO). Leszek Bizoń (Wspólnota) proponuje kandydata Roberta Walę (Wspólnota). Więcej kandydatów nie ma. Wybór wydaje się więc formalnością, bo kandydaci reprezentują koalicyjne ugrupowania, które mają większość (Wspólnota-KO).

Godz. 17.38 Czekanie...

Godz. 17.42 Marek Rybarz (po prawej) i Robert Wala (po lewej) nowymi wiceprzewodniczącymi rady. Widać, że koalicja zwiększa swoją przewagę. Rybarz i Wala otrzymali po 18 głosów "za".

Godz. 17.49 Czas na kluczowy punkt programu - wybór nowego starosty powiatu wodzisławskiego. Bez zaskoczenia. Lista nazwisk jest bardzo krótka. Przewodniczący Adam Krzyżak (Wspólnota) zgłasza na to stanowisko radnego Leszka Bizonia (Wspólnota). Radni jeden po drugim pobierają karty do głosowaniai wrzucają do drewnianej urny.

Godz. 18.10 Leszek Bizoń zastępuje Ireneusza Serwotkęna stanowisku starosty powiatu wodzisławskiego! Starosta Bizoń zdobył 18 głosów za, 9 głosów przeciw.

Puste miejsce przy stole. W czasie ogłaszania wyników głosowania byłego starosty Ireneusza Serwotki nie było na sali obrad. Szybko jednak wrócił.

Godz. 18.33 Starosta Bizoń dziękuje za zaufanie. "To dla mnie zaszczyt i ogromna odpowiedzialność". Wspomina byłych starostów - Skatułę i Serwotkę. Nazywa ich "wybitnymi starostami". Mówi, że wiele się od nich nauczył. Apeluje o współpracę ponad podziałami i rozmawianie o najważniejszych sprawach powiatu jednym głosem.

Godz. 18.36 Leszek Bizoń proponuje kandydatów do zarządu powiatu. Tadeusz Skatuła jako wicestarosta. Członkowie zarządu powiatu: Krystyna Kuczera, Kornelia Newy i Jan Zemło. - Wszyscy ci kandydaci to doświadczeni samorządowcy - mówi.

Godz. 18.40 Radny Ryszard Zalewski chce wiedzieć, jaki ma być podział kompetencji między członkami zarządu.

- Ostateczny zakres obowiązków dla poszczególnych członków zarządu zostanie ustalony jutro. W tej chwili mogę powiedzieć że Kornelia Newy będzie zajmowała się oświatą. Jan Zemło będzie członkiem nieetatowym. Co do pozostałych zakresów, są wstępne zakresy, ale nie chcieliśmy tego ostatecznie zamykać do czasu oficjalnego powołania - tłumaczy Bizoń.

Godz. 18.45 Radna Joanna Rduch-Kaszuba pyta o wiek proponowanych członków zarządu. Radny Zalewski chce zadać swoje pytanie, konsultuje to z radcą prawnym. Jest spore zamieszanie. Ktoś z rajców woła, że czuje się zastraszany.

Godz. 19.10 Po głosowaniu. Wszystko stało się jasne. Skatuła wicestarostą - 18 głosów "za". W skład zarządu powiatu wchodzą też: Krystyna Kuczera - 17 głosów "za", Kornelia Newy - 18 głosów "za", Jan Zemło - 18 głosów "za".

Godz. 19.18 Ryszard Zalewski proponuje dodatkowy punkt sesji - wolne głosy i wnioski. Większość radnych go odrzuca (13 przeciw).

KONIEC SESJI

Ludzie:

Adam Gawęda

Adam Gawęda

poseł na Sejm RP IX kadencji (PiS)

Eugeniusz Wala

Eugeniusz Wala

Były Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ireneusz  Serwotka

Ireneusz Serwotka

Były Starosta Wodzisławski

Leszek Bizoń

Leszek Bizoń

Starosta Wodzisławski

Ryszard Zalewski

Ryszard Zalewski

Radny Powiatu Wodzisławskiego

Tadeusz  Skatuła

Tadeusz Skatuła

Były starosta wodzisławski