Sobota, 19 czerwca 2021

imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

RSS

Skarga wojewody niczego nie zmienia, a kontrola w Unii Racibórz Sp. z o.o. będzie kontynuowana - twierdzi Anna Szukalska

01.05.2021 12:02 | 8 komentarzy | web, ż

Przewodnicząca miejskiej komisji rewizyjnej odnosi się do skargi wojewody na zapisy Uchwały Rady Miasta Racibórz, w ramach których rozpoczęto kontrolę w Unii Racibórz Sp. z o.o. Radna Szukalska powołuje się na orzeczenia sądów w podobnych sprawach, w których dopuszczono kontrolowanie spółki prawa handlowego przez komisję rewizyjną rady gminy. Poniżej publikujemy stanowisko radnej w tej sprawie.

Skarga wojewody niczego nie zmienia, a kontrola w Unii Racibórz Sp. z o.o. będzie kontynuowana - twierdzi Anna Szukalska
Radna Anna Szukalska ma nadzieję, że prezydent Raciborza " stanie na wysokości zadania i dopilnuje aby audytorom przekazano do badania wszystkie dokumenty spółki Unia Racibórz sp. z o.o.".
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W dniu 30 kwietnia 2021 r. radni otrzymali z Biura Rady informację o skardze Wojewody Śląskiego skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/358/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz, w części dot. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli spółki Unia Racibórz sp. z o.o.

Skarga ta jednak nie powoduje, że kontrola Komisji Rewizyjnej nie może być kontynuowana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekał już w podobnej sprawie w lipcu 2019 r., a sprawa dot. uchwały Rady Miasta w Żywcu w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019 r., w którym zapisano kontrolę działalności spółek utworzonych przez miasto. Wówczas Rada Miasta Żywca skierowała skargę do WSA w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, a WSA w Gliwicach skargę oddalił.

Natomiast w podobnej sprawie, tym razem dot. Gorzowa Wielkopolskiego, wypowiedział się w sierpniu 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydając orzeczenie, zgodnie z którym zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego komisja rewizyjna rady gminy może kontrolować spółki prawa handlowego z udziałem gminy (sygn. III SA/GI 472/19). Jeśli zatem WSA w Gliwicach orzeknie podobnie jak w 2019 r., to pozostanie skierowanie sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego w ciągu 30 dni do przedmiotowej uchwały Rady Miasta Racibórz, stąd pozostała mu jedynie droga zaskarżenia uchwały do WSA w Gliwicach.

Wiele wskazuje na to, że ktoś mógł zgłosić swoje zastrzeżenia do Wojewody, co do tej uchwały.

Z tego, co wiem to WSA w Gliwicach nie orzekał już po lipcu 2019 r. w podobnej sprawie. Prawdopodobnie Wojewoda zdecydował się zaskarżyć uchwałę do WSA uznając, że taka jest na ten moment linia orzecznicza WSA w Gliwicach.

Niestety, to co dotychczas zaobserwowałam podczas kontroli spółki Unia Racibórz sp. z o.o. nie wygląda dobrze. Mam też informację, iż prokuratura w sprawach dot. spółki Unia Racibórz sp. z o.o. prowadzi postępowanie wyjaśniające. Dodatkowo są problemy z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego spółki Unia Racibórz sp. z o.o., gdyż audytorzy nie otrzymali jeszcze wszystkich dokumentów do oceny.

W związku z tym, w dniu 22 kwietnia br. wysłałam w tej sprawie wniosek do Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego o pilne podjęcie działań w przedmiocie dostarczenia wszystkich dokumentów, o które zwrócili się audytorzy. Również podczas wizyty członków Komisji Rewizyjnej w siedzibie spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r. poprosiłam prezesa spółki o jak najszybsze przekazanie wszystkich dokumentów audytującym oraz poprosiłam o wsparcie w tym zakresie również obecną tam przedstawicielkę Rady Nadzorczej spółki Unia Racibórz sp. z o.o. Ponieważ nie odniosło to skutku zwróciłam się ponownie w tej sprawie, tym razem z apelem do Prezydenta Dariusza Polowego na sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Termin zakończenia audytu zaplanowano na 7 maja 2021 r.

Mam więc nadzieję, że Pan Prezydent sprawujący również nadzór właścicielski nad spółką stanie na wysokości zadania i dopilnuje aby audytorom przekazano do badania wszystkie dokumenty spółki Unia Racibórz sp. z o.o.

Prezydent Dariusz Polowy podpisał umowę z podmiotem realizującym audyt jest więc również zobowiązany do tego, aby zapewnić po swojej stronie możliwości rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

Anna Szukalska
Radna Miasta Racibórz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Zobacz również:

Ludzie:

Anna Szukalska

Anna Szukalska

Radna Miasta Racibórz, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów