środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Kwarantanna w pytaniach i odpowiedziach

01.10.2020 09:17 | 0 komentarzy | EK

2 września zmieniły się zasady dotyczące odbywania kwarantanny i izolacji wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat w formie pytań i odpowiedzi.

Kwarantanna w pytaniach i odpowiedziach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1. Na kogo jest nakładana kwarantanna?

– Kwarantanna jest nakładana na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Kwarantannie podlegają również osoby, które wróciły z zagranicy i przekroczyły granicę zewnętrzną UE.

2. Ile trwa kwarantanna?

Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy (w tym przypadku kwarantannę odbywa się wspólnie z domownikami). Dodajmy, że w uzasadnionych przypadkach państwowy powiatowy inspektor sanitarny może zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

3. W jakich okolicznościach można liczyć na skrócenie czasu trwania kwarantanny?

Jeśli w trakcie kwarantanny osobie objętej kwarantanną wykonano test na koronawirusa, a jego wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może taką osobę zwolnić z kwarantanny wcześniej.

4. Gdzie odbywa się kwarantannę?

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania. Uwaga! W trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca zamieszkania.

5. Co grozi za złamanie kwarantanny?

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.

6. Czy osoba skierowana na kwarantannę otrzyma stosowne zaświadczenie?

Takie zaświadczenia nie są wydawane obligatoryjnie, ponieważ stosowne informacje są przetwarzane elektroniczne od momentu skierowania na kwarantannę (otrzyma je ZUS i pracodawca).

7. Czy aplikacja „Kwarantanna domowa” jest obowiązkowa?

Służby prasowe rządu informują, że każda osoba skierowana na kwarantannę ma obowiązek pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”. Pozwala ona na monitorowanie przestrzegania kwarantanny, ale również daje możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, wysłania zgłoszenia do ośrodka pomocy społecznej, który może dostarczyć leki czy artykuły spożywcze. Osoba skierowana na kwarantannę otrzymuje SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Aplikację pobiera się za darmo z App Store (użytkownicy iphonów) lub Google Play (użytkownicy telefonów pozostałych producentów). Po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu. Weryfikacja konta następuje poprzez wprowadzenie kodu z wiadomości SMS.

(ż)


Trzy zasady bezpiecznej kwarantanny

I Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.

II Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowuj odstęp min. 1,5 m.

III Monitoruj swój stan zdrowia:

• regularnie mierz temperaturę,

• zwracaj uwagę na swoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,

• jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Policjanci będą sprawdzać, czy przestrzegasz kwarantanny.


Co warto wiedzieć o izolacji?

W przeciwieństwie do kwarantanny, izolacją obejmuje się osoby zakażone koronawirusem. Izolacja może odbywać się w domu, szpitalu lub izolatorium.

Ostateczny czas jej trwania zależy od stanu zdrowia (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo w izolatorium.

Jeśli zostałeś skierowany do izolacji w warunkach domowych bo rozpoznano u ciebie zakażenie koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, to w siódmej dobie otrzymasz na swój telefon wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w 8 – 10 dobie. Lekarz zdecyduje o tym, jak długo potrwa twoja izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też zdecydować o konieczności wizyty domowej.

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV–2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W szczególnych sytuacjach w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie (jeśli podjęto decyzję o testowaniu) zakończenie izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych. Dotyczyć to będzie osób, które otrzymały wcześniej pozytywny wynik testu. Wykonanie testu nie jest warunkiem powrotu pracownika medycznego do pracy.

W przypadku osób, które mają słabą odporność (np. choroby przewlekłe) izolacja  może zostać przedłużona do 20 dni.