Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Mszana)

19.10.2018 19:00 | 7 komentarzy | art

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W dziewiątym odcinku prezentujemy Mszanę.

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Mszana)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Mszana

Piotr Kuczera:

1. Podstawowym problemem jest stan dróg gminnych z których codziennie wszyscy korzystamy a także bezpieczeństwo na drogach tzn. brak chodników na drogach wojewódzkich, którymi zmuszone są poruszać się dzieci idące do szkół oraz kilka niebezpiecznych skrzyżowań na których doszło już do wielu niebezpiecznych wypadków. Podstawowym problemem jest również szczególnie w okresie grzewczym jakość powietrza, który zresztą dotyka cały nasz region, a to przecież nasze zdrowie!

2. Jeśli chodzi o drogi gminne to zdecydowanie należy zwiększyć środki na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych zwracając szczególną uwagę na przemyślane projektowanie i jakość wykonania aby służyły nam wiele lat. Patrząc na drogi wojewódzkie i powiatowe a szczególnie na bezpieczeństwo naszych mieszkańców korzystających z tej infrastruktury drogowej to bezwzględnie musimy poprawić jakość współpracy z ZDW i PZD ponieważ dobre relacje i konstruktywna współpraca zawsze przynoszą efekty.

3. Zdecydowane zwiększenie środków finansowych na budowę i remonty dróg gminnych, utrzymanie dofinansowania w zakresie ekologii dla wszystkich mieszkańców na tym samym poziomie jak w latach 2015-2016 (maksymalnie do kwoty 8500 zł), racjonalne i oszczędne gospodarowanie budżetem Gminy, rzeczowa i skuteczna współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Powiatem Wodzisławskim w zakresie infrastruktury drogowej w celu zdecydowanej poprawy jakości dróg i bezpieczeństwa na terenie Gminy Mszana, partnerska współpraca z JSW. SA, wspieranie grup społecznych działających na terenie Gminy Mszana, termomodernizacja szatni sportowej w Mszanie, budowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi oraz drogi dojazdowej do przedszkola, termomodernizacja obiektu szkolnego, skanalizowanie pozostałych miejsc na terenie Gminy Mszana.

Mirosław Szymanek:

1. Mamy dwa równorzędne problemy – sprawy związane z kopalniami, a więc z jednej strony rewitalizacja terenów zdegradowanych i odszkodowania dla mieszkańców, z drugiej konsekwencje finansowe związane z niekorzystnymi uregulowaniami prawnymi – patrz zwroty podatków, które destabilizują budżet. Drugi ważny problem to bezpieczeństwo na drogach. Przez Gminę Mszana biegną 2 drogi wojewódzkie i 7 dróg powiatowych. Przy wielu jeszcze nie ma chodników, nawierzchnia także pozostawia wiele do życzenia.

2. Do rozwiązywania problemów związanych zarówno z kopalniami, jak i zarządcami dróg niezbędne są rozmowy i budowanie dobrej współpracy. Przysłowiowe „stawanie okoniem” niewiele daje. Dlatego jako wójt prowadzę ciągłe negocjacje, zawieram porozumienia, naciskam i szukam wsparcia realizacji ważnych dla nas inwestycji. Jestem dobrej myśli – remont DW 933 ma ruszyć na wiosnę, wynegocjowaliśmy też budowę chodników na dwóch odcinkach ul. Wolności. Z JSW negocjujemy zasady finansowania rewitalizacji centrum Gogołowej.

3. Konsekwentnie będę poprawiał infrastrukturę centrów naszych sołectw, dróg i budynków użyteczności publicznej. A więc rewitalizacja centrum Gogołowej, budowa boisk wielofunkcyjnych w Gogołowej i Połomi, rozbudowa oddziałów przedszkolnych, remonty szkół i krytej pływalni. Muszę rozwiązać sprawę parkingu przy SP w Mszanie. Planuję poszerzenie oferty stref aktywnego wypoczynku przez zagospodarowanie starego basenu w Mszanie. Będę remontował kolejne drogi gminne, koordynował przebudowę ul. Wodzisławskiej i budowę chodników przy ul. Wolności. Priorytetem jest walka o czystsze powietrze poprzez dotacje do wymiany kotłów. Gwarantuję aktywną politykę senioralną, kontynuację programu stypendialnego dla młodzieży, poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, wzbogacenie oferty ośrodków kultury i sportu. Chcę inicjować drobną działalność gospodarczą i poszerzać areał terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim działać na rzecz promowania Gminy jako miejsca dobrego do życia i przyjaznego rodzinom.

Ludzie:

Piotr Kuczera Mszana

Piotr Kuczera Mszana

radny gminy Mszana