Poniedziałek, 21 czerwca 2021

imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

RSS

Fita, Lenk, Nowacka, Myśliwy i Polowy odpowiadają na dziesięć pytań o przyszłość Raciborza

18.10.2018 19:00 | 6 komentarzy | żet, ma.w

Poprosiliśmy kandydatów na prezydenta Raciborza o zwięzłe wypowiedzi w najważniejszych kwestiach dotyczących miasta i jego mieszkańców. Czy w przypadku wygranych wyborów zdecydują się wprowadzić zakaz palenia węglem? Jak zamierzają rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta? Gdzie upatrują największych problemów komunikacyjnych Raciborza i jak zamierzają je rozwiązać? Jaką będą prowadzić gospodarkę mieszkaniową? Co zamierzają zrobić w kwestii rosnących wydatków na oświatę? Zachęcamy do lektury, która może okazać się pomocna w rozwiązaniu wyborczych dylematów.

Fita, Lenk, Nowacka, Myśliwy i Polowy odpowiadają na dziesięć pytań o przyszłość Raciborza
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1. Strefa bez węgla. Czy zakaz spalania paliw stałych w Raciborzu ma przyszłość? Jeśli tak, proszę wskazać w jakiej perspektywie czasowej zamierza go Pan/Pani wprowadzić. Jeśli jest Pan/Pani przeciwko strefie bez węgla, proszę wyjaśnić dlaczego.

Michał Fita: Zakaz spalania paliw stałych to nie tylko przyszłość, ale wręcz nieuchronna konieczność. Unijne regulacje nakazują, by do końca tej dekady 1/5 produkowanej w Polsce energii pochodziła z OZE. Oczywiście będzie to następowało w dłużej perspektywie czasowej. Dlatego trudno na dziś określić ramy czasowe. Jednakże raciborzanie muszą być tego świadomi i przygotowani. Przyszłością mogą się stać klastry energetyczne, więc uważam, że należy rozważyć ten kierunek rozwoju, współpracując z innymi gminami.

Mirosław Lenk: Powołałem specjalny zespół radnych, przedstawicieli Alarmu Smogowego oraz pracowników urzędu, który miał wypracować założenia dla rady miasta żeby w maksymalnie krótkim czasie ograniczyć/zlikwidować niską emisję w Raciborzu. Ewidentnym sukcesem pracy Zespołu jest jednomyślne podjęcie uchwały przez RM, że chcemy żyć w mieście, które ma czyste powietrze. Uwzględniając możliwości techniczne oraz finansowe, wprowadzenie strefy bez węgla na terenie całego miasta będzie możliwe w przeciągu 8 – 10 lat.

Robert Myśliwy: Rada Miasta mijającej kadencji zdecydowała w tej sprawie. Szanuję jej decyzję. Zamierzam ją zrealizować. Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem. Proces bezwzględnego wdrożenia ww. dyrektywy powinien potrwać ok. 10 lat. Konieczne będzie wsparcie z programów rządowych. Racibórz na pewno z nich skorzysta. Problem smogu ma charakter systemowy. Kluczem do jego rozwiązania, poza modernizacją zasobów komunalnych, będzie relacja między poziomem dochodów, a ceną paliw.

Dariusz Polowy: Realizację ograniczania szkodliwości niskiej emisji należy wykonać m.in. w oparciu o pełne wykorzystanie środków z programu „Czyste powietrze”, programu rządowego przewidującego dotacje na termomodernizację i wymianę kotłów nawet do 90%. Program przewidziany jest na 10 lat. Byłaby to więc podobna perspektywa czasowa 8 do 10 lat.

Ludmiła Nowacka: Trudno mówić o strefie bez węgla, gdy jesteśmy górniczym zapieckiem. Należy zadbać o jakość węgla. Wyeliminowanie węgla musi iść w parze z dostępem do tanich alternatywnych źródeł wspartych systemem dofinansowania. Docelowo węgiel powinien być wyeliminowany, ale nie może się to odbyć kosztem ludzi. Z węgla korzystają zwykle ludzie o niskich dochodach. Przecież to górnicze deputaty, wsparcie finansowe wielu osób, bądź starszych. Ludzi trzeba wspierać. Rolą miasta jest obserwowanie tego, co się dzieje i szybkie reagowanie.


2. Urząd. Kto będzie pełnił funkcję zastępców prezydenta w przypadku wygranej. Proszę podać kandydatów z imienia i nazwiska, z uwzględnieniem zakresu obowiązków (oświata, kultura, sprawy społeczne, gospodarka komunalna, inwestycje).

Michał Fita: Takie decyzje zostaną ostatecznie podjęte jeśli wygram wybory. Jeśli jednak mam wskazywać dzisiaj, to chciałbym współpracować bezpośrednio z prawnikiem – Anną Szukalską posiadającą duże doświadczenie pracy w samorządzie. Drugą osobą najlepiej gdyby był inżynier posiadający doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży budowlanej i komunalnej. Mają to być osoby rzetelne, które nie boją się trudnych wyzwań.

Mirosław Lenk: Jestem kandydatem na prezydenta miasta, ale jednocześnie urzędującym prezydentem, więc odpowiedź powinna być oczywista, że obecny podział obowiązków pozostaje bez zmian. I zastępcą prezydenta jest Wojciech Krzyżek, a II zastępcą jest Irena Żylak, ale jeżeli realizowane zadania będą wymagały osób o innych kwalifikacjach niż przypisane obecnie moim zastępcom, to oczywiście się nad tym pochylę.

Robert Myśliwy: Mam na myśli kilka nazwisk jednak obsada funkcji zastępców prezydenta zwykle jest pokłosiem umowy koalicyjnej, a ta będzie niezbędna do skutecznego rządzenia. Przy 6 komitetach nie jest możliwa samodzielna większość żadnego ugrupowania, dlatego tak ważna jest otwartość kandydatów na najwyższy urząd w mieście, ich koncyliacyjność i doświadczenie samorządowe. Warto wziąć to pod uwagę przy urnach.

Dariusz Polowy: Uważam, że jeszcze nie czas mówić o personaliach. Na teraz ważniejszy jest program dla raciborzan i Raciborza oraz zapewnienie podstaw do jego pełnej realizacji. Przedstawiłem „10-tkę Dariusza Polowego” Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju Raciborza. Jest to propozycje aktywnego samorządu i aktywnego prezydenta wykorzystujacego każdą szansę dla dobra miasta i mieszkańców.

Ludmiła Nowacka: Zastępca prezydenta ds. inwestycji – Adam Hajduk, zastępca prezydenta ds. społecznych - konkurs.


3. Parkingi. Jak zamierza Pan/Pani rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w centrum Raciborza podczas remontu placu Długosza?

Michał Fita: W mieście w ogóle brakuje miejsc parkingowych, a w centrum szczególnie. Przez pewien czas miasto wycofało się w ogóle z funkcji parkingowej przy placu Długosza (przypomnę, że interpelowałem w sprawie utworzenia trzech parkingów bezpłatnych w centrum miasta: ul. Kowalskiej, pl. Długosza, ul. Drewnianej). Należy rozważyć remont placu Długosza w dwóch lub trzech etapach pozostawiając wolną część na miejsca parkingowe.

Mirosław Lenk: Remont Placu Długosza jest wyczekiwany przez wielu mieszkańców i przedsiębiorców zwłaszcza tych, którzy ulokowali swoje interesy w centrum miasta. Wspólnie z nimi będziemy ustalali sposób prowadzenia prac w taki sposób żeby nie kolidowały z potrzebami mieszkańców i biznesu. Przykładem takiej współpracy jest prowadzony obecnie remont ul. Długiej. Przy tak rozległej obszarowo inwestycji podział na etapy (strefy) realizacji jest jedynym wyjściem i pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków budowy.

Robert Myśliwy: Rekomenduję na czas remontu porozumienie miasta z właścicielami parkingów wspólnotowych i prywatnych w okolicach centrum. To rozwiązanie tymczasowe, do momentu wybudowania parkingu wielopoziomowego na ul. Kowalskiej, które proponuję w programie wyborczym.

Dariusz Polowy: Jak podałem przedstawiając program: zamierzam zatrzymać realizację aktualnego pomysłu na plac Długosza. Zatrzymam budowę pralni i kafejki internetowej. Prawidłowym rozwiazaniem byłaby w tym miejscu zabudowa wielopiętrowa o przeznaczeniu mieszkalno-biznesowym z parkingami podziemnymi, o pięknej architekturze zharmonizowanej z otoczeniem.

Ludmiła Nowacka: Wzorem Rybnika, na czas remontu parkingu teren objęty budową należy wygrodzić i sukcesywnie przesuwać.


4. Sport i rekreacja. Czy planuje Pan/Pani inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-sportową? Proszę o wskazanie rodzaju inwestycji (tężnia, park, plac zabaw, boisko, basen itp.) oraz miejsc ich realizacji.

Michał Fita: Zdecydowanie! Wśród wielu inwestycji wymienię tylko kilka – modernizacja i zadaszenie lodowiska „Piastor”, budowa boiska typu orlik przy obiekcie sportowym w Brzeziu, budowa pełnowymiarowego boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na stadionie przy ul. Srebrnej (lub Zamkowej), Modernizacja boisk szkolnych np. w Brzeziu, tor do „pumptracka”, place zabaw (m.in. Katowicka, Warszawska) i wiele innych.

Mirosław Lenk: W ostatnich latach bardzo dużo zainwestowaliśmy w infrastrukturę sportową i rekreacyjną – budowę aquaparku i boisk przyszkolnych, rozbudowę areny Rafako, remont kempingu Obora oraz bieżni Stadionu Miejskiego, rewitalizację skwerów i parków w tym Parku Zamkowego z bulwarami i plażą, ścieżki rowerowe, arboretum. Teraz pora na drugi brzeg bulwarów nadodrzańskich (dokumentacja jest gotowa), rozbudowę aquaparku o część letnią (dokumentacja gotowa) i zadaszenie lodowiska (mamy koncepcję i kosztorys).

Robert Myśliwy: Priorytetem w najbliższej kadencji w ww. obszarze będzie wzbogacenie oferty bulwarów nadodrzańskich oraz rozbudowa Aquaparku. Zamierzam także podnieść standard kempingu i basenu w Oborze. Zadaszenie lodowiska oraz rozbudowę grodu średniowiecznego będę warunkował możliwością pozyskania zewnętrznego wsparcia. Jeżeli chodzi o place zabaw to jestem zwolennikiem zasady: mniej ale ambitne. Deklaruję remont boiska SP 3 oraz budowę nowych obiektów przy ZS-P nr 1, 2, 4.

Dariusz Polowy: Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą to coś na co czekają nie tylko młodzi i starsi piłkarze w mieście, ale jest to również istotne dla całego powiatu. Ponadto przeprowadzę zadaszenie i rewitalizację lodowiska miejskiego. Dodam, choć może trochę niezręcznie jest o tym wspominać, ale bardzo istotna jest kwestia uregulowania bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego na basenie H2Ostróg. Wtedy będzie można wzbogacić Aquapark o atrakcyjną strefę dla dzieci.

Ludmiła Nowacka: Tak planuję. Będą to tężnie w dzielnicach, główna w parku Roth, skwery w dzielnicach z tężniami mniejszymi, duży rekreacyjno-naukowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży – camping OSiR w dzielnicy Obora, budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na stadionie przy ul. Srebrnej, budowa pływalni 50-metrowej z podgrzewaną wodą – camping OSiR w dzielnicy Obora, nowe zadaszone lodowisko, kryty kort tenisowy, rozbudowa H2Ostróg o część SPA na zewnątrz.


5. Edukacja. Czy zamierza Pan/Pani dokonać zmian w sieci placówek oświatowych? Proszę podać jakiego rodzaju placówek będą dotyczyć te zmiany (żłobek/żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe) i gdzie zostaną one przeprowadzone?

Michał Fita: Reforma placówek oświatowych przede wszystkim powinna rozpocząć się od dialogu. Próba przeprowadzenia jej w Raciborzu w 2016 r. przez prezydenta Mirosława Lenka i naczelnika Roberta Myśliwego polegająca na stworzeniu planu bez udziału związków zawodowych, nauczycieli i rodziców uczniów, została niemalże zbojkotowana. Edukacja pochłania znaczną część budżetu miasta, ale można znaleźć oszczędności między innymi poprzez skuteczne pozyskiwanie rządowych dotacji na rozwój infrastruktury szkolnej.

Mirosław Lenk: Nie planuję zmian w sieci szkół i przedszkoli. Reforma edukacji zlikwidowała gimnazja i utworzyła ośmioklasowe szkoły podstawowe. Przez najbliższe 10 lat sieć szkół i przedszkoli nie wymaga zmian. Opieka nad dziećmi do lat 3 opiera się o publiczne i niepubliczne żłobki oraz polecane przez państwo ośrodki dziennego opiekuna. Moim dążeniem będzie doprowadzenie do wyrównania opłat we wszystkich typach placówek.

Robert Myśliwy: System oświaty w warunkach prawno-finansowo-demograficznych w jakich operujemy ma dziś kształt optymalny. Reforma oświaty była okazją do rewizji finansowania i funkcjonowania systemu naszych szkół i przedszkoli, a radni obecnej kadencji zgodnie zdecydowali o jego kształcie. Najważniejsze są dzieci. Częste zmiany im nie służą. Gdy poprawią się w Raciborzu wskaźniki demograficzne, to rozbudowa placówek dzielnicowych będzie konieczna.

Dariusz Polowy: Sprawą podstawową jest budowa nowego żłobka z wykorzystaniem środków z programu rządowego Maluch+. Ponadto wdrożenie racjonalnego zarządzania miejscami w miejskich przedszkolach i żłobkach. Stworzymy też Raciborskie Centrum Nauki i Techniki dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest wspieranie rozwoju pasji i przydatnych umiejętności. Centrum będzie się składać m.in. z pracowni mechatroniki, chemiczno-fizycznej, ceramicznej, sensorycznej, gastronomicznej, fotograficznej, krawieckiej oraz stolarskiej.

Ludmiła Nowacka: Nie zamierzam dokonywać zmain. Uważam, że dzieci i młodzież to nasz kapitał i nie można na nim oszczędzać.

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor ZSOMS w Raciborzu, radna miasta Racibórz, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.

Michał Fita

Michał Fita

Były wiceprezydent Raciborza

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Robert Myśliwy

Robert Myśliwy

Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu