Wtorek, 16 kwietnia 2024

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

12.01.2024 15:33 | 0 komentarzy | mad

Gmina Rudnik (sołectwa: Czerwięcice, Lasaki, Ligota Książęca, Ponięcice, Strzybnik, Rudnik, Jastrzębie, Gamów, Łubowice, Modzurów, Sławików, Grzegorzowice, Brzeźnica i Szonowice) cieszy się pozytywnym zjawiskiem – lekkim wzrostem liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Jakie jeszcze informacje wynikają ze statystyk?

Statystyki zaskakują. W Rudniku przybyło mieszkańców
Najpopularniejszymi imionami dla nowo narodzonych okazały się Emilia, Julia i Paulina, podczas gdy wśród chłopców najczęściej wybierane były imiona Wojciech i Kacper.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gmina Rudnik odnotowała lekki wzrost liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. W grudniu 2023 roku zarejestrowano 4853 osoby, co stanowi wzrost o dwie osoby w porównaniu z końcem roku poprzedniego, gdy liczba mieszkańców wynosiła 4851. To dobry prognostyk na tle innych samorządów, które borykają się z problemem wyludniania. Zmniejszyła się natomiast liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy. Pod koniec zeszłego roku takich osób było 68, podczas gdy rok wcześniej ich liczba wynosiła 83, co oznacza spadek o 15 osób.

Liczba urodzeń w gminie spadła, gdyż w roku 2022 odnotowano 47 porodów, a w 2023 – 44. Najczęściej wybieranymi imionami żeńskimi okazały się Emilia, Julia i Paulina, natomiast wśród męskich – Wojciech i Kacper. Zauważono również zmniejszenie liczby zgonów. W ciągu ostatniego roku zmarło 55 mieszkańców, podczas gdy rok wcześniej ta liczba wyniosła 95. Różnica między tymi dwoma latami to 40, choć gmina nadal boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym, gdzie liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.

Urząd Stanu Cywilnego w Rudniku podaje natomiast, że w 2023 roku zanotowano 19 małżeństw. Spośród nich 10 było małżeństwami konkordatowymi, 6 małżeństw cywilnych, a 3 to zagraniczne umiejscowione. Ta liczba jest o 2 większa niż w roku 2022. USC zarejestrował również 5 rozwodów w ciągu roku, co oznacza o 1 mniej niż w poprzednim roku.