Wtorek, 16 kwietnia 2024

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

11.01.2024 09:55 | 3 komentarze | mad

Przeglądamy dane demograficzne kolejnej gminy w powiecie raciborskim i niestety obserwujemy, że liczba mieszkańców systematycznie maleje. Co jeszcze pokazały dane z Kuźni Raciborskiej?

Kuźnia Raciborska straciła ponad 150 mieszkańców
Gmina nadal utrzymuje ujemny przyrost naturalny, czyli liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W przeciągu ostatniego roku liczba stałych mieszkańców gminy (sołectwa Ruda Kozielska, Ruda, Rudy, Jankowice, Siedliska, Budziska, Turze oraz miasto) zmniejszyła się o 156 osób, spadając z 10 635 na koniec 2022 roku do 10 479 na koniec 2023 roku. Warto jednak zauważyć, że zanotowano wzrost w liczbie osób zameldowanych na pobyt czasowy. Pod koniec zeszłego roku ich liczba wynosiła 300, natomiast na koniec 2022 roku było to 267, co oznacza wzrost o 33 osoby.

Z informacji uzyskanych z kuźniańskiego urzędu wynika, że gmina nadal utrzymuje ujemny przyrost naturalny, czyli liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. W ciągu ostatniego roku odnotowano 70 porodów wśród mieszkańców, co stanowi spadek o 5 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie zanotowano 146 zgonów, co oznacza wzrost o 25 osób w stosunku do roku 2022.

Według danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej liczba zarejestrowanych małżeństw, obejmujących konkordatowe, cywilne oraz zagraniczne wyniosła 40. Szczegółowo: 21 małżeństw konkordatowych, 12 małżeństw cywilnych i 7 zagranicznych umiejscowionych. Jest to o 9 mniej niż w 2022 roku. Natomiast liczba zarejestrowanych rozwodów i separacji w 2023 roku wyniosła 22, co stanowi wzrost o 4 w porównaniu do poprzedniego roku.

Dodatkowo USC odnotował najczęstsze imiona wśród zarejestrowanych urodzeń. Wśród dziewczynek były to imiona: Hanna, Zofia, Alicja, a wśród chłopców: Jan, Leon, Kamil.