Wtorek, 27 lutego 2024

imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

RSS

W gminie Pietrowice Wielkie trwa budowa wiatraków. Kiedy uruchomione zostaną turbiny? [WYWIAD]

13.06.2023 07:00 | 7 komentarzy | mad

- Nasza inwestycja ma zapewnione przyłączenie do sieci energetycznej. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne - przekazuje Nowinom VSB Energie Odnawialne Polska z Wrocławia. W ten sposób spółka zapewnia, że budowa wiatraków na terenie czterech sołectw gminy Pietrowice Wielkie: Makowa, Pawłowa, Kornic i Cyprzanowa po realizacji będzie uruchomiona. O kwestie związane z realizacją pyta Dawid Machecki.

W gminie Pietrowice Wielkie trwa budowa wiatraków. Kiedy uruchomione zostaną turbiny? [WYWIAD]
Po gminie Krzanowice wiatraki pojawią się także na terenie czterech sołectw gminy Pietrowice Wielkie. Oprócz tego takie inwestycje mają zostać zrealizowane także w gminie Rudnik (inwestycji podjął się Tauron) i krzanowickim Pietraszynie (postawi je RWE). Zdjęcie poglądowe, fot. Maciej Kozina, arch. Nowiny.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- O budowie wiatraków w gminie Pietrowice Wielkie mówi się od kilku lat, na przestrzeni których pojawiały się nazwy różnych firm. Tym razem budowa już ruszyła, na czele której stoi VSB Energie Odnawialne Polska z Wrocławia. Jakie były główne motywacje, które skłoniły państwa do inwestycji w tym terenie?

- VSB jest profesjonalnym i stabilnym partnerem gminy Pietrowice Wielkie. Rozwój wielkoskalowej energetyki wiatrowej trwa wiele lat i jest obarczony dużym ryzykiem. Aby przez tak długi okres kontynuować swoje działania, należy tak jak VSB być zdeterminowanym i pewnym swoich działań. Mniejsze firmy, często pomimo starań nie posiadają odpowiedniego zaplecza, aby zrealizować tak duże przedsięwzięcie od początku do końca.

VSB chce mieć istotny wpływ na transformację energetyczną, głęboko wierzymy, że rozwój naszego projektu na terenie gminy Pietrowice Wielkie przyczyni się do polepszenia komfortu życia mieszkańców.

- Ile na terenie gminy stanie turbin i w jakich sołectwach zostaną ulokowane?

- Na terenie gminy Pietrowice Wielkie stanie łącznie 13 turbin NORDEX model N117 (średnica rotora 117 m) o mocy 3,2 MW każda, o wysokości zawieszenia wirnika 141 m n.p.t. i łącznej maksymalnej wysokości wzniesionego śmigła 199,5 m n.p.t. Elektrownie są zlokalizowane na terenie sołectw: Maków, Pawłów, Kornice i Cyprzanów.

- Jakie są kryteria wyboru lokalizacji farmy wiatrowej i jakie czynniki wpłynęły na wybór tych konkretnych?

- Każda decyzja o rozpoczęciu przedsięwzięcia poparta jest wieloetapowymi analizami. Szereg specjalistów z dziedzin planowania przestrzennego, ochrony środowiska, badania wietrzności i innych pracuje wspólnie, aby ustalić, czy dana lokalizacja jest bezpieczna i opłacalna pod kątem inwestycyjnym. Zawsze wykonywane są przedrealizacyjne badania (akustyczne, przyrodnicze, wiatrowe). Obecnie przy lokowaniu elektrowni wiatrowych pomagają również komputerowe algorytmy.

Generalnie – Polska jest dobrym rejonem do inwestycji w wielkoskalową energetykę wiatrową, a gmina Pietrowice spełnia wszystkie nasze wymagania.

- Jak spółka ocenia warunki wiatrowe na tym terenie?

- Statystyki wiatrowe zostały przeanalizowane, a na tej podstawie dobrano odpowiednie modele turbin wiatrowych, co zostało poparte analizami produktywności, także całość projektu jest opłacalna, a my jesteśmy gotowi do realizacji budowy.

- O jakich megawatach mowa ogółem w przypadku tej inwestycji?

- Moc wprowadzana do sieci w punkcie przyłączenia: 13 x 3,2 MW = 41,6 MW.

- Przy tego typu realizacjach pojawiają się wyliczenia, ile dana farma wiatrowa, poprzez wytworzoną energię, będzie mogła zaspokoić gospodarstw domowych. Jak jest w tym przypadku?

- W przypadku FW FEN I szacunkowo będzie to około 40 000 – 45 000 gospodarstw domowych.

- Na kiedy planowane jest uruchomienie turbin?

- W drugiej połowie 2024 roku.

- Wójt Pietrowic Wielkich temat wiatraków chwali. Zapowiada, że samorząd w ramach tej inwestycji chce pozyskać energię dla oświetlenia ulicznego. „Chcemy, żeby to przeszło na firmę wiatrakową, która będzie na naszym terenie ją produkowała” - mówi. Z waszej strony pojawia się takie zapewnienie?

- Tak. Planujemy podpisanie z Gminą umowy na sprzedaż zielonej energii. W tej chwili trwają ustalenia z Gminą, czy jest to technicznie możliwe do realizacji.

- Jakie mogą być jeszcze korzyści dla mieszkańców i gminy?

- Zawsze na pierwszym miejscu wymienia się korzyści finansowe. Turbina wiatrowa jako budowla generuje zyski dla gminy w postaci podatków. Dla właścicieli gruntów – są to czynsze za dzierżawę. Mamy również do czynienia z wieloma pozytywnymi efektami takimi jak – turystyka, nawiązywanie kontaktów biznesowych z innymi gminami i firmami, wkład w transformację energetyczną i czystsze powietrze, poprawa infrastruktury lokalnej. VSB zawsze dokłada starań, aby uczestniczyć aktywnie w życiu gminy (zarówno w trakcie planowania projektu jak i już po wybudowaniu), tak aby inwestor i gmina posiadały relacje partnerskie.

Zawsze powtarzamy, że dobrze zaplanowana i zrealizowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, a powinna poprawić ich komfort życia.

- Mieszkańcy z dozą niepewności patrzą na tego typu inwestycje, co ma związek z realizacją zadania w sąsiedniej gminie przez inną firmę, gdzie wiatraki, zamiast kręcić się, stoją. Podobna obawa wybrzmiała na jednym z posiedzeń rady gminy w Pietrowicach Wielkich. Czy z państwa strony jest zapewnienie, że inwestycja po realizacji będzie uruchomiona?

- Oczywiście. Nie znamy przyczyn braku uruchomienia wiatraków w sąsiedniej gminie. Nasza inwestycja ma zapewnione przyłączenie do sieci energetycznej. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne. Komponenty turbiny wiatrowych są już produkowane (pierwszych dostaw elementów kotwionych w fundamencie spodziewamy się na początku 3. kwartału 2023).

- Czy mieszkańcy mają się czego obawiać względem tej inwestycji?

- Nie. W szerszej skali inwestycja pomimo jej realizacji przez prywatnego inwestora służy zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Natomiast w skali lokalnej również nie trzeba się jej obawiać – roboty budowlane są prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz ponadprzeciętnych wymagań BHP.

VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest spółką córką grupy kapitałowej VSB – jednego z wiodących dostawców kompleksowych usług w dziedzinie energii odnawialnej. Od lat angażuje się w projekty związane z OZE, przede wszystkim w sektorze energii wiatrowej i słonecznej. Podstawową działalnością VSB jest realizowanie krajowych i międzynarodowych projektów dla farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych, ich operacyjne zarządzanie oraz eksploatacja własnych parków. Dotychczas firma uruchomiła 700 turbin wiatrowych oraz 58 farm fotowoltaicznych, których łączna zainstalowana moc to aż 1100 MW.


Czytaj także: