Wtorek, 16 kwietnia 2024

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

01.02.2023 12:38 | 0 komentarzy | mad

Jak co roku sprawdzamy, na co w poszczególnych gminach Raciborszczyzny przeznaczono fundusz sołecki. Jako pierwsza gmina Rudnik.

Ponad 400 tys. zł na zmiany w sołectwach gminy Rudnik. Co zaplanowano?
W dużej mierze środki sołeckie przeznaczane są na remonty dróg, ale to też wynika z nieoficjalnej umowy sołtysów z wójtem, aby pieniądze przeznaczać m.in. na takie zadania. Taką propozycję odnajdujemy m.in. w przypadku Brzeźnicy, gdzie przeznaczono 6 000 zł dofinansowania do modernizacji ulicy Górnej (fot. Google Maps)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
 • Brzeźnica: dożynki wiejskie (10 000 zł); dofinansowanie do modernizacji ulicy Górnej (6 000 zł); poprawa infrastruktury na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem nowego placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu, materiałów, usług (19 000 zł); środki sołeckie (887,47 zł).
 • Czerwięcice: utrzymanie użytków zielonych, konserwacja, serwis urządzeń wiejskich oraz doposażenie placu zabaw (11 000 zł); doposażenie świetlicy wiejskiej (5 484,46 zł).
 • Gamów i Sławienko: prace porządkowe na terenie sołectwa, utrzymanie użytków zielonych (6 000 zł); modernizacja dróg w sołectwie Gamów (27 455,34 zł).
 • Grzegorzowice: utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki (8 000 zł); renowacja placu zabaw – wymiana elementów drewnianych na elementy metalowe (7 373,41 zł); wkład własny do remontu dróg gminnych – ul. Kolonia Gacki i ul. Żabnik (25 000 zł).
 • Jastrzębie: prace porządkowe i modernizacja oraz poprawa infrastruktury wsi (0 zł); realizacja utwardzenia drogi do posesji Furgol/Bochenek (5 000 zł); dofinansowanie do wymiany oświetlenia ulicznego (5 000 zł); modernizacja ogrodzenia przy świetlicy, montaż ławeczek, zakup sprzętu ogrodniczego (7 000 zł); doposażenie, funkcjonowanie świetlicy (1 592,31 zł).
 • Lasaki: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (916,59 zł); modernizacja świetlicy wiejskiej (18 000 zł).
 • Ligota Książęca: poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca – plan przebudowy, ul. A. Asnyka wraz z kanalizacją sanitarno-deszczową, umocnienie skarp (17 876,12 zł); wykaszanie obiektów zielonych, zakup paliwa, konserwacja sprzętu (500 zł).
 • Łubowice: modernizacja oświetlenia w miejscowości Łubowice – III etap ulicy Kasztanowej (10 000 zł); wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy Wolności (13 000 zł); inwestycje, rozwój i utrzymanie infrastruktury (2 091,07 zł); edukacja ekologiczna i historyczna (3 500 zł).
 • Modzurów i Dolędzin: modernizacja i poprawa infrastruktury wsi, zakup sprzętu materiałów i usług – modernizacja rowu przy ul. Słowackiego, zakup materiałów na zasypanie rowu przy ul. Wyzwolenia, modernizacja dróg polnych (29 000 zł); utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu, materiałów i usług (3 212,25 zł).
 • Ponięcice: utrzymanie czystości na trenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw (4 456,57 zł); świetlica (19 000 zł).
 • Rudnik: modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik (54 047,40 zł).
 • Sławików: dofinansowanie straży w Sławikowie (1 500 zł); modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku WDK (30 000 zł); utrzymanie infrastruktury na placu zabaw w obejściu WDK i boiska itd. (3 306,53 zł).
 • Strzybnik: doposażenie, funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność i promocja sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług (3 500,00 zł); prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług, w tym modernizacja ul. Słonecznej (17 875,38 zł); wsparcie działalności OSP Strzybnik, zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego (3 000 zł).
 • Szonowice: modernizacja dróg gminnych (20 000 zł); utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw (2 000 zł); organizacja dożynek wiejskich (2 861,80 zł).