Sobota, 13 lipca 2024

imieniny: Irwina, Margarety, Sary

RSS

Водзіслав: Інформація для громадян України / Wodzisław: Gdzie Ukraińcy uzyskają pomoc?

07.04.2022 16:23 | 0 komentarzy | ska

Громадянко/Громадянине України, в умовах війни на території Вашого краю мешканці міста Водзіслава Шльонського передають Вам вияв солідарності та підтримку.

Obywatelko/Obywatelu Ukrainy, w obliczu wojny na terenie Waszego kraju mieszkańcy miasta Wodzisławia Śląskiego przekazują Wam wyrazy solidarności i gotowości wsparcia.

Водзіслав: Інформація для громадян України / Wodzisław: Gdzie Ukraińcy uzyskają pomoc?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Важливі пункти у Водзіславі Шльонському

Ważne punkty w Wodzisławiu Śląskim

 

Твій перший контакт:

Twój pierwszy kontakt:

 • Міський інформаційно-консультативний пункт для громадян України - Уряд міста Водзіслава Шльонського. Богумінська 4, каб.103 години роботи: понеділок-середа 7:30-17:00, четвер 7:30-19:00, п'ятниця 7:30-15:00, тел. 32 45 90 479, 32 45 90 579  
 • Miejski punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy - Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiegoul. Bogumińska 4, pokój 103 godziny otwarcia: poniedziałek-środa 7:30-17:00, czwartek 7:30-19:00, piątek 7:30-15:00 tel. 32 45 90 479, 32 45 90 57
 • Збір речей для громадян України - Водзіславський культурний центро.полковника Вільгельма Кибша 17години роботи: понеділок-п'ятниця 10:00-17:00, тел. 32 45 54 855
 • Zbiórka artykułów dla obywateli Ukrainy - Wodzisławskim Centrum Kultury ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17 godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00-17:00, tel. 32 45 54 855  
 • Група Підтримки і Інтеграції для Українських Сімей з Дітьми - центр Дзюпля (Dziupla) - Водзіславський пункт щоденної підтримки "Дзюпля" ("Dziupla") Чижовіцка 29б, біля Міського Стадіону; години роботи: понеділок- п'ятниця 9:00-13:00, тел. 750 550 755
 • Grupa Wsparcia i Integracji dla Rodzin z Dziećmi z Ukrainy - Centrum Dziupla - Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” ul. Czyżowicka 29b, obok Stadionu Miejskiego; godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-13:00, tel. 750 550 755 

 

 • Районна поліція Кокошицька 180б, тел. 47 85 55 255
 • Komenda Powiatowa Policji ul. Kokoszycka 180b, tel. 47 85 55 255
 • Муніципальна поліція Жечна 44, тел. 32 455 13 45
 • Straż Miejska ul. Rzeczna 44, tel. 32 455 13 45
 • Районний відділ пожежної охорони Пшовська 68, тел. 32 453 93 93
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Pszowska 68, tel. 32 453 93 93
 • ППЗОЗ (PPZOZ) у Ридултовах і Водзіславі Шльонському - Лікарня

  26 Марца 51, тел. 32 45 91 800

 • PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim - Szpital ul. 26 Marca 51, tel. 32 45 91 800
 • Районне бюро праці Юзефа Міхальського 12, тел. 32 45 92 980, Інфо-лінія "Зелена Лінія": 19524
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. Józefa Michalskiego 12, tel. 32 45 92 980, infolinia „Zielona Linia”: 19524

  Тут отримаєте інформацію про легалізацію перебування: 

 • Управління Шльонського воєводства в Катовіцах. Інфо-лінія: 32 60 63 232; години роботи: понеділок, середа, четвер, п'ятниця 7:30-15:30, вівторок 7:30-18:00 
  адрес e-mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

  Tu uzyskasz informacje na temat legalizacji pobytu:

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicachinfolinia: 32 60 63 232, godziny funkcjonowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 7:30-18:00
  adres e-mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

 • Група на фейсбуці " Українські юристи" Група поєднує потреби громадян України,які звертаються за юридичною допомогою та польських юристів, готових надати її безкоштовно. Ця ініціатива громадян не координується жодною інституцією - не забувайте бути обережними.

  https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/ [відкривається в новому вікні].

 • Grupa na Facebooku „Prawniczki i prawnicy Ukraińcom”
  Grupa łączy potrzeby obywateli Ukrainy szukających pomocy prawnej i polskich prawników gotowych świadczyć ją pro bono. To inicjatywa obywatelska, która nie jest koordynowana przez żadną instytucję - pamiętaj, by zachować ostrożność.

  https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/ [otwiera się w nowym oknie].

 • Безкоштовна психологічна допомога - Польський міграційний форум. 
  тел. 669 981 038 (українська та російська мови)
  Години роботи: понеділок 16:00-20:00,середа 10:00-14:00, п'ятниця 14:00-18:00
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna - Polskie Forum Migracyjne
  tel. 669 981 038 (języki ukraiński i rosyjski)
  godziny funkcjonowania: poniedziałek 16:00-20:00, środy 10:00-14:00, piątki 14:00-18:00
 • Дармові стартери Орандж ( Orange) для біженців з України
  тел. 32 45 90 479,  32 45 90 579
 • Darmowe startery Orange dla uchodźców z Ukrainy
  tel. 32 45 90 479, 32 45 90 579