Poniedziałek, 23 maja 2022

imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

RSS

Dyrektor Rudnik zeznawał przed komisją. Starosta Winiarski wezwany na komendę policji

12.04.2017 19:00 | 8 komentarzy | ma.w

Sprawa prywatyzacji szpitalnej radiologii na Gamowskiej w Raciborzu ma kontynuację. Zajęła się nią komisja rewizyjna rady powiatu. Ponadto trwają przesłuchania zlecone miejscowej policji przez prokuraturę rejonową. Wyszło na jaw pismo z NFZ skierowane do dyrektora Ryszarda Rudnika, gdzie napisano, że „wyrażenie zgody na cesję [kontraktu na TK firmie Tomma, o co zabiegał Rudnik] stanowiłoby obejście prawa”.

Dyrektor Rudnik zeznawał przed komisją. Starosta Winiarski wezwany na komendę policji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

We wtorek 11 kwietnia dyrektor szpitala rejonowego Ryszard Rudnik wstawił się na przesłuchanie przed komisją rewizyjną. Ta zajęła się skargą Marka Labusa, raciborzanina zawodowo związanego ze służbą zdrowia. Podniósł on, że starosta Winiarski i dyrektor Rudnik wielokrotnie i świadomie wprowadzali opinię publiczną w błąd w sprawie przyczyn odmowy przez NFZ cesji kontraktu na badania tomografem komputerowym (TK). - Oświadczali, że NFZ kieruje się w swoich decyzjach w stosunku do raciborskiego szpitala, nieuzasadnionymi treściami anonimowych korespondentów. Takie insynuacje wysuwane w stosunku do NFZ przez włodarza powiatu i szpitala, osoby kierujące i nadzorujące szpital są w istocie próbą tuszowania błędów osób prawdziwie odpowiedzialnych za cały proces prywatyzacji – poskarżył się M. Labus. Dodał, że NFZ w oficjalnym piśmie, które załączył do swej skargi, zdementowało aby „jakikolwiek wpływ na przedmiotową decyzję miały jakieś anonimowe informacje”. NFZ podał, że decyzja została podjęta na podstawie analizy złożonego o cesje wniosku z zachowaniem procedur i zasady obiektywizmu i bezstronności.

Przypomnijmy, że przez brak cesji kontraktu szpitalnego na TK, na rzecz prywatnej spółki Tomma Diagnostyka Obrazowa, ucierpiało ponad 400 pacjentów, którzy musieli dłużej czekać na badanie tomografem wyznaczone w styczniu. W Raciborzu stały się one dostępne dopiero w połowie marca.

Komisja dociekała czy dyrektor Rudnik dysponuje potwierdzeniem na piśmie, że NFZ kierował się w odmowie zgody na cesję anonimowymi pismami. Szef lecznicy nie miał, ale pokazywał i cytował anonimy, które pozyskał z NFZ. Przypomniał jak w listopadzie wnioskował w Katowicach o zgodę na cesję i nawet w styczniu 2017 roku był przekonany, że ją uzyska. Według Ryszarda Rudnika błędu po stronie szpitala nie było, bo dostarczył on wszystkie dokumenty do NFZ. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma procedur określających od czego zależna jest cesja kontraktu. Podpierał się wiedzą z cesji kontraktu na prowadzenie stacji dializ, którą szpital przeprowadził przed około ośmiu laty. - Wtedy nie miałem żadnych problemów – podkreślił.

NFZ oficjalnie wskazał w piśmie z 20 stycznia 2017 roku jako przyczynę odmowy „aktualny stan faktyczny i prawny”. Według Piotra Nowaka z NFZ, po pierwsze, wygasła umowa szpitala z NFZ, bo ten zakończył działalność pracowni tomografii komputerowej. Po drugie zabrakło certyfikatu ISO na prowadzenie pracowni TK w Raciborzu przez firmę Tomma.

NFZ wymagał w międzyczasie podania we wniosku z Raciborza brakujących: protokołu z przebiegu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zawiadomienia o rozstrzygnięciu. W Katowicach dopatrzono się też rozbieżności w odczycie numerów seryjnych tomografu. Uzupełnianie wniosku przez dyrekcję raciborskiego szpitala wydłużyło podjęcie decyzji w NFZ.

- Wyrażenie zgody na cesję stanowiłoby obejście prawa – tak do dyrektora Rudnika napisał ostatecznie Piotr Nowak, zastępca dyrektora NFZ.

Dyrektor Rudnik uważa, że NFZ powinien był dać firmie czas na uzupełnienie certyfikatu (bo tak się – zdaniem dyrektora - postępuje w podobnych sytuacjach), a wymagany numer tomografu podał, tyle, że w Katowicach uznano, że niewłaściwy, a oznaczeń sprzętu jest kilka.

Przewodnicząca Katarzyna Dutkiewicz m.in. pytała dyrektora czy nie widzi swego błędu w staraniach o cesję; radny Dominik Konieczny uznał stanowisko NFZ za logiczne, a radny Adrian Plura m.in. skrytykował NFZ za opieszałość w odpowiedziach na wniosek dyrektora. Szerzej o przebiegu posiedzenia napiszemy w Nowinach Raciborskich.

Podczas obrad wysłuchano też starosty Ryszarda Winiarskiego, który przyznał, że w czwartek 12 kwietnia będzie przesłuchiwany przez policję ws. prywatyzacji radiologii. Dodał, że funkcjonariusze przesłuchują także wszystkich członków Rady Społecznej Szpitala.

Ludzie:

Adrian Plura

Adrian Plura

Radny Powiatu Raciborskiego.

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk

Marek Labus

Marek Labus

Lekarz laryngolog, menadżer ochrony zdrowia

Ryszard Rudnik

Ryszard Rudnik

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski