Sobota, 31 lipca 2021

imieniny: Ignacego, Ernesty, Lubomira

RSS

W trzech szkołach powiatowych bez zmian na stanowisku dyrektora

30.03.2021 13:43 | 0 komentarzy | d

Zarząd Powiatu Raciborskiego powołał dyrektorów ponadpodstawowych szkół powiatowych.

W trzech szkołach powiatowych bez zmian na stanowisku dyrektora
Maciej Malinowski (II LO), Jacek Kąsek (CKZiU nr 1 w Raciborzu), Sławomir Janowski (CKZiU nr nr 2 „Mechanik”)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dzisiaj, tj. 30 marca odbyło się sto dziewiętnaste posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. – Istotnym punktem obrad było przyjęcie uchwał o powierzeniu funkcji dyrektorów trzech ponadpodstawowych szkół powiatowych – przekazują służby prasowe Powiatu. Te dotyczyły szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. Wskutek podjętych decyzji, dotychczasowi dyrektorzy nadal będą kierować poszczególnymi placówkami.

– W trakcie posiedzenia Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami rozstrzygniętych konkursów i zadecydował o powołaniu na stanowisko dyrektora: Macieja Malinowskiego (na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r.), Jacka Kąska (na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.) Sławomira Janowskiego (na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.). Jednocześnie nadane zostały upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z: bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, w jakie została wyposażona; wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań oraz dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie finansowym jednostki za dany rok – informuje Powiat.