Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

28.03.2019 19:32 | 0 komentarzy | d

Zmianie ulegają kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w skutek których ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbek na zdrowiu. Świadczenia z funduszu wypadkowego mogą również otrzymać członkowie rodziny m.in. ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej.

Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nowe wysokości kwot ustalone zostały na podstawie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r., które wyniosło 4 585,03 zł. Stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli 1 proc. uszczerbku na zdrowiu stałego lub długotrwałego od 1 kwietnia wynosi 917 zł.

Dla kogo?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej, która z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie miała ustalony stały, lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS, lub komisja lekarska ZUS (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), gdy zakończy się leczenie.

Stały lub długotrwały uszczerbek

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie można oczekiwać poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na okres, który przekracza 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się co roku na okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Dwa tygodnie na decyzję

Przyznanie, odmowa oraz ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję w tej sprawie ZUS wydaje w terminie 14 dni od:

 • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Obowiązujące kwoty od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

 • 917 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • 917 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
 • 16 048 zł - z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
 • 16 048 zł - z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
 • 82 531 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty
 • 41 265 zł - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek, lub dziecko
 • 82 531 zł (oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci) - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty
 • 82 531 zł (oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko) - dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
 • 16 048 zł - gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
 • 41 265 zł (oraz 16 048 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego) - gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty

źródło: ZUS.