Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Debatowali o żegludze w regionie

24.03.2019 09:40 | 0 komentarzy | acz

"Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły – szanse i wyzwania” to temat konferencji, która odbywała się w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Debatowali o żegludze w regionie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

-Powinniśmy rozmawiać o gospodarczym wykorzystaniu rzek i ich znaczeniu w kontekście promocyjnym i przyrodniczym. Województwo Śląskie wspiera działania, których celem jest aktywizacja żeglugi śródlądowej, to impuls rozwojowy i nowe szanse dla regionu. Kanał Śląski może stać się istotnym elementem integrującym południowe regiony Polski, co zwiększy atrakcyjność województwa i poprawi system transportowy – mówił Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W trakcie konferencji przedstawiono historię Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły, a przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omówił postępy w przygotowaniu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Krakowskiej przedstawili ponadto uwarunkowania hydrologiczne i gospodarki wodnej dla funkcjonowania Kanału Śląskiego.

W drugiej części spotkania dyskutowano o Kanale Śląskim i Drodze Wodnej Górnej Wisły jako szansie rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej Polski. Omówiono także hydrotechniczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania obiektów wchodzących w ich skład. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego był jednym z organizatorów wydarzenia.

(acz)

Ludzie:

Michał Woś

Michał Woś

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości