środa, 19 maja 2021

imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

RSS

Odra popłynie jak nowa. Ważny test dla Zbiornika

23.02.2019 19:00 | 1 komentarz | ma.w

W czerwcu 2019 r. planowane jest tzw. przepięcie biegu Odry. Związane jest to z postępującymi pracami przy budowie Zbiornika Racibórz Dolny i dotyczy odcinka rzeki przy zaporze czołowej, tuż przed tzw. tamą przy Rafako.

Odra popłynie jak nowa. Ważny test dla Zbiornika
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z projektem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego zmianie ulegnie trasa dotychczasowego przepływu rzeki Odry w rejonie zapory czołowej budowanego zbiornika. Wody rzeki zostaną skierowane kolejno do nowych, wybudowanych w zaporze czołowej obiektów: Upustu do Odry Miejskiej oraz Budowli Przelewowo-Spustowej. Każdy z tych obiektów jest osobną budowlą hydrotechniczną. Będą posiadać kanał doprowadzający i odprowadzający wodę. Kanały te poprowadzą wody Odry nowymi trasami, których łączna długość wyniesie ok. 3730 metrów.

Z uwagi na logistykę i harmonogram prac na placu budowy zadanie podzielono na dwa etapy. Wpierw Odra zostanie skierowana nowym korytem do Upustu do Odry Miejskiej, odpowiedzialnego za ochronę przeciwpowodziową. Nowy kanał zostanie napełniony wodą, następnie zostaną rozebrane groble, oddzielające kanał od koryta Odry. Wówczas woda przepłynie przez Upust do Odry Miejskiej pod zaporą czołową zbiornika Racibórz Dolny, by płynąć w kierunku miasta nowym kanałem odprowadzającym. Po tej operacji wyłączony zostanie dotychczasowy odcinek Odry.

Całość operacji zostanie przeprowadzona w taki sposób, by zapewnić dopływ wody do Odry Miejskiej bez konieczności „zatrzymania” rzeki. – Realizacja prac nie będzie oddziaływała na mieszkańców miasta, nie wywrze również znaczącego wpływu dla tzw. Odry Miejskiej – informuje Linda Hofman, Wody Polskie.

W drugim etapie wody rzeki Odry zostaną z kolei skierowane nowym korytem do najważniejszej budowli zbiornika – Budowli Przelewowo-Spustowej. Realizacja tej operacji jest planowana po wakacjach.

(oprac. m)