Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

14.12.2018 11:42 | 0 komentarzy | o

Przedstawiciele gmin zrzeszonych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym przyjęli budżet na 2019 rok. Decyzja zapadła 13 grudnia na posiedzeniu Zgromadzenia MZK.

Budżet na przyszły rok
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dochody przyszłorocznego budżetu kształtują się na poziomie 44 mln 824 tys. zł. Zakłada się, że wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą 11,4 mln zł i będą wyższe o 450 tys. zł. Kwoty te nie uwzględniają dopłat miasta Jastrzębie-Zdrój na bezpłatna komunikację dla uczniów i studentów, która wynosi 1 mln 296 tys. zł. Dotacja gmin członkowskich wyniesie bisko 31,5 mln zł. Wpłaty samorządu województwa, powiatu rybnickiego i innych gmin na realizację komunikacji przez MZK to kwota 400 tys. zł. Wpływy z mandatów szacuje się na ok. milion złotych.

Wydatki kształtować się mają na poziomie dochodów. Najwięcej trafi do firm przewozowych obsługujących komunikację. To kwota 32,5 mln zł. Na administrację zamierza się wydać 4 mln 370 tys. zł. Dotacja przekazana innym podmiotom na realizację komunikacji na terenie MZK wyniesie 3,5 mln zł. Przepisy nakładają na gminy członkowskie obowiązek płacenia za komunikację jednie za pośrednictwem Związku, którego są członkiem. Pieniądze trafią do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej na częściową obsługę Czerwionki-Leszczyn, a także do Rybnika, który realizuje częściowo komunikacje na terenie Marklowic, Pszowa, Radlina, Rydułtów, Żor i Czerwionki-Leszczyn oraz do Pszczyny. Miasto to obsługuje linię na trasie Pszczyna – Suszec - Żory.

MZK po kontroli

Centrum Unijnych Projektów Transportowych skontrolowało MZK pod kątem realizacji projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”. Chodzi o zadania zrealizowane od 2016 roku: instalacja tablic świetlnych na przystankach, wprowadzenie e-biletów, monitoring w autobusach i geolokalizacja pojazdów. Wartość unijnej dotacji wyniosła ok. 12 mln zł.

Okres trwałości projektu wynosi 5 lat, do kwietnia 2021 roku. W tym czasie CUPT sprawdza, czy MZK realizuje wytyczne projektu. W przeciwnym razie kwotę dotacji należałoby zwrócić. Wyniki kontroli opublikowanej 5 grudnia są pozytywne. Czytamy w nich m.in., że cel projektu został zachowany, dokumentacja jest prawidłowa, a w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.

Zmiany po wyborach

Nie wszystkie samorządy tworzące MZK wybrały już swoich przedstawicieli, którzy zasiądą w Zgromadzeniu MZK. W głosowaniach 13 grudnia brali udział zarówno delegaci poprzedniej jak i obecnej kadencji. Swoich reprezentantów nie ma jeszcze m.in. Radlin i Jastrzębie-Zdrój. Kolejne posiedzenie Zgromadzenia zaplanowano na pierwszą połowę stycznia. Do tego czasu skład osobowy delegatów nowej kadencji będzie uzupełniony.

Linię Pszczyna – Suszec – Żory obsługuje Starostwo Powiatowe w Pszczynie, a nie miasto Pszczyna. Dotacja MZK trafia więc do starostwa, a nie do miasta.