Czwartek, 23 maja 2024

imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

RSS

Regulamin serwisu

1

Regulamin określa zasady korzystania z serwisów informacyjnych Wydawnictwa Nowiny Sp. z o.o. funkcjonujących pod adresami: www.nowiny.pl, www.praca.nowiny.pl, www.sport.nowiny.pl, www.jastrzebieonline.pl, www.ezory.pl, www.agronowiny.pl, www.historion.pl zwanymi dalej Serwisem.

2

Właścicielem Serwisu jest Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. zwane dalej Wydawcą z siedzibą w Raciborzu, ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, tel. 32-415-47-27, fax 32-414-02-60, e-mail: portal@nowiny.pl, NIP 639-000-43-73.

3

Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w Serwisie mogą używać na stronach Serwisu zarezerwowanych dla nich loginów. Komentarze pod artykułami zamieszczonymi w Serwisie można dodawać zarówno jako użytkownik zarejestrowany i jako gość. By komentarz się ukazał konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

4

Użytkownik Serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.

5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

6

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Serwisu przekazów reklamowych.

8

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Serwisu odnośników do stron internetowych stanowiących bezpośrednią konkurencję Serwisu.

9

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania użytkowania Serwisu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis w Serwisie przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Wydawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

10

Komentarze, które łamią regulamin można zgłaszać administratorowi za pomocą przycisku: "Zgłoś nadużycie". Administrator po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych), podejmuje decyzję o usunięciu bądź ocenzurowaniu wypowiedzi.

11

Podczas dodawania komentarzy przez niezarejestrowanych użytkowników portal rejestruje numer IP komputera, z którego został dodany. Numer ten jest częściowo publikowany w serwisie.

12

W przypadku zwrócenia się organów ścigania drogą pisemną do Wydawcy o wydanie numeru IP komputera, z którego został zamieszczony komentarz, Wydawca może im numer IP komputera wydać.

13

Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Więcej o naszej polityce prywatności przeczytasz TUTAJ.

14

W Serwisie istnieje możliwość zakupu ogłoszeń drobnych w gazetach: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

15

Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

16

Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości umieszczania komentarzy na portalu Nowiny.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

17

Użytkownicy Serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w "Nowinach Raciborskich", "Nowinach Wodzisławskich", "Nowinach Jastrzębskich", "Nowinach Żorskich" i "Magazynie Rybnickim - Nowiny.pl" oraz innych mediach wydawanych przez Wydawcę.

18

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.

Kontakt z administratorem: portal@nowiny.pl z tematem „Regulamin”.


Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2023 r.