Piątek, 20 maja 2022

imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira

RSS

Konkurs fotograficzny "Zima w gminie Gorzyce"

Start o godz. 08:00, trwa od 15 listopada 2021 do 31 stycznia 2022 wstęp wolny

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - Ośrodek Kultury w Olzie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Organizatorzy na prace czekają do 31 stycznia 2022 r.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

I. Tematyka konkursu: zima na terenie Gminy Gorzyce (krajobraz, architektura, portrety wykonane podczas pory zimowej).

II. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - Ośrodek Kultury w Olzie

III. Celem konkursu jest:

1. uwiecznienie na fotografii piękna naszego regionu,

2. propagowanie pasji fotografowania,

3. promocja dorobku utalentowanych mieszkańców Gminy Gorzyce.

IV. Zasady konkursu:

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Gorzyce.

2. Czas trwania konkursu – 15.11.2021 - 31.01.2022 r. Wernisaż prac i wręczenie nagród – Galeria „Na sali”, Ośrodek Kultury w Olzie, 11.02.2022 r. (piątek), godz. 18.00.

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

- zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

- nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać w formacie JPG na wskazany przez Organizatora adres mejlowy (oko.gck@gorzyce.pl ) oraz przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście wywołane do Ośrodka Kultury w Olzie, ul. Szkolna 7 w terminie do 31.01.2022 r. w godzinach pracy placówki (tel. kontaktowy: 32 4511 112).

7. W treści mejla nadesłanych prac i w opisie koperty dostarczonych zdjęć należy zawrzeć: imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, a w załączniku kartę zgłoszenia oraz prace konkursowe.

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 04.02.2022 r. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach (www.gck.gorzyce.pl) oraz na profilach Facebook GCK w Gorzycach i Ośrodka Kultury w Olzie.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować telefonicznie pod numer: 32 4511 112 lub osobiście w biurze Ośrodka Kultury w Olzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00.

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gck.gorzyce.pl oraz na facebooku GCK w Gorzycach i Ośrodka Kultury w Olzie.

/Materiały prasowe/