Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Patrol

Wodzisławscy policjanci chwalą się statystykami

10.01.2019 09:27 | 3 komentarze | acz

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca działania wodzisławskiej policji w 2018 roku.

Wodzisławscy policjanci chwalą się statystykami
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na jaką ocenę zasługuje praca wodzisławskich policjantów?

Głównym celem narady było omówienie wyników pracy wodzisławskiej policji za rok 2018. Przedstawione zostały również priorytety, które policjanci będą realizować w roku bieżącym. W spotkaniu podsumowującym ubiegły rok udział wzięli: zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Piotr Kucia, kierownictwo wodzisławskiej policji, przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak, przewodniczący rady miejskiej Dezyderiusz Szwagrzak, prokurator rejonowy Marcin Felsztyński a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni miejscowej komendy.

Zobacz statystyki prezentowane na naradzie:

Pobierz Narada_2018.pdf (format pdf, rozmiar ~18.17 M)

Naradę rozpoczął wodzisławski komendant mł. insp. Jarosław Grudziński, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił jej program. Następnie szef wodzisławskich policjantów przedstawił miniony rok w oparciu o zestawienia statystyczne. Komendant Jarosław Grudziński omawiając sprawy logistyczne podziękował przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe. Część pozyskanych środków oraz środki budżetowe pozwoliły na zakup 7 nowych radiowozów. Szef wodzisławskiej komendy pokreślił, że w dalszym ciągu policjanci będą skutecznie zwalczać przejawy przestępczości i nie spoczną w działaniach zmierzających do utrzymania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili wodzisławską służbę i zapewnili o dalszej współpracy z policjantami. Zastępca komendanta wojewódzkiego podsumowując wyniki osiągnięte przez wodzisławski garnizon powiedział, że są one na bardzo dobrym poziomie. Podkreślił też, że na uzyskanie takiego poziomu mają wpływ wszyscy policjanci niezależnie do stażu służby, stopnia czy funkcji jaką sprawują i za tą dobrze wypełnioną misję przekazał podziękowania na ręce komendanta Grudzińskiego z prośbą o ich przekazanie podległym mu funkcjonariuszom. Nie krył także zadowolenia z dużej ilości policjantów widocznych na drogach naszego powiatu. Czy to dzielnicowych w służbach obchodowych czy policjantów ruchu drogowego, kontrolujących pojazdy, co znacznie wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. A jeśli mieszkańcy czują się bezpiecznie w swoim mieście to znaczy, że policjanci dobrze wykonują swoją pracę. Kończąc swoje przemówienie Komendant Kucia życzył policjantom dużo zdrowia oraz utrzymania tak dobrych wyników w bieżącym roku.