Wtorek, 27 lutego 2024

imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

RSS

Dotacje na ocieplenie domu i wymianę kotła - wyniki naboru

04.04.2020 10:00 | 0 komentarzy | ż

Wiadomo już, kto otrzyma dostację na zadania ujęte w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Raciborz".

Dotacje na ocieplenie domu i wymianę kotła - wyniki naboru
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, nabór wniosków prowadzony był w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2020r. na następujące rodzaje zadań:

1. Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wyniki naboru w załącznikach:

Pobierz PONE 2020 termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf Pobierz PONE 2020 wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.pdf Pobierz PONE 2020 wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf Pobierz LISTA REZERWOWA PONE 2020 termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf Pobierz Ogłoszenie naboru ciągłego - budynki jednorodzinne.doc

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy (to jest do 2 czerwca 2020r. ) zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy inwestor nie jest jego właścicielem

2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym wykonawcą na realizację zadania zawierającą termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2020 roku), a w przypadku montażu kotłów gazowych również informacje o posiadaniu przez wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania

3) kosztorysu zadania (a w przypadku termomodernizacji budynku wskazania metrażu całej powierzchni docieplanej, rodzaju i grubości materiału dociepleniowego oraz współczynnika przenikania)

4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;

5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych

6)warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej

7)deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z numerem konta, na które ma być przelana dotacja.

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i zastąpienie go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszenie naboru uzupełniającego.

Ponadto urząd informuje, że liczba zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków o udzielenie dotacji na zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nie wyczerpała puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel).

źródło: UM Racibórz, oprac. ż