Czwartek, 7 lipca 2022

imieniny: Estery, Metodego, Kiry

RSS

Dziś rekordowy smog. Nie wychodźcie z domu

27.01.2018 12:26 | 12 komentarzy | acz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed dzieijszym smogiem. Urzędnicy odradzają przebywanie na zewnątrz budynków. 

Dziś rekordowy smog. Nie wychodźcie z domu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W sobotę ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. W dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła. Na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej, jakość powietrza będzie dostateczna, a na obszarze północnym i w Częstochowie jakość powietrza będzie umiarkowana.


Ostrzeżenie nr 3/2018

Zagrożenie: Smog

Stopień: 1

Obszar: Województwo śląskie - powiat raciborski.

Ważność: Od dnia 26.01.2018 godz. 20:00 do dnia 28.01.2018 godz. 06:00

Opis: Przewiduje się wystąpienie znacznych przekroczeń dopuszczalnych średniodobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (>50 µg/m3)

Skutki:

Cząstki pyłu zawieszonego w powietrzu mogą wywoływać podrażnienie błon śluzowych i zwiększone wytwarzanie śluzu. Całokształt zmian może wpływać na ogólną odporność organizmu. Powtarzalność zachorowań może doprowadzić do przewlekłego zapalenia oskrzeli lub dolegliwości sercowo-naczyniowych. W wyniku intensywnego oddziaływania cząstek mogą nasilić się dolegliwości u astmatyków, może również zwiększyć się ogólna zachorowalność, a nawet śmiertelność populacji. Długotrwałe oddziaływanie cząstek na organizm może doprowadzić do przewlekłego zapalenia oskrzeli lub skrócenia długości życia.

Rekomendacje: Ograniczaj ekspozycje oraz wzmożony wysiłek fizyczny na zewnątrz. Dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, a także osoby z chorobami układu oddechowego, krążenia i skóry szczególnie powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum.

Uwagi: Brak.

Data i czas wydania: 26.01.2018 16:30

Opracowanie: Sebastian Blokesz, synoptyk Meteo Project


Więcej informacji o pogodzie: meteoproject.info.pl oraz na profilu facebook.com/MeteoProject