Poniedziałek, 29 listopada 2021

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Siódemka Nowin. Andrzej Wawrzynek odpowiada na 7 pytań o przyszłość Pietrowic Wielkich

19.10.2018 18:23 | 0 komentarzy | ma.w

Andrzej Wawrzynek – kandydat na Wójta Gminy Pietrowice Wielkie przesłał nam dziś (19 października) odpowiedzi na pytania, które kierowaliśmy w ramach naszego projektu "Siódemka Nowin". Postanowiliśmy je zamieścić dla poszerzenia wiedzy wyborców o planach samorządowych na terenie ich Gminy.

Siódemka Nowin. Andrzej Wawrzynek odpowiada na 7 pytań o przyszłość Pietrowic Wielkich
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1. W jaki sposób można rozwiązać problem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze Żerdziny – Pietrowice Wielkie, gdzie od lat dochodzi do wielu wypadków samochodowych, w tym śmiertelnych.

Problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze Żerdziny – Pietrowice Wielkie można rozwiązać przez zamieszczenie tablic ostrzegawczych „czarne punkty” oraz zainstalowanie fotoradaru, a także zwiększonej ilości kontroli wydziału ruchu drogowego KPP Policji w Raciborzu

2. Problem smogu nasilający się w okresie grzewczym – jakie działania może Pana zdaniem podjąć gmina na swoim obszarze, poza promowaniem rządowego programu „Czyste powietrze”? Co Pan sądzi o najnowszym pomyśle z Raciborza: strefa bez węgla w piecach, wdrażanym stopniowo przez samorząd.

Nasza Gmina już 18 lat promuje działania związane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez organizowanie EKO Wystawy. Systematycznie proponujemy mieszkańcom naszej Gminy skorzystanie z najnowszych rozwiązań związanych z ogrzewaniem swoich domów. Działają programy związane z fotowoltaiką, solarami i pompami ciepła. Co do programu miasta Racibórz „Strefa bez węgla”, należy zauważyć, że w mieście mamy zupełnie inny charakter zabudowy oraz dużo większe możliwości zbiorowego dostarczania ciepła. Jednakże czynimy i będziemy czynić starania aby umożliwić mieszkańcom skorzystanie w większym zakresie z tak zwanych czystych paliw, takich jak gaz i fotowoltaika.

3. Przyszłość niszczejącego dworca PKP: Czy należy czekać i szukać pieniędzy na remont poza budżetem gminy, gdzie ostatnie starania spełzły na niczym czy też należy rozłożyć zadanie inwestycyjne na lata, etapy i realizować remont stopniowo z pieniędzy w budżecie?

Gmina starała się od kilkunastu lat o przejęcie tego budynku. Udało się to dopiero kilka lat temu, niestety jednak w poprzednim okresie budynek uległ znacznej dewastacji. Czynimy starania o pozyskanie w ramach programu RPO Województwa Śląskiego o dotację na remont i adaptację tego budynku na cele społeczne. Gmina złożyła wniosek w I naborze lecz wniosek ten został odrzucony. Gmina skorzystała z możliwości ponownego złożenia wniosku, który oczekuje na decyzję. Środki, o które Gmina wnioskowała pozwolą na kapitalny remont jednak będzie to wymagało udziału własnego Gminy, który został ujęty w prognozie finansowej.

4. Proszę wymienić trzy najpilniejsze inwestycje drogowe, których potrzebuje Państwa gmina w ciągu najbliższych 5 lat; Jaki jest pomysł na ich sfinansowanie?

1) Remont drogi Wojewódzkiej, planowany jest od ul. Raciborskiej w Kornicy do wysokości dwóch zatoczek przy Auto – Porcie, na ul. I Maja w Pietrowicach Wielkich. Dokumentacja związana z przebudową drogi jest na ukończeniu. Planowaną datą rozpoczęcia inwestycji jest rok 2019. 2) Dokumentacja na remont drogi powiatowej Pietrowice Wielkie – Lekartów jest już przygotowana. Został złożony wniosek do Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju dróg Powiatowych i Gminnych.3) Gmina złożyła wniosek w ramach PROW „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, który dotyczy budowy dróg wewnętrznych na terenie nowo powstałego osiedla mieszkaniowego (teren byłej Roszarni).

5. Jak można unowocześnić jednostki OSP z obszaru gminy – które i czym (chodzi nam o szanse na nowe lub nowsze wozy bojowe)?

W programie mojego komitetu jest zapis o zakupie nowego wozu bojowego dla jednostek OSP oraz czynienie starań na pozyskanie nowszej generacji sprzętu dla naszych jednostek.

6. Aktualna sieć oświatowa w gminie - czy widzi Pan potrzebę zmian w niej, wprowadzenia oszczędności? Jeśli tak, to w jaki sposób i gdzie?

Siec naszych placówek na terenie Gminy jest po modernizacji doposażona i w pełni zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców. Jedyny element nad którym warto się zastanowić to sprawa przedszkoli.

7. Proszę wymienić jeden ważny dla gminy problem – spoza wymienionego przez nas zakresu. W jaki sposób chce go Pan rozwiązać?

Widzimy pilną potrzebę uruchomienia budowy mieszkań komunalnych w związku z tym, iż Gmina w ostatnich 40 latach nie wybudowała żadnej substancji mieszkaniowej. Wzrosła ilość młodych ludzi chcących się osiedlić na terenie naszej Gminy. Mamy sprzyjające warunki do skorzystania z rządowego programu „Mieszkanie na start".

Ludzie:

Andrzej Wawrzynek

Andrzej Wawrzynek

Wójt gminy Pietrowice Wielkie.