środa, 4 sierpnia 2021

imieniny: Dominika, Protazego, Jana

RSS

Siódemka Nowin. Grzegorz Utracki odpowiada na pytania o przyszłość Krzyżanowic

19.10.2018 09:46 | 0 komentarzy | ma.w
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2018 14:45

Zwróciliśmy się do kandydatów na wójta Krzyżanowic Adama Smyczka i Grzegorza Utrackiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na siedem ważnych pytań dotyczących tej gminy. Poniżej publikujemy odpowiedzi Grzegorza Utrackiego (Adam Smyczek nie odpowiedział na nasze pytania). 19 października skontaktował się z nami Adam Smyczek. Przekazał nam, że pytania przesłane w zeszłym tygodniu, nie dotarły do niego. Zapowiedział, że odniesie się do poruszonych przez nas kwestii, co zrobił jeszcze tego samego dnia (szczegóły TUTAJ).

Siódemka Nowin. Grzegorz Utracki odpowiada na pytania o przyszłość Krzyżanowic
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1. Kwestia skanalizowania gminy – jak sprawić by wieś znalazła się w XXI wieku? Do dziś opróżniane są szamba, a unijne przepisy są coraz bardziej restrykcyjne dla gmin, które nie mają uregulowanej gospodarki kanalizacyjnej. Kiedy i w jaki sposób gmina zostanie skanalizowana?

Grzegorz Utracki: Gmina nie jest skanalizowana. Powodem był m. in. zły dobór koncepcji do źródła finansowania (Funduszu Spójności dla dużych aglomeracji) rozwiązania skanalizowania gminy poprzednich władz, która technicznie oraz finansowo była nieakceptowalna (21,00 zł/m3 ścieków). Ponad 4 lata trwały intensywne działania mające na celu likwidację utworzonych aglomeracji, blokowało to nasze starania o inne rozwiązania i pozyskanie środków na budowę kanalizacji. Mamy przygotowanych kilka rozsądnych rozwiązań, z 2 – 3 lokalnymi oczyszczalniami ścieków. Wybór koncepcji uzależniony będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Gmina nie jest zadłużona i jest gotowa podjąć zadanie w każdej chwili. Wybrany wariant musi być ekonomicznie uzasadniony i akceptowalny kosztowo dla mieszkańców.

2. Problem smogu nasilający się w okresie grzewczym – jakie działania może Pana/Pani zdaniem podjąć gmina na swoim obszarze, poza promowaniem rządowego programu „Czyste powietrze”? Co Pani/Pan sądzi o najnowszym pomyśle z Raciborza: strefa bez węgla w piecach, wdrażanym stopniowo przez samorząd?

Grzegorz Utracki: Prowadzimy program w zakresie ograniczania niskiej emisji i zachęcania mieszkańców do inwestowania w nowoczesne systemy grzewcze. Realizujemy dopłaty dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne. W 4 lata zrealizowaliśmy 426 wniosków (również na kotły gazowe i solary). Złożone są 2 wnioski dla ponad 300 mieszkańców w programach OZE. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Pomysł strefa bez węgla to ciekawa inicjatywa jednak wydaje się optymalna w miastach. W gminach o rozproszonej zabudowie – jak nasza, na dzień dzisiejszy nie wydaje się ta idea optymalna. Gdyby powstał zakład produkujący nadmiar ciepła i energii (np. bio-gazownia), byłaby to bardzo ciekawa alternatywa. Rozważylibyśmy wdrożenie jej w naszej gminie.

3. Wieś chwaląca się nową fabryką czy też wieś sielska – anielska – do czego Pani/Pana zdaniem ma dążyć gmina: do modelu pietrowickiego gdzie nowy, wielki inwestor zmienia wiejską okolicę w park przemysłowy czy do takiego, który zapewnia spokój mieszkańcom, którzy znaleźli w pozamiejskiej okolicy miejsce wypoczynku po pracy, do której dojeżdżają w miastach?

Grzegorz Utracki: Każda gmina, mieszkańcy potrzebują miejsc pracy, rozwoju gospodarczego, dochodów. Promujemy tereny inwestycyjne, staramy się zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a młodych ludzi do tworzenia i rozwijania poprzez start-up. Stworzyliśmy 5 lat temu ulgi dla inwestorów i przedsiębiorców. Wszystko musi się odbywać w ramach zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców. Dotyczy to rozwoju gospodarstw rolnych – często traktowanych jak przedsiębiorców, małe firmy. Zachęcamy do osiedlania się nowych mieszkańców, staramy się, by każdy znalazł u nas swoje miejsce – do wypoczynku jak i rozwoju firm. Ten kompromis staramy się zachowywać, często jesteśmy mediatorem w jego zapewnieniu. To nam się udaje.

4. Proszę wymienić trzy najpilniejsze inwestycje drogowe, których potrzebuje Państwa gmina w ciągu najbliższych 5 lat. Jaki jest pomysł na ich sfinansowanie?

Grzegorz Utracki: W ostatnich 4 latach przebudowaliśmy ponad 13 km dróg, wybudowaliśmy ponad 4 km nowych, utwardzonych dróg polnych. Nadal mamy wiele potrzeb w tym zakresie, najpilniejsze to:

  • przebudowa ul. Raciborskiej oraz Powstańców Śląskich w Chałupkach i Zabełkowie,
  • przebudowa ul. Wiejskiej, Głównej i Rakowca w Rudyszwałdzie oraz Główna w Krzyżanowicach i do Owsiszcz (droga powiatowa),
  • przebudowa ul. Długiej, Zachodniej i Dworcowej w Tworkowie.

Chcemy te, ale również kolejne drogi sfinansować poprzez rządowe programy rozwoju i rozbudowy dróg lokalnych, środki PROW, inne dostępne środki zewnętrzne lub środki własne.

5. Jak można unowocześnić jednostki OSP z obszaru gminy – które i czym (chodzi nam o szanse na nowe lub nowsze wozy bojowe)?

Grzegorz Utracki: Gmina w ostatnich latach na utrzymanie i zakup nowego sprzętu strażackiego wydatkowała 4,5 mln. zł. Pozyskaliśmy 4 średnie samochody dla jednostek: m.in. nowe samochody bojowe dla OSP Tworków (2011), OSP Krzyżanowice (2013r.), OSP Zabełków (2018) oraz kilkuletni dla OSP Roszków. W ramach projektu PL – CZ „Ready to help..” zakupiliśmy sprzęt o wartości 300 tys. zł dla wszystkich jednostek OSP: (m.in. ubrania strażackie, rękawice, kominiarki, buty, aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, kamery termowizyjne, defibrylatory, motopompę TOHATSU, węże pożarnicze, torby medyczne). W ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt za kwotę 112 tys. zł. Wybudowana została również nowoczesna remiza OSP w Rudyszwałdzie w roku 2018.

6. Aktualna sieć oświatowa w gminie – czy Pani/Pan widzi potrzebę zmian w niej, wprowadzenia oszczędności? Jeśli tak, to w jaki sposób i gdzie?

Grzegorz Utracki: Sieć oświatowa w gminie jest optymalna – w 9 miejscowościach mamy przedszkola lub oddziały przedszkolne, działa 5 szkół podstawowych. Mamy dobrze zorganizowane dowożenie uczniów do szkół. Realizujemy wiele programów edukacyjnych, rozwojowych dla uczniów, nauczanie narzędziowe w przedszkolach i szkołach – TOC, Kuferek tajemnic, matematyczny. Od lat realizujemy naukę pływania uczniów klas czwartych. Większość placówek przedszkolnych jest po termomodernizacji, kolejne szkoły zmodernizujemy w najbliższych 2 latach. Przy każdej szkole jest nowa infrastruktura sportowa. Planujemy rozwijać ofertę edukacyjną i nie planujemy zmian w sieci. Aktualna sieć jest dostosowana do bieżących zadań oświatowych nałożonych przez rząd na gminy oraz naszych potrzeb.

7. Proszę wymienić jeden ważny dla gminy problem – spoza wymienionego przez nas zakresu. W jaki sposób chce go Pani/Pan rozwiązać?

Grzegorz Utracki: Wyzwaniem dla gminy jest rozwinięcie polityki senioralnej. Pomimo dużych nakładów gminy na utrzymanie i rozwój ośrodków zdrowia – w tym dostosowanie ich dla osób starszych i niepełnosprawnych, coroczne znaczne wspieranie finansowo z budżetu naszej gminy Stacji Opieki Caritas w Tworkowie, realizujących swoją misję opieki wobec osób starszych i chorych, widzimy potrzebę stworzenia „Dziennego domu opieki dla osób starszych”. Aby nasi mieszkańcy mogli jadąc rano do pracy, przywieźć tam starsze osoby i zostawić je pod fachową opieką do godzin popołudniowych, by po pracy je odebrać. Mamy miejsce i możliwości. Chcemy to zrealizować poprzez rządowy program wspierania polityki senioralnej. Otwarliśmy już tak „Klub Senior +” w Owsiszczach.

Ludzie:

Grzegorz Utracki

Grzegorz Utracki

Wójt gminy Krzyżanowice.