Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Wodzisław Śląski)

18.10.2018 13:00 | 9 komentarzy | mak

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W czwartym odcinku prezentujemy Wodzisław Śląski.

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Wodzisław Śląski)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Wodzisław Śląski

Kacper Biernacki:

1. Najważniejszym problemem jest obecnie problem smogu.

2. Kompleksowy 3-etapowy program walki ze smogiem oparty o rozwiązania przetestowane między innymi w gminie Rajcza, opracowany przez zespół specjalistów z branży energetycznej, ciepłowniczej i węglowej.

3. Priorytetem jest teraz pozyskanie inwestorów, aby utrzymać wszystkie obiekty wybudowane przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych oraz odbudować budżet miasta, kolejnym problemem jest smog - którego możemy się pozbyć krócej niż w perspektywie 5-letniej, oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego - kiedy zniknie smog i pojawią się inwestorzy potrzebujemy miejsca dla nowych mieszkańców.

Mieczysław Kieca:

1. Najważniejszym bez wątpienia problemem jest poprawa jakości powietrza. To bowiem bezpośrednio przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Nie mamy niczego cenniejszego niż zdrowie nasze i naszych bliskich. Zadbanie o lepszą jakość powietrza będzie nas chroniło przed kłopotami zdrowotnymi, a co za tym idzie rodzinnymi i finansowymi. Problem jest trudny do rozwiązania, dotyczy nie tylko miasta, ale regionu. Musimy się z nim dalej mierzyć, jak najskuteczniej i jak najszerzej.

2. Mam już opracowany nowy program walki o lepszą jakość powietrza. Zakłada on ograniczanie niskiej emisji poprzez sukcesywną wymianę ok. 400 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe 5 lat, edukację społeczności oraz kontrolę jakości powietrza przy użyciu najnowszej technologii. Wymiana źródeł ciepła będzie się odbywała dzięki odpowiednim dotacjom dla mieszkańców: 8 tys. zł do kotła gazowego, 7,5 tys. zł do kotła na biomasę, węglowego oraz pompy ciepła, 4 tys. zł do OZE.

3. Wśród moich priorytetów na najbliższe 5 lat, poza poprawą jakości powietrza, wymieniam działania na rzecz poprawy rynku pracy, w tym warunków płacowych, dalszy rozwój przedsiębiorczości, baz oraz usług edukacyjnych i opiekuńczych, dbałość o bezpieczeństwo wodzisławian, poprawę warunków mieszkaniowych w zasobach komunalnych, budowę mieszkań, tworzenie przyjaznych przestrzeni rekreacyjnych dla wszystkich pokoleń we wszystkich dzielnicach, rozwój bazy rekreacyjnej i sportowej, w tym budowę hali dla sportowców, rozwój oferty terenu MOSiR przy ul. Bogumińskiej wraz z budową basenu i rewitalizację Balatonu. Ważne jest dla mnie też uatrakcyjnienie centrum Starego Miasta, stworzenie klubów seniora, edukacja dzieci w zakresie ich bezpieczeństwa i zdrowego dorastania oraz oczywiście rozwój sieci drogowej i kanalizacyjnej jako podstaw dobrej jakości życia w mieście. Zależy mi na dalszym wzbogacaniu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, także przez rozwój Funduszu Inicjatyw Społecznych.

Jarosław Mrozek:

1. Najważniejszym problemem, z jakim Wodzisław Śląski boryka się - konkretnie od 12 lat, jest brak prawdziwego gospodarza. Człowieka dbającego o finanse miasta, ich przejrzystość i transparentność, jego potencjał inwestycyjny czy dobro i zadowolenie mieszkańców. Wodzisławianom potrzebny jest człowiek, który potrafi pracować z ludźmi, jak i sprawować odpowiednią kontrolę nad pracą całego Urzędu Miasta. Nie zapominajmy, że to zadowolenie mieszkańców weryfikuje rzeczywistą efektywność rządów.

2. Doświadczenia związane z moją wieloletnią pracą na stanowiskach kierowniczych, pozwalają mi na jasne spojrzenie na sytuację w Wodzisławiu. Dlatego drogą pracowitości, dialogu i doświadczenia, zamierzam stworzyć u nas godne warunki zarówno dla młodzieży, jak i dla ludzi starszych. Nasza oferta dedykowana jest wszystkim mieszkańcom, otwartym na współpracę nad lepszym miastem, razem z Prezydentem i Radą Miejską. Zgodnie z hasłem wyborczym - Rodzina, Praca, Rozwój!

3. Działania priorytetowe, które podejmę po objęciu w naszym mieście prezydentury, to:

– Wybudowanie hali widowiskowo-sportowej - jest to niezbędne, z perspektywy życia sportowego i kulturalnego miasta. Potrzebujemy miejsca, w którym odbywać się mogą koncerty muzyczne i imprezy sportowe. Miejsca otwartego na rozwój zainteresowań i pasji tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

– Stworzenie warunków dla przedsiębiorców - obniżenie stawek podatku od nieruchomości, rozwój inkubatora przedsiębiorczości, otwartość miasta na nowych inwestorów, oferujących nowe miejsca pracy. Nie chcę, aby mieszkańcy Wodzisławia byli zmuszeni do wyjeżdżania do Czech, aby móc pracować i zarabiać pieniądze na utrzymanie rodziny.

– Czyste powietrze, czyste miasto - obowiązkiem Prezydenta miasta jest dbałość o zdrowie jego mieszkańcom. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom - przy współpracy z rządem, zamierzam zaoferować mieszkańcom czysty Wodzisław, do którego przez ostatnie lata nie byli przyzwyczajeni.

Dariusz Prus:

1. Najważniejszym problemem miasta jest brak inwestorów i inwestycji o charakterze produkcyjnym dającym zatrudnienie co najmniej kilkuset osobom. Mimo posiadania 6 stref i ponad 80 ha terenów inwestycyjnych oraz pomimo dobrej koniunktury gospodarczej i napływu środków unijnych do Polski, w Wodzisławiu w przeciwieństwie do gmin i miast ościennych wciąż nie wybudowano ani jednej dużej fabryki. Inwestycje tego typu z pewnością zwiększyłyby przychody podatkowe miasta i zapewniłyby więcej pieniędzy dla Naszych rodzin.

2. Trzeba zmienić politykę proinwestycyjną. Za gwarancję stworzenia miejsc pracy inwestorzy będą mogli liczyć na korzystniejsze warunki sprzedaży działek. Zostaną zmniejszone obciążenia podatkowe, które są obecnie maksymalne wysokie. Miasto wydaje dużo pieniędzy na promocję, z czego nic nie wynika. Wiele inwestycji było nakierowanych na osobisty sukces Mieczysława Kiecy, a pozyskane środki unijne wykorzystywano głównie na inwestycje usługowo-konsumpcyjne. Inwestorzy pojawią się, jeśli w Wodzisławiu zmieni się prezydent.

3. - Przedsiębiorczość: pozyskanie inwestorów na działalność produkcyjną, przez co zwiększą się dochody mieszkańców i podatki dla miasta; modernizacja dróg przy wsparciu funduszy zewnętrznych; działania na rzecz budowy drogi głównej południowej; zmniejszenie podatków dla przedsiębiorców.

– Dla mieszkańca: jedna komunikacja „powiatowa”, budowa żłobka, podjęcie realnych działań na rzecz budowy centrum przesiadkowego Wodzisław Centrum, budowa parkingu wielopoziomowego, poprawa stanu targowisk i czystości miasta, redukcja zadłużenia miasta, usprawnienie służb komunalnych.

– Ekologia: rozbudowa systemu ciepłowniczego oraz termomodernizacja budynków, wspieranie rozwoju ekologicznych źródeł ciepła; sadzenie i pielęgnacja drzew oraz krzewów; edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

– Sport i rekreacja: zwiększenie środków na sport i rekreację; wyższe wsparcie dla sportowców i drużyn; stworzenie jednej Odry Wodzisław; budowa boiska za trybuną główną stadionu, budowa hali widowiskowo–sportowej; powołanie nowej Rady Sportu.

Ludzie:

Dariusz Prus

Dariusz Prus

Były wicestarosta powiatu wodzisławskiego 

Jarosław Mrozek

Jarosław Mrozek

Kandydat na urząd prezydenta miasta Wodzisław Śląski

Kacper Biernacki

Kacper Biernacki

Kandydat na urząd prezydenta miasta Wodzisław Śląski w wyborach samorządowych w 2018 r.

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.

Czytaj podobne