Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

14.04.2021 08:39 | 9 komentarzy | art

Coraz więcej osób wyciągnęło już z piwnic i garaży swoje rowery po zimie. Wielu z nas planuje już trasy rowerowe. I zastanawia się... czy może rowerem przekroczyć granicę polsko-czeską? To pytanie zadaliśmy włodarzom przygranicznej gminy Godów, na której terenie powstał spory fragment Żelaznego Szlaku Rowerowego, urokliwej trasy wijącej się po polsko-czeskim pograniczu. 

Czy turysta-rowerzysta może wjechać do Czech? Wyjaśniamy
Żelazny Szlak Rowerowy prowadzi po polsko-czeskim pograniczu. Niestety na ten moment rowerzyści z Polski mogą korzystać tylko z trasy znajdującej się po polskiej stronie granicy.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na progu nowego sezonu rowerowego coraz więcej rowerzystów pyta naszą redakcję o możliwość przekraczania granicy z Czechami, w związku z panującą pandemią koronawirusa i wprowadzonymi w Polsce i w Czechach rozmaitymi ograniczeniami. - A może na rowerze można już do Czech swobodnie wjechać? Słyszałem, że został tam zniesiony stan wyjątkowy, więc może polscy rowerzyści mogą już korzystać z czeskich tras rowerowych? - pyta nas jeden z czytelników. 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do włodarzy przygranicznej gminy Godów, współpracującej z czeskimi samorządami. Przez gminę przebiega Żelazny Szlak Rowerowy, którego Godów był jednym z inicjatorów i inwestorów. Szlak wiedzie dalej przez Jastrzębie i Zebrzydowice do czeskiej Karwiny i do Piotrowic koło Karwiny. Odpowiedź, jaką usłyszeliśmy w Urzędzie Gminy w Godowie jest jednoznaczna. - Niestety nie możemy na tę chwilę wjeżdżać rowerami do Czech. Sam nad tym ubolewam, bo często korzystam z roweru i żelaznej cyklotrasy i z niecierpliwością czekam kiedy zniesione zostaną ograniczenia, ale na razie sytuacja epidemiczna na to nie pozwala - mówi Tomasz Kasperuk, zastępca wójta gminy Godów. 

Gmina przypomina, że od 5 kwietnia tego roku obowiązują nowe zasady wjazdu z Polski na terytorium Czech. Polska została sklasyfikowana w Czechach jako kraj o najwyższym poziomie ryzyka zakażenia COVID 19, tym samym wyjazdy do Czech w celach turystycznych nie są możliwe. Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Dla tych osób przyjazd do Czech na okres powyżej 12 godzin wymaga wypełnienia specjalnego elektronicznego formularza lokalizacyjnego i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72 h przed wjazdem (UWAGA: test antygenowy już nie upoważnia do wjazdu pow. 12 h), a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu PCR w Czechach najwcześniej po 5 dniach od wjazdu i nie później niż po 14 dniach od wjazdu.

Wyjątkiem od powyższych zasad, tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, zostali objęci m. in.:

1) pracownicy transportu międzynarodowego,

2) podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12 h z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych lub urzędowych (przy okazaniu dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu),

3) pracownicy transgraniczni,

4) uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę,

5) dzieci do lat 5;

6) ozdrowieńcy (osoby, które przechorowały COVID-19, nie mają oznak zachorowania i posiadają zaświadczenie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR).

Osoby zaszczepione nie zostały objęte powyższym wyjątkiem, mają więc obowiązek testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego. Test na koronawirusa (PCR wykonany nie później niż do 72 h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24 h przed wjazdem) należy posiadać również na okoliczność tranzytu przez Czechy do 12 h.