środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Ponad 2,8 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych

13.04.2021 10:26 | 0 komentarzy | d

Powiat rozdysponował środki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. – Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze trwającą epidemię, szczególną uwagę skupia na problemach osób niepełnosprawnych w swoim regionie. W związku z tym podjął działania związane z rehabilitacją tychże osób w zakresie ułatwienia zakupu koniecznych sprzętów, jak i w miarę możliwości udziału w turnusach, które pozwolą na przywrócenie częściowej sprawności jak i poprawę samodzielności – czytamy w informacji prasowej Starostwa.

Ponad 2,8 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych
Zdjęcie poglądowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Starostwo podało, że w tym roku Powiat dysponuje kwotą 2 876 276,00 zł, która jest wyższa o 488 664,00 zł od środków otrzymanych w roku ubiegłym. – Środki zostały rozdysponowane w oparciu realne potrzeby mieszkańców – podkreślono w komunikacie prasowym.

Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu:

Rehabilitacji zawodowej (98 000,00 zł)

  • finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych – 36 000,00 zł,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 50 000,00 zł,
  • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 12 000,00 zł,

Rehabilitacji społecznej (2 778 276,00 zł)

  • dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 1 518 720,00 zł,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 450 000,00 zł,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 604 556,00 zł,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 200 000,00 zł,
  • dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika – 5 000,00 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. (d)