Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Kultura

Dwudziestolatka zginęła od kuli rewolweru [100 lat temu w Nowinach]

24.03.2019 07:00 | 0 komentarzy | żet

Co papież miał do przekazania Leninowi, okoliczności tragicznego wypadku w Baborowie, masowe aresztowania Polaków w powiecie rybnickim, muzułmanie w służbie Rzeczpospolitej, zachłanność Czechów, powrót zamordowanego żołnierza i nauka na Wielki Post – to tylko część tematów, które poruszyła redakcja „Nowin Raciborskich” równo sto lat temu.

Dwudziestolatka zginęła od kuli rewolweru [100 lat temu w Nowinach]
zdjęcie poglądowe (źródło: Getty Images)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Racibórz • środa 19 marca 1919 r.

Walki o Lwów

Wszystkie ataki na Lwów i Gródek Jagielloński, prowadzone przez nieprzyjaciela przy użyciu wielkich sił, odparto. Nieprzyjaciel nie osięgnął żadnych sukcesów.

Papież do Lenina

Kardynał Gaspari wystosował do Lenina telegram następujący: Z wiarygodnego źródła donoszą, że pańscy stronnicy kapłanów Bożych, nie należących do religii prawosławnej, Ojciec św. Benedykt XV zaklina pana, aby wydano rozkaz uszanowania wszystkich kapłanów jakiejkolwiek religii. Ludzkość i religia będą panu za to wdzięczne.

Ententa za silną Polską

Z Paryża donoszą, iż rada wojenna zajmowała się uchwałami komisyi w sprawach polskich i oświadczyła się za utworzeniem silnej Polski. Stała armia polska ma liczyć 140 000 chłopa, aby mogła sprostać swemu zadaniu. Francya chce połowę budżetu wojskowego Polski przejąć na siebie.

Żołnierz zastrzelił córkę gospodarza

Baborów. Nieostrożność z bronią? Pewien żołnierz z „grenzschutzu”* chciał wypróbować swój rewolwer i przytem zastrzelił na miejscu córkę gospodarza, u którego był zakwaterowany. Zmarła liczyła 20 lat życia i była od pół roku zamężną. Żołnierz ów potem sam siedzie także zastrzelił.

Polacy w areszcie

Z Rybnickiego. Z aresztowań Polaków. I nasz powiat uszczęśliwiono aresztowaniami. Aresztowano: W Gołkowicach górników Piotra Fleruta, Gustawa Folwacznego i Rudolfa Mocza. Powodu aresztowania i miejsca ich więzienia nie wie nikt. – W Skrzyszowie aresztowano dnia 8-go marca górnika Mikołaja Plechaczka za rzekome przekroczenie granicy austryackiej. Osadzono go w więzieniu policyjnym w Rybniku, a 11-go marca nie był jeszcze przesłuchany. – W Orzupowicach dnia 10-go marca aresztowano (...) – W tym roku aresztowano dotąd Polaków 81. – Rybnicki powiat się cieszy nadzwyczajną opieką władz obecnych.

* Grenzschutz (grenzszuc, grensszuc) – niemiecka organizacja paramilitarna, której członkowie sprzeciwiali się odłączeniu się wschodnich terenów Niemiec


Na trzecią niedzielę Postu

Ewangelia u św. Łukasza

Onego czasu wyrzucał Jezus czarta, a on był niemy. A gdy wyrzucał czarta, przemówił niemy i dziwowały się rzesze. A niektórzy z nich mówili: przez Belzebuba, księżęcia czartowskiego, wyrzuca czarty. A drudzy kusząc, domagali się znaku od Niego z nieba. A on, widząc myśli ich, rzekł im: Wszelkie królestwo przeciw sobie rozdzielone, będzie spustoszone, i dom na dom upadnie. A jeśliż szatan jest rozdzielon przeciw sobie, jakoś się ostoi królestwo jego? Gdyż powiadacie, iż Ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, synowi wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni sędziami waszymi będą. Lecz jeśli palcem Bożym wyrzucam czarty, zaistnieć przyszło do was Królestwo Boże.

Co rozumieć należy przez niemego dyabła?

Jest to zły duch, który tych, w których osiadł, częstokroć tak dręczy, iż tracą mowę. Ze strony duchowej można przez to rozumieć wstydliwość, której pozbawia djabeł grzesznika zabierającego się do grzechu i którą mu przywraca przed spowiedzią na to, aby grzech zataił i przez to jeszcze ciężej zgrzeszył.

Jak teraz wygania Chrystus Pan niemych dyabłów?

Dając w Swej łasce grzesznikowi poznać, że grzechy zatajone w spowiedzi będą kiedyś jawne i znane całemu światu, przez co go zarazem ośmiela do wyrzeczenia się fałszywego wstydu.

Co znaczy wyraz Belzebub?

Znaczy po polsku „bożka much”. Tak się zwało u Filistynów bóstwo, które brało ludzi w opiekę przed muchami i innem robactwem. Ponieważ żydzi od dawna nienawidzili Filistynów, tem imieniem nazwali zwierzchnika djabłów, aby wyrazić swe obrzydzenie.

Co rozumieć należy przez palec Boży?

Moc i siła Boża, którą Chrystus Pan wyganiał czartów na dowód, że jest Bogiem i obiecanym Mesyaszem, który rozpoczął i zaprowadził na ziemi Królestwo Boże.