Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Kto odkupi zniszczony kubeł?

08.04.2021 18:30 | 0 komentarzy | mad

Jan Długosz, przewodniczący rady miejskiej w Krzanowicach, pytał na jednej z ostatnich sesji, co w chwili, kiedy z winy firmy wywożącej odpady, zostanie uszkodzony pojemnik na odpady.

Kto odkupi zniszczony kubeł?
Przewodniczący rady miejskiej Krzanowic Jan Długosz.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przewodniczący temat poruszył przy uchwalaniu przez radnych uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzanowice. Dokument ten, jak wyjaśniał burmistrz Andrzej Strzedulla, doprecyzował dwie kwestie.

Pierwsza dotyczyła brązowego kubła, który mieszkańcy otrzymują na nieruchomość. – Jeżeli tych odpadów mieszkaniec generuje więcej, powinien we własnym zakresie nieruchomość wyposażyć się w pozostałe kubły brązowe – tłumaczył burmistrz. I jak wyjaśniał, nie ma możliwości odbierania odpadów w workach. – Z tego względu, że instalacje przetwarzające odpady mają problem z tymi workami. To jakby zwiększa koszty – mówił radnym.

Druga kwestia doprecyzowała minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na nieruchomości. Te ustalono w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z tych pojemników (to więc zapisy już dawniej obowiązujące, choć niewprowadzone wcześniejszą uchwałą). – Na każdego mieszkańca danej nieruchomości przypada 30 litrów kubła, ale nie mniej niż 120 litrów na nieruchomość. Dla czteroosobowej rodziny przypada jeden kubeł 120-litrowy, jeżeli jest już pięć lub więcej osób, to wtedy analogicznie dwa lub więcej – podał burmistrz Strzedulla. To kubły dostarczane przez gminę, jeżeli dla danej nieruchomości to za mało, mieszkańcy mogą wyposażyć się w dodatkowe pojemniki. Wówczas śmieci będą odbierane z danej nieruchomości bez dodatkowych opłat. Pojemności, określono też, co do nieruchomości niezamieszkałych, które w dużej mierze od maja zostają wyłączone* z systemu, choć ciągle w systemie pozostają m.in. szkoły.

Na pytanie przewodniczącego Jana Długosza o uszkodzony pojemnik z winy firmy odbierającej śmieci, burmistrz Andrzej Strzedulla odpowiadał, że w takiej sytuacji firma będzie musiała dostarczyć zamiennik. Dodał, że problem należy zgłosić do urzędu miejskiego i wówczas urzędnicy dopełnią już formalności.

(mad)


*Decyzję w tej sprawie podjęto na pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Krzanowicach. Powodem, jak tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedulla, jest sytuacja, że po zmianach ustawowych maksymalna stawka za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie pokrywa rzeczywistych kosztów odbioru odpadów z tych nieruchomości.

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.

Jan Długosz

Jan Długosz

Przewodniczący radny miejskiej w Krzanowicach, sołtys Moravi