Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

13.03.2021 07:00 | 4 komentarze | mad, ż

Pytamy w urzędach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu raciborskiego, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy, jeśli chodzi o inwestowanie w rozwiązania ekologiczne.

Jak gminy Raciborszczyzny walczą z niską emisją?
Zdjęcie poglądowe (arch. Raciborski Alarm Smogowy).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pietrowice Wielkie

Jak wyjaśnia sekretarz Pietrowic Wielkich Gabriel Kuczera, mieszkańcy gminy mają możliwość uzyskania dopłat z budżetu gminy do wymiany nieekologicznych pieców centralnego ogrzewania. – Dofinansowanie, jakie można uzyskać to kwota 4 000 zł stanowiąca nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych – mówi Gabriel Kuczera. Precyzuje, że aktualnie prowadzony jest VII etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji i będzie trwać do końca kwietnia. – Oznacza to, że inwestycje będą musiały być zakończone do 31 kwietnia – uszczegóławia sekretarz. Co ważne, każdy uczestnik – inwestor programu ponosi koszty dodatkowe, które nie będą zwracane w ramach dofinansowania. Koszty niekwalifikowane, jakie ponosi mieszkaniec to: opinia kominiarska – ok. 200 zł, uproszczony audyt energetyczny budynku – ok. 250 zł oraz koszty operatora programu 307,50 zł. – Na dzień dzisiejszy w VII etapie skorzystało z dofinansowania 25 beneficjentów. Gmina na ten cel wykorzystała z budżetu gminy 100 tys. złotych – słyszymy.

Kuźnia Raciborska

W przypadku Kuźni Raciborskiej Urząd aktualnie nie ma dofinansowania do wymiany kotłów z budżetu gminy. Urzędnicy zachęcają mieszkańców natomiast do korzystania z programu „Czyste Powietrze”. – W Urzędzie Miejskim znajduje się punkt konsultacyjny Programu – przypomina Nikol Kawalec, inspektor ds. ochrony środowiska. Urzędniczka podkreśla również, że gmina w tym roku będzie realizowała projekt OZE, w skład którego wchodzą instalacje: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy, kocioł na pellet. – Nabór do tego programu już się zakończył. Umowy z mieszkańcami zostały już podpisane. Podpisano 408 takich umów na instalacje. Planowana kwota to

8 247 413,24 zł – wylicza pani inspektor. Jednocześnie dodaje, że gmina jest w trakcie wyłaniania wykonawcy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021 – 2023. – Gmina rozważa uruchomienie programu dofinansowania do modernizacji indywidualnych kotłowni. Więcej informacji będzie udostępniane mieszkańcom na przełomie marca/kwietnia na stronie internetowej urzędu miejskiego – przekazała nam Nikol Kawalec.

Kornowac

– Aktualnie gmina Kornowac realizuje projekt „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. W ramach projektu planowany jest montaż 375 instalacji odnawialnych źródeł energii tj.: instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kWp – 237 szt., kolektory słoneczne – 2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik – 123 szt., pompy ciepła do cwu – liczba instalacji: 15 szt., a wartość zadania wynosi 4 862 381,25 zł przy dofinansowaniu 3 802 368,75 zł. Wszystkie instalacje zostaną zamontowane w tym roku – mówi Radosław Łuszcz, sekretarz gminy. Nadmienia, że jeżeli chodzi o dofinansowanie do wymiany pieców c.o. to w latach 2018 – 2020 gmina dofinansowała wymianę 120 starych pieców – w wysokości do 50% kosztów wymiany, ale nie więcej niż 6 tys. zł. – W kwietniu planujemy ogłosić nowy nabór dla mieszkańców. Przy okazji ogłoszenia naboru podane będą wszelkie informacje dotyczące kwestii formalnych oraz terminy składania wniosków. Mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości do 6 tys. zł – wyjaśnia. I dodaje: – Każdorazowo, gdy mieszkaniec dzwoni z zapytaniem dotyczącym instalacji OZE pracownicy tutejszego urzędu informują mieszkańca o możliwości pozyskania środków z programów krajowych.

Krzanowice

W przypadku gminy Krzanowice mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozyskiwanych przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Krzanowice, realizowanych w ramach „Programu Ograniczania Emisji na terenie Gminy Krzanowice”. – Modernizacja polega na wymianie niskosprawnego, nieekologicznego źródła ciepła, na nowe, wysokosprawne urządzenia, takie jak: kotły na paliwa stałe z załadunkiem automatycznym (ekogroszek, biomasa), kotły olejowe, kotły gazowe i elektryczne oraz elektryczne urządzenia grzewcze na podczerwień, a także na pompy ciepła. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny, według kolejności zgłoszeń. W związku z powyższym lista zgłoszeń na ten rok jest już zamknięta, ale istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową – mówi Joanna Tkocz, sekretarz gminy. Dodaje, że tegoroczny program przewiduje udzielenie dofinansowania do modernizacji85 źródeł ciepła. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż: 4 tys. zł dla kotłów na paliwa stałe z załadunkiem automatycznym, kotły gazowe i olejowe, kotły elektryczne i urządzenia grzewcze na podczerwień; 5 tys. zł dla pomp ciepła.

– Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”. W Urzędzie Miejskim działa Punkt Obsługi Beneficjenta, w którym nasz pracownik udziela informacji nt. programu i pomaga w wypełnianiu wniosków. Co ważne, oba te programy można łączyć ze sobą. Oznacza to, że mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie na wymianę jednego źródła ciepła z obu tych programów – przekazuje pani sekretarz.

Krzyżanowice

Wolfgang Kroczek, wicewójt Krzyżanowic przypomina, że gmina od 2007 roku prowadzi Program Ograniczania Niskiej Emisji, w którym mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany kotłów na ekologiczne oraz do montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła do celów ogrzewania wody użytkowej. – Gmina od 2014 r. sukcesywnie zwiększa liczbę wymiany kotłów. Od paru lat osiąga poziom wymiany ponad 120 kotłów na rok – przekazuje nam wicewójt. Wyjaśnia, że dofinansowanie określone jest na poziomie: 60% lecz nie więcej niż 9 tys. zł do wymiany kotłów oraz 50% lecz nie więcej niż 4 tys. zł do montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła. – Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek w naborze ciągłym do Urzędu Gminy Krzyżanowice wraz z kopią aktu własności. Realizacja następuje według kolejności złożenia wniosków oraz po podpisaniu przez beneficjentów umów o dofinansowanie z gminą – tłumaczy Wolfgang Kroczek. Jak słyszymy, w ramach programu na terenie gminy do 2020 r. wymieniono 902 kotły na ekologiczne, zamontowano 218 instalacji solarnych oraz 1 pompę ciepła. Wartość programu to ponad 14 mln złotych. Zaś w 2021 r. wymiany ma doczekać się 120 kotłów, a w kolejce oczekuje 480 wniosków na realizację.

Wicewójt Kroczek przypomina, że gmina udziela informacji mieszkańcom w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania z programów rządowych. Zwraca również uwagę na wymianę kotłów z węglowych na gazowe w obiektach należących do gminy („Zamek” w Chałupkach, komunalny mieszkaniowy w Krzyżanowicach oraz ośrodek zdrowia w Krzyżanowicach). Inwestycja wyniosła prawie 280 tys. zł. Przeprowadzono również dwie termomodernizację szkół w Tworkowie i Chałupkach na kwotę ponad 7 mln zł, które w znacznej części pozyskano ze środków zewnętrznych.

Nędza

Samorząd aktualnie jest w trakcie realizacji projektu partnerskiego OZE w ramach którego na terenie gminy zostanie zamontowanych 310 instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. 154 instalacji paneli fotowoltaicznych, 41 kolektorów słonecznych, 31 pomp ciepła c.w.u., 27 pomp ciepła c.o. i c.w.u oraz 57 pieców na biomasę (pellet). Realizacja projektu zaplanowana jest na ten rok. – Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w marcu zostanie uruchomiony punkt obsługi rządowego programu „Czyste Powietrze” – mówi Agnieszka Kania-Kała z Urzędu Gminy w Nędzy. Czytaj więcej TUTAJ.

Rudnik

W urzędzie w ostatnim czasie przeprowadzano nabór wniosków w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”. Wsparcie udzielano na wymianę starych kotłów grzewczych na źródło ciepła takie jak: kotły na paliwo stałe czy na biomasę (np. pellet) spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy) oraz kocioł gazowy kondensacyjny lub pulsacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł elektryczny indukcyjny i pompa ciepła. Wsparcie, o jakie mogli ubiegać się mieszkańcy wynosiło 60% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 3 tys. zł na jeden budynek/lokal mieszkalny. – W okresie trwania naboru wpłynęły 63 wnioski. O wynikach naboru poinformujemy wnioskodawców osobiście – przekazują urzędnicy z Rudnika.

Racibórz

"Program ograniczenia niskiej emisji w Raciborzu" od wielu lat pozwala uzyskać dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł energii. Nabory przeprowadzane są co roku. Tegoroczny rozpoczął się 1 lutego i zakończył 2 marca. Miasto przeznaczy 1,85 mln zł na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz 260 tys. zł na wymianę starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa regulamin.

Miasto Racibórz bierze również udział w projekcie "Łączymy z energią", który pozwala sięgnąć po dofinansowanie na montaż instalacji OZE. Więcej informacji TUTAJ.

Ludzie:

Gabriel Kuczera

Gabriel Kuczera

Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

Joanna Tkocz

Joanna Tkocz

Sekretarz Gminy Krzanowice

Radosław Łuszcz

Radosław Łuszcz

Sekretarz Gminy Kornowac

Wolfgang Kroczek

Wolfgang Kroczek

Wicewójt gminy Krzyżanowice 

Czytaj podobne