Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Uczniowie z "Mechanika" na praktykach w Rafamecie

28.11.2018 16:23 | 1 komentarz | ż

Firma RAFAMET S.A. objęła patronatem klasy CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, które kształcą w zawodzie technik mechanik. W ramach tej współpracy grupa siedemnastu uczniów realizuje w kuźniańskiej spółce praktyki zawodowe. Młodzież przez pięć tygodni będzie poznawała poszczególne etapy budowy maszyn i specyfikę pracy firmy należącej do liderów branży obrabiarkowej.

Uczniowie z "Mechanika" na praktykach w Rafamecie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To kolejna odsłona współpracy firmy RAFAMET S.A. z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Wcześniej w kuźniańskiej spółce gościli m.in. uczniowie niemieckich szkół partnerskich „Mechanika”, którzy realizowali zagraniczne staże w ramach projektów Leonardo Da Vinci oraz Erasmus+.

RAFAMET patronem III klas

- Po rozmowie z przedstawicielami spółki doszliśmy do wniosku, że obszarów współpracy jest znacznie więcej. Dowodzą tego także ankiety, które przeprowadziliśmy wśród uczniów w szkole. Chcieliśmy przekonać się, jakie są wizje zawodowe uczniów po zakończeniu szkoły średniej. Jak się okazało, nie wszyscy zamierzają wyjechać na Zachód; pewna grupa osób chce studiować dziennie, ale jest też znacząca grupa uczniów, którzy zamierzają pracować na lokalnym rynku albo też pracować, a przy tym kształcić się w systemie wieczorowym lub zaocznym – mówi Mirosław Uliczka, wicedyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ds. kształcenia zawodowego.

- Wiemy, że obecnie szczególnie popularne są takie kierunki jak technik informatyk, czy technik mechatronik, ale lokalny rynek pracy poszukuje także absolwentów w tradycyjnych zawodach, takich jak technik mechanik, czy technik elektryk. Właśnie na potrzeby „odrodzenia się” tych kierunków chcemy kształcić młodzież w zawodzie technik mechanik. Myślę, że taka jest istota kształcenia zawodowego: nie mamy zasilać urzędu pracy, ale firmy na lokalnym rynku - dodaje Mirosław Uliczka.

W podobnym tonie wypowiada się Sławomir Janowski, dyrektor szkoły. - Istotą pracy szkół technicznych i zawodowych jest współpraca z pracodawcami. Może ona polegać m.in. na organizowaniu wizyt studyjnych uczniów w zakładach pracy, czy realizacji praktyk oraz staży zawodowych. Największe efekty pozwala uzyskać współpraca przybierająca formę klasy patronackiej, jaką nawiązaliśmy z firmą RAFAMET – podkreśla dyrektor CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Umowa, na mocy której firma RAFAMET objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechanik, została zawarta w marcu tego roku. - Celem porozumienia jest współdziałanie na rzecz rozwoju oświaty i umożliwienia uczniom weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole, w warunkach rzeczywistych, w formie odbywanych praktyk, a co za tym idzie - podniesienia ich kompetencji zawodowych. W ten sposób wzbogacamy również możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym również naszej firmy – mówi Barbara Jędrzejowska, Specjalista do spraw personalnych i wynagrodzeń firmy RAFAMET S.A.

Praktyki uczniów w Kuźni Raciborskiej

Pięciotygodniowe praktyki rozpoczęły się 5 listopada br. Bierze w nich udział siedemnastoosobowa grupa uczniów CKZiU „Mechanik”. - Uczniowie zostali podzieleni na grupy i będą co tydzień pracować w innej brygadzie, dzięki czemu zapoznają się ze specyfiką poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Uczniowie już jako praktykanci wykonują pracę w brygadach montażowo - ślusarskich, zajmują się także obróbką skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, jak również na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dodatkowo, zapoznają się z doborem, kalibracją oraz wydawaniem narzędzi. Kolejnymi etapami jest zapoznanie uczniów z dokumentacją konstrukcyjno - technologiczną oraz poznanie procesu kontroli i zarządzania jakością. To bardzo ważne, by poznali nie tylko proces budowy maszyn, ale także specyfikę ich montażu i sam proces obróbki skrawaniem - opisuje Krzysztof Murawski, opiekun praktyk, a jednocześnie Kierownik Projektu na Wydziale Montażu w firmie RAFAMET. Krzysztof Murawski pierwsze kroki swojej kariery zawodowej stawiał właśnie jako praktykant w kuźniańskiej spółce.

Praktyki poprzedziło zwiedzanie zakładu i szkolenie BHP. Uczniom powierzono zadania, które na co dzień realizują pracownicy firmy, są one jednak odpowiednio dopasowane do ich możliwości, a nad ich przebiegiem pieczę sprawują brygadziści. Opiekunowie wprowadzają młodych ludzi w arkana pracy firmy RAFAMET i dzielą się swoimi doświadczeniami, w tym z zagranicznych wyjazdów związanych z montażem maszyn u odbiorców.

Praktyki uczniów raciborskiego „Mechanika” potrwają do 7 grudnia, wtedy przyjdzie czas na podsumowania. O tym, jak cennym doświadczeniem są praktyki, już zdążył przekonać się m.in. Patryk Żemełka, który dwa lata temu odbywał praktyki w spółce z Kuźni Raciborskiej, a od ponad roku jest zatrudniony w firmie jako ślusarz. – Sprawdziłem, jak w praktyce wyglądają procesy, o których uczyliśmy się w szkole. Takie praktyki to najlepszy sposób, by poznać działanie firmy – mówi P. Żemełka.

- Głównym celem praktyk w firmie RAFAMET jest zapoznanie uczniów z poszczególnymi etapami produkcji w sposób kompleksowy, by nabyte doświadczenie zaowocowało w przyszłych latach. Bardzo zależy nam na tym, by młodzież po ukończeniu szkoły do nas wróciła już w roli pracowników w pewnym stopniu wykwalifikowanych – podsumowuje K. Murawski.

źródło: Adventure Media/Rafamet