Niedziela, 25 września 2022

imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

RSS

19.01.2022 09:19 | 0 komentarzy | mad

Sołectwa gminy Rudnik zadecydowały, na co przeznaczą fundusz sołecki. W tym roku do podziału na wszystkie wioski było 392 606,58 zł, a więc o nieco ponad 35 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Sprawdzamy, w co zainwestować chcą poszczególne miejscowości.

Prawie 400 tys. złotych na działania w sołectwach. Co zmieni się w gminie Rudnik?
Na zdjęciu stolica gminy – sołectwo Rudnik (źródło: Google Maps)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
 • Brzeźnica: poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica (30 000,00 zł), utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw (4 749,02 zł),
 • Czerwięcice: utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich (4 000,00 zł), poprawa infrastruktury w sołectwie (11 837,63 zł),
 • Gamów i Sławienko: prace porządkowe, konserwacyjne i melioracyjne na terenie sołectwa (6 000,00 zł), dofinansowanie do budowy hali (26 769,31 zł),
 • Grzegorzowice: doposażenie i remont świetlicy wiejskiej (30 000,00 zł), utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, konserwacyjne na terenie sołectwa (2 229,40 zł), doposażenie placu zabaw, zakup sprzętów (7 000,00 zł),
 • Jastrzębie: modernizacja i poprawa infrastruktury wsi, czyli: wymiana oświetlenia, utwardzenie nawierzchni drogi do domostwa na ul. Raciborskiej oraz utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw (18 234,12 zł),
 • Lasaki: remont dachu świetlicy wiejskiej z założeniem orynnowania (17 000,00 zł), utrzymanie terenów zielonych (1 650,90 zł),
 • Ligota Książęca: poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca – plan przebudowy ul. A. Asnyka wraz z kanalizacją sanitarno-deszczową, umocnienie skarpy, utwardzenie drogi za Państwem Wala, modernizacja drogi obok państwa Panek (17 817,34 zł),
 • Łubowice: inwestycje, rozwój i utrzymanie infrastruktury (24 320,05 zł), budowa chodnika przy ul. Wolności – kontynuacja chodnika od krzyża do p. Krzosoka (21 320,65 zł), zakup tablicy informującej i promującej grodzisko oraz zakup dwóch lub trzech ławek na boisko (3 000,00 zł), edukacja ekologiczna i historyczna (3 500,00 zł),
 • Modzurów i Dolędzin: dofinansowanie do zakupu działki Nr 53/1 obręb Modzurów (20 000,00 zł), zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego (7 758,48 zł), utrzymanie placu zabaw: konserwacja, koszenie, naprawa sprzętu (3 500,00 zł),
 • Ponięcice: utrzymanie czystości na trenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw (1 714,50 zł), barierka drogowa ochronna (6 000,00 zł), budowa świetlicy – dofinansowanie (15 000,00 zł),
 • Rudnik: budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku (20 000,00 zł), zakup mundurów ochronnych dla OSP w Rudniku (15 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik (10 797,47 zł), zakup sprzętu do zajęć szkolnych ZSP Rudnik (1 600,00 zł), dofinansowanie do biblioteki – stojak na rowery, kosze do segregacji oraz ławki (2 200,00 zł), utrzymanie placu zabaw (2 500,00 zł),
 • Sławików: dofinansowanie drogi gminnej, poprawa dróg gminnych w sołectwie (10 000,00 zł), remonty i doposażenie świetlicy WDK Sławików – zakup sprzętu do kuchni, sprawdzenie akustyki na sali WDK, remonty świetlicy, itd. (11 290,29), dofinansowanie OSP w Sławikowie (2 000,00 zł), inwestycje na placu zabaw i siłowni zewnętrznej (10 000,00 zł),
 • Strzybnik: doposażenie, funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP, bieżąca działalność i promocja sołectwa (4 500,00 zł), prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, w tym modernizacja ul. Słonecznej (18 016,94 zł), wsparcie działalności OSP Strzybnik (1 500,00 zł),
 • Szonowice: modernizacja dróg gminnych (20 000,00 zł), zakup namiotu i utrzymanie terenów zielonych, materiałów i usług, zabezpieczenie i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw (4 121,13 zł).