Czwartek, 30 czerwca 2022

imieniny: Emilii, Lucyny, Marcjala

RSS

Krzyżanowice z unijnym wsparciem. Będą zmiany w Tworkowie i Chałupkach

13.04.2019 13:00 | 0 komentarzy | mad

Chodzi o modernizację budynku byłej roszarni w Tworkowie oraz jednego z obiektów dawnego przejścia granicznego w Chałupkach. Na realizację gmina otrzymała pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krzyżanowice z unijnym wsparciem. Będą zmiany w Tworkowie i Chałupkach
Budynek przy przejściu granicznych w Chałupkach obecnie (na dole) oraz po modernizacja (wizualizacja na górze)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nowe życie roszarni

Pierwszy projekt Krzyżanowice realizują wspólnie z czeskimi Szylerzowicami. Chodzi o utworzenie Centrum Turysty, ulokowanego w dwóch siedzibach – w Polsce w byłej Roszarni (zakład przerabiający len) w Tworkowie oraz na terenie Czech w Domu Kultury w Szylerzowicach. Przedsięwzięcie realizowane jest pod nazwą „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”.

W siedzibach Centrum turysta będzie mógł znaleźć kompleksową informację na temat oferty turystycznej, bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Oba punkty będą stanowić miejsca promocji turystycznej gmin, ale również mają być samodzielnymi atrakcjami turystycznymi dzięki przygotowaniu ekspozycji historycznych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona pozwalająca ukazać m.in. dawny wygląd roszarni w czasach świetności.

W ramach działań Krzyżanowice przebudują i zaadoptują budynek roszarni na Centrum Turysty oraz zakupią odpowiednie wyposażenie, a także opracują oprogramowanie informacji turystycznej oraz cyfrowej reprodukcji – przestrzennego modelu dawnego wyglądu roszarni. Projekt przewiduje również produkcję reportaży promujących szlak rodów: Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów.

Krzyżanowice na realizację projektu otrzymały prawie 776 tys. euro, czyli 85 procent kosztów kwalifikowanych. Całość ma kosztować ponad 987 tys. euro.

Centrum Górnej Odry w Chałupkach

Drugi projekt realizowany jest wspólnie z czeskim Boguminem. Zakłada utworzenie Centrum Górnej Odry poprzez zagospodarowanie jednego z obiektów przy byłym przejściu granicznym w Chałupkach; konkretnie dawnego budynku celnego. Tam planowane jest utworzenie interaktywnej ekspozycji muzealnej przedstawiającej naturalne procesy przyrodnicze i korytotwórcze swobodnej migracji Odry na odcinku granicznym pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy, wraz z fauną i florą, jak również ekspozycję czarnego dębu występującego jako kopalina na terenie gminy Krzyżanowice. Uzupełnieniem będzie biblioteka z księgozbiorem tematycznym o rzece Odrze oraz opracowaniami powstałymi podczas badań WWF Polska nad procesami związanymi z ochroną i promocją unikatowego odcinka Odry, czyli Granicznych Meandrów Odry. Po czeskiej stronie rozbudowana zostanie natomiast infrastruktura wodniacka przy jeziorze Vyrbickim, wraz z naturalnymi pomostami, po których turysta będzie mógł przejść i zobaczyć naturę jeziora bez ingerencji w naturalny ekosystem. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków rozwoju turystyki. Projekt realizowany jest pod nazwą „Ekoturystyka – Atrakcje dorzecza Górnej Odry”.

Dofinansowanie, które uzyskała gmina Krzyżanowice, wynosi ponad 641 tys. euro, natomiast całość oszacowano na około 754 tys. euro. Podobnie jak w poprzednim projekcie, wsparcie wynosi 85 procent kosztów kwalifikowanych.

Zakres prac obejmuje przebudowę budynku na Centrum Górnej Odry (wykonanie sal ekspozycyjnych, przebudowę układu pomieszczeń, odnowienie elewacji, zagospodarowanie terenu wokół), opracowanie ekspozycji multimedialnej wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w celu przygotowania multimedialnej ekspozycji, wyposażenie sal wystawienniczych oraz zakupienie tablic promocyjnych.

Kiedy finalizacja?

W gminie planują, że oba projekty zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.

opr. (mad)