Niedziela, 26 czerwca 2022

imieniny: Jana, Pawła, Miromira

RSS

Dla Rybnika nie ma tematu Rud

24.01.2019 07:00 | 14 komentarzy | mad

Niedawno opublikowaliśmy na łamach Nowin artykuł o możliwym „rozwodzie” Rud z Gminą Kuźnia Raciborska i podłączeniu miejscowości do Rybnika. Sprawa ma dalszy ciąg.

Dla Rybnika nie ma tematu Rud
Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przypomnijmy, o scenariuszu odejścia mówią radni z Rud (KWW To my! Razem zmieńmy Rudy – dla siebie i przyszłych pokoleń): Manfred Wrona, Adrian Lepiarczyk, Roman Wilk oraz Henryk Wrzosok. Zauważają, że „nie podoba im się sposób i styl zarządzania gminą od kilku lat. Dokładnie od 4 lat” czyli skarżą się na obecnego burmistrza Pawła Machę. Przy realizacji tematu „Czy powiat się skurczy bo Rudy „rozwiodą się” z Kuźnią?” skontaktowaliśmy się z rybnickim magistratem, wówczas otrzymaliśmy krótką odpowiedź od Agnieszki Skupień, rzecznika prasowego. – Nikt oficjalnie nie zwrócił się do Urzędu Miasta w Rybniku w tej sprawie, dlatego trudno nam komentować tego rodzaju informacje; póki co, Miasto Rybnik nie ma takich planów – komentowała. Już po publikacji, przy okazji styczniowej sesji rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej burmistrz Macha przekazał nam całą korespondencję, którą prowadził z Rybnikiem w tej sprawie. Jest tam komentarz prezydenta Kuczery z Rybnika.

Macha pisze do Kuczery

Burmistrz Paweł Macha wystosował pismo w drugim tygodniu stycznia, prosił o zajęcie stanowiska Miasta Rybnik w tej sprawie. – Gmina Kuźnia Raciborska prowadzi długofalową politykę inwestycyjną popartą złożonymi wnioskami o dofinansowanie dużych jak na nasze możliwości zadań typu kanalizacja, drogi itp. dla każdego sołectwa. Powinna brać takie ewentualności pod uwagę na, chociażby okres trwałości projektów unijnych – pisał w liście. – Jednoznaczne stanowisko pozwala na kontynuację przygotowanych zadań i realizację budżetu na 2019 rok lub decyzji o niepodejmowaniu ryzyka zwrotu środków pomocowych. Pozwoli także na refleksję i skłoni do porozumienia radnych w sprawie solidarnego współistnienia, mam nadzieję, lub ustalenia warunków rozwodu za porozumieniem stron bez alimentów – dodał.

Kuczera pisze do Machy

Głowa Miasta Rybnik odpowiedziała 16 stycznia. W korespondencji prezydent Kuczera zauważył, że do tej pory nie otrzymał żadnej oficjalnej informacji dotyczącej chęci przyłączenia sołectwa Rudy do Rybnika. Wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Rada Ministrów ma kompetencje w zakresie tworzenia, dzielenia i znoszenia gmin. Piotr Kuczera w korespondencji podkreślił, że realizacja ustawowych uprawnień dokonywana jest z uwzględnieniem wskazanych przez ustawodawcę uwarunkowań, czyli w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze, kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. – Wydanie aktu prawnego kształtującego nowy układ administracyjny poprzedzone jest również zasięgnięciem opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami – napisał. Dodał, że „Miasto Rybnik nie podejmowało i nie podejmuje działań mających na celu przyłączenie Rud do obszaru miasta”. – Rozumiem pana troskę i zdaję sobie sprawę, że ewentualne zmiany administracyjne bezsprzecznie wpłyną na prowadzenie i kształtowanie lokalnej polityki zarządzania gminą, co przekłada się również na treść i kierunek podejmowanych decyzji – zakończył list włodarz Rybnika.

(mad)

Ludzie:

Adrian Lepiarczyk

Adrian Lepiarczyk

Radny miejski Kuźni Raciborskiej

Henryk Wrzosok

Henryk Wrzosok

Rady miejski Kuźni Raciborskiej 

Manfred Wrona

Manfred Wrona

Radny Kuźni Raciborskiej, były przewodniczący rady miasta

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika

Roman Wilk

Roman Wilk

Radny miejski Kuźni Raciborskiej