Czwartek, 7 lipca 2022

imieniny: Estery, Metodego, Kiry

RSS

Starosta (nie)odpowiada na pytania Nowin o szpital

22.02.2017 12:11 | 7 komentarzy | ma.w

Zanim Ryszard Winiarski udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące spraw szpitala podległego powiatowi mija ponad pół miesiąca. Niektóre z kwestii podejmowanych przez Nowiny pomija, w innych jest wyjątkowo oszczędny w słowach. Poniższy zestaw pytań i odpowiedzi uzupełnia próba uzyskania komentarza nt. konkursu NFZ na finansowanie badań tomografii komputerowej, której nie będzie już można wykonać w szpitalu na Gamowskiej, mając skierowanie od specjalisty.

Starosta (nie)odpowiada na pytania Nowin o szpital
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Poprosiliśmy starostę o komentarz nt. wyniku konkursu NFZ, który wybrał spółkę Eurodent (działającą w szpitalu, ale tym starym - przy ul. Bema), a nie firmę Tomma, mającą pracownię przy Gamowskiej, na terenie szpitala rejonowego. Ryszard Winiarski nie odebrał telefonu od Nowin, ale przysłał SMS (nagraliśmy się mu na "pocztę" i wysłaliśmy SMS): Ciężko mi to dzisiaj komentować. Jeden plus, że kontrakt na tomografię został w Raciborzu.

Pytania dot. "prywatyzacji" radiologii w szpitalu rejonowym.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna podaje informację, że firma Tomma do 26 stycznia nie posiadała stosownych dopuszczeni Sanepidu do prowadzenia pracowni TK RTG USG. Z naszych informacji wynika, że w takim przypadku firmie może grozić zakaz prowadzenia działalności. Zarząd powiatu nadzoruje działalność szpitala, a faktu braku dopuszczeni z Sanepidu służby starostwa nie sprawdzały - czy to właściwe postępowanie? Czy starosta raciborski jest przygotowany na sytuację gdzie w podległej mu lecznicy zabrakłoby pracowni RTG? Czy Powiat Raciborski jest gotowy finansowo na zwrot pieniędzy do NFZ za wykonywanie badań diagnostycznych na sprzęcie bez dopuszczeń?

Do tut. starostwa nie wpłynęła informacja, by brakowało tzw. „dopuszczeń” Sanepidu do prowadzenia wskazanych w pytaniu pracowni. Każdorazowa zmiana w tym zakresie jest zgłaszana do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który wydaje stosowną decyzję administracyjną. W tym konkretnym przypadku zmiana dotyczyła jedynie zmiany podmiotu.

Ponadto informuję, że NFZ Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach pismem z dnia 25 stycznia br. zaakceptował sposób zabezpieczenia dostępu do badań TK RTG i USG i zawarł stosowne umowy z Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. na poszczególne zakresy.

Przed sfinalizowaniem prywatyzacji zakładu diagnostyki w starostwie mówiono (konferencja prasowa starosty, przewodniczącego i dyrektora szpitala), że na inwestycje w ZDiT potrzeba od 2 do 6 mln zł. Aktualnie podaje się, że nowy podmiot w szpitalu zainwestuje w zakład od 2 do 3 mln zł. Czy ten poziom inwestycji zarząd powiatu uznaje za wystarczający w kontekście wcześniejszych ocen?

Poziom inwestycji w aparaturę i sprzęt jest zgodny z planowanym. Regulamin postępowania dotyczył właśnie aparatury oraz jakości wykonywanych badań (przejście z systemu analogowego do cyfrowego, skrócenie czasu oczekiwania na opis) a nie kwot za jakie prywatny podmiot zakupi lub udostępni sprzęt. Wypowiedź podczas konferencji prasowej dotyczyła nakładów jakie szpital musiałby ponieść działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa zamówień publicznych. Informuję, że w placówce już działają nowe aparaty USG, jest zainstalowane oprogramowanie, systemy informatyczne, stacje opisowe, a w najbliższych dniach będzie zainstalowany pierwszy z aparatów RTG. Zgodnie z umową do końca czerwca br. pojawi się kolejny.

W latach 2014 -2016 zarząd powiatu umorzył szpitalowi łącznie ok. 4 mln zł z kwot pożyczek o jakie lecznica wystąpiła do starostwa. Czy władze powiatu mają świadomość w jaki sposób te pieniądze z budżetu powiatu zostały wykorzystane przez szpital? Jeśli tak - to proszę skonkretyzować.

Środki te zostały przeznaczone na bieżącą działalność statutową szpitala. Organy tworzące i nadzorujące działalność wspierają swoje placówki w różnych formach.

NFZ wykazał, że dyrektor szpitala wystąpił o wykreślenie prowadzenia pracowni TK RTG USG za szybko (30 grudnia), choć mógł zaczekać do 14 stycznia, bo ustawowo zmiany podlegające wpisowi do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą trzeba złożyć do 14 dni od daty powstania zmiany. Czy starosta raciborski pytał dyrektora Rudnika o uzasadnienie jego postępowania w tej sprawie?

Starosta został poinformowany przez dyrektora o zasadności swojego postępowania w tej sprawie. Przekazał argumenty i podstawy prawno-organizacyjne w tym zakresie.

Prywatyzacja radiologii miała przynieść wszystkim - pacjentom, szpitalowi - szereg korzyści. Tymczasem na Gamowskiej:

- nie można wykonać badań TK pacjentom z zewnątrz

- pracownie diagnostyczne funkcjonowały przez blisko miesiąc bez dopuszczeń Sanepidu

- nie ma zapowiadanego rezonansu magnetycznego.

Gdyby starosta jeszcze raz podejmował decyzję o prywatyzacji radiologii to zdecydowałby się ponownie na tę procedurę?

Tak. Wszelkie badania dla pacjentów szpitala są wykonywane, w tym te z zakresu tomografii komputerowej. O kontrakcie na usługi z zakresu TK decyduje NFZ, nie szpital. Pacjenci oczekujący na badanie w ramach kontraktu zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji. Świadczenie to nie podlega rejonizacji. Zaznaczam, że regulamin wyłonienia podmiotu zewnętrznego na świadczenie usług z zakresu diagnostyki obrazowej nie obejmował rezonansu magnetycznego.

Ludzie:

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski