Czwartek, 7 lipca 2022

imieniny: Estery, Metodego, Kiry

RSS

Badania na NFZ tomografem w Raciborzu najwcześniej w marcu

19.01.2017 07:46 | 6 komentarzy | ma.w

Śląski oddział NFZ ogłosił konkurs na badania tomografem. Ujawnił też, że dyrekcja szpitala w Raciborzu miała problemy w staraniach o cesję kontraktu dla firmy Tomma. Dyrektor Rudnik twierdzi, że cesji nie ma przez "donosy i pomówienia", ale w Katowicach twierdzą, że konkurs trzeba ogłosić bo szpital wykreślił pracownię TK z rejestru usług medycznych.

Badania na NFZ tomografem w Raciborzu najwcześniej w marcu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach 18 stycznia ogłosił postępowanie konkursowe w zakresie badań tomografii komputerowej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla podregionu rybnickiego (powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski; Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory). - W obecnej sytuacji prawnej, tj. automatycznego wygaśnięcia umów Szpitala w tym zakresie z dniem 30 grudnia 2016 r., takie postępowanie jest konieczne - tłumaczy Małgorzata Doros rzecznik prasowy śląskiego NFZ.

- Podkreślam, że wszyscy pacjenci leczeni na oddziałach szpitalnych oraz w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej, mają zapewniony dostęp do badań TK. Pacjenci oczekujący na badanie TK w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostaną poinformowani przez Fundusz o możliwości skorzystania z tego świadczenia w innych placówkach, które posiadają kontrakt, z uwzględnieniem dotychczasowego oczekiwania w kolejce - zapewnia M. Doros.

Skąd ten konkurs?

Jak przekazała rzeczniczka, wniosek Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz TOMMA SA w sprawie zgody na cesję kontraktu w zakresie badań tomografii komputerowej z dniem 1 stycznia 2017 roku wpłynął do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach 1 grudnia 2016 roku.

- Z uwagi na braki formalne, względem obowiązujących w Śląskim OW NFZ zasad ich rozpatrywania, do Szpitala oraz TOMMA S.A. wystosowano pismo z informacją, na jakich warunkach cesje są dopuszczalne, zawierające również wykaz niezbędnych dokumentów, o jakie wniosek należy uzupełnić - kontynuuje M. Doros.

W odpowiedzi 23 grudnia 2016 roku do Śląskiego OW wpłynęło pismo z dokumentami, w tym uchwałami rady społecznej szpitala oraz powiatu raciborskiego, w sprawie nadania szpitalowi nowego regulaminu organizacyjnego w związku z ograniczeniem działalności przez szpital w zakresie pracowni diagnostyki TK, USG, RTG począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wygasła umowa szpitala

- Z nadesłanej dokumentacji nie wynikało wprost, że szpital wykreśli z rejestru pracownie diagnostyczne z dniem 1 stycznia 2017 (w uzasadnieniu dla uchwały rady powiatu mowa jest tylko o planowanych zmianach) - słyszymy od przedstawicielki NFZ.

W księdze rejestrowej szpitala wpis o zakończeniu działalności pracowni diagnostycznych pojawił się w dniu 30 grudnia 2016 roku. - Aktualna sytuacja prawna podmiotów, tj. wykreślenie przez Szpital z rejestru pracowni diagnostycznych z dniem 30 grudnia 2016 r., spowodowała automatyczne wygaśnięcie umów z NFZ w tym zakresie.

W związku z powyższym Śląski OW NFZ podjął decyzję o ogłoszeniu postępowania konkursowego, z planowaną datą rozpoczęcia umowy od 1 marca 2017 r.

Dyrektor Ryszard Rudnik powiedział 18 stycznia mediom, na comiesięcznej konferencji prasowej, że rozumie i w tych okolicznościach popiera decyzję NFZ o konkursie.

Mariusz Weidner

fot. Tomma

Ludzie:

Ryszard Rudnik

Ryszard Rudnik

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu