środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Władze Rybnika przeciwne budowie nowej kopalni w mieście: Powstrzymajmy ich

14.05.2019 16:43 | 4 komentarze | acz

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec przez spółkę Bapro. Do 30 maja br. można zgłaszać uwagi do raportu oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Miasto Rybnik po zapoznaniu się z raportem przygotowuje również swoje uwagi, które zgłosi do RDOŚ, na konferencji prasowej prezydent Rybnika Piotr Kuczera przedstawił podstawowe uwagi do raportu.

Władze Rybnika przeciwne budowie nowej kopalni w mieście: Powstrzymajmy ich
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy jesteś za budową nowej kopalni w Rybniku?

- Po zapoznaniu się z raportem, najbardziej druzgocące dla mnie są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, które wzrośnie katastrofalnie. Zakładana emisja pyłu zawieszonego PM10 to 780 kg/rok zaś pyłu PM2,5 ok.78 kg/rok pyłu PM 2,5. Nie wyobrażam sobie, że zanieczyszczenie miasta może jeszcze wzrosnąć – komentuje prezydent Piotr Kuczera – Kopalnia ma być zakładem przeróbczym ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych. Raport nie zawiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych, których wydobycie ma wynosić 4,5 tys. ton dziennie, nie wyobrażam sobie składowania tego typu odpadów na ternie Rybnika. Oddziaływanie kopalni będzie też zagrażało funkcjonowaniu dużych, istniejących firm w dzielnicy Paruszowiec. Kolejnym elementem jest dewastacja lasów w obszarze Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz w obszarze trenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy Paruszowiec. Ta inwestycja zmieni układ stosunków wodnych w mieście , rzek, potoków, stawów. Zachęcam wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy znajdują się w obszarze działania planowanej kopalni do zgłaszania uwag do tego raportu, tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces – alarmuje prezydent.

W swoim wystąpieniu prezydent zapowiedział również, że nie sprzeda działek należących do miasta a przebiegających przez teren budowanej kopalni, ponadto zostanie przeprowadzona analiza pod katem możliwości zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w obszarze, na którym ma powstać kopalnia.


Procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża węgla kamiennego przewiduje, że firma ubiegająca się o koncesję musi przygotować raport oddziaływania na środowisko, następnie rozpatruje go Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który podaje raport do publicznej wiadomości, co w przypadku wydobycia złoża „Paruszowiec” właśnie się stało. Teraz każdy może zapoznać się z tym raportem i złożyć swoje uwagi, do czego zachęcamy mieszkańców. Głos mieszkańców w tej kwestii jest kluczowy.

Najważniejsze uwagi miasta do raportu:

 1. Wzrost zanieczyszczenia powietrza - emisja pyłów 780 kg/rok pyłu zawieszonego PM 10 oraz ok. 78 kg/rok pyłu PM 2,5.
 2. W raporcie nie ma mowy o połączeniu kopalni „Paruszowiec” z Elektrownią Rybnik.
 3. Planowana inwestycja, to nie kopalnia upadowa a zakład przeróbczy ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych generujący zanieczyszczenie.
 4. Raport nie zwiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych - przewidywana ilość odpadów to 4,5 tys. ton dziennie.
 5. Dewastacja lasów należących do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych i terenów rekreacyjnych przy tężni w dzielnicy Paruszowiec.
 6. Deformacja terenu wzdłuż ulicy Mikołowskiej, na północ od ul. Stawowej i Wielopolskiej – osiadanie terenu do 16 metrów.
 7. Na linii kolejowej Katowice Ligota – Nędza – osiadania dochodzące do 16,5 metra.
 8. Ingerencja w układ stosunków wodnych na terenie miasta:
  Przebudowa koryta rzeki Rudy w okolicach stawu na Paruszowcu;
  Zasilenie paruszowieckiego stawu potokiem Boguszowickim;
  Koryto rzeki Rudy ma być zabezpieczone dodatkowym wałem wzdłuż ul. Nabrzeżnej
  Na potoku z Kamienia ma powstać rozlewisko w pobliżu stawów w Wielopolu, co grozi zalaniem najbliższych domów. Na naturalnym potoku ma powstać przepompownia.
 9. Szkody górnicze w terenach zabudowanych (14 obiektów na ulicy Podleśnej w Wielopolu).

Dokumenty raportu ściągnąć można ze strony: https://we.tl/t-xWJrXzUOVH (378 MB)