Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Związkowcy z JSW piszą do premiera. "Nasi koledzy zarabiają o 4 tysiące więcej"

20.08.2018 09:09 | 10 komentarzy | acz

Federacja Związków Zawodowych “Jedność” napisała list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w celu podjęcia działań, mających zakończyć istnienie rażących dysproporcji pomiędzy pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a pracownikami JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o.

Związkowcy z JSW piszą do premiera. "Nasi koledzy zarabiają o 4 tysiące więcej"
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Treść pisma skierowanego do premiera:

Federacja Związków Zawodowych „Jedność” przyjmuje ze zdziwieniem Pańskie wypowiedzi o tym, jak Polski Rząd, Polski Parlament, a wreszcie Ministerstwo Energii rzekomo wspiera polskie górnictwo węglowe w sytuacji gdzie równolegle pod wpływem działań osób zarządzających największym producentem węgla koksowego w Europie, jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa, szykanuje się, wręcz czasami upadla pracowników Grupy Kapitałowej JSW S.A.

JSW S.A. utworzyła i jest 100-procentowym udziałowcem spółki córki JSW Szkolenie i Górnictwo, tak więc wszystkie wiążące decyzje dotyczące pracowników tej spółki, zapadają w gronie Zarządu JSW S.A. W kopalniach JSW stworzono mieszane brygady pracownicze, w których znaleźli się pracownicy JSW S.A. oraz spółki JSW SiG wydobywający wspólnie węgiel. Niestety, pomimo tego, że pracownicy JSW SiG, świadczą pracę w tych samych kopalniach, na tych samych stanowiskach, pracując razem przy wspólnych zadaniach z pracownikami JSW S.A. - ich wynagrodzenia celowo są rażąco niższe i średnia płaca obecnie jest o 4000 zł brutto niższa!!! w stosunku do średniej płacy swoich kolegów z JSW S.A.

Tak właśnie wygląda społeczna gospodarka rynkowa w wydaniu państwowej firmy.

Każdy rozpoczynający pracę w spółce JSW SiG, mamiony był perspektywą dobrze płatnej pracy w stabilnej i silnej firmie. Wszyscy pracownicy JSW SiG po krótkim okresie adaptacyjnym, zatrudniani mieli być w JSW S.A. Tymczasem, spółka ta, stała się narzędziem w rękach osób zarządzających Grupą Kapitałową JSW. Pracownicy JSW SiG bywają nękani, dyskryminowani ze względu na przynależność związkową. Załoga JSW SiG zmuszona jest do lojalności wobec „sztucznie utworzonej elity związkowej” w JSW S.A. bo tylko za poparciem związkowców można przejść do JSW S.A., jeżeli jednak zachowują godność i honor, ich kariera zawodowa skazana jest na niepowodzenie. Obecnie pracownicy nie chcący należeć do żadnego związku zawodowego pracują po kilka lat w spółce córce , a mający poparcie zwiadowców z danej kopalni po kilku miesiącach znajdują się na listach osób wskazanych do przeniesienia do JSW S.A..

Wielokrotnie zarówno Pan, jak i podlegli Panu Ministrowie podkreślaliście, że ratowanie polskiego górnictwa ma odbywać się na wielu płaszczyznach. Inwestycje w innowacyjne technologie, wdrażanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, oraz co najważniejsze, inwestowanie w kapitał ludzki. W tym miejscu przypominamy Pańską wizytę w Katowicach, dnia 08.07.2018 r., gdzie deklarował Pan nam, że podnoszenie zarobków społeczeństwa jest elementem programu wzrostu gospodarczego Polski. Dziś widzimy jak w' Spółce, której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, gdzie ostatnie słowo zawsze należy do podległych Panu Ministrów — Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. łamane jest prawo pracy. Nierówności w wynagradzaniu pracowników istnieją od 2014 roku. Sytuacji tej nie próbował zmienić Rząd poprzedniej rządzącej koalicji, jak i obecny Rząd.

• Dlaczego partia rządząca pozwala na tworzenie tego typu nierówności?

• Dlaczego Rząd nie reaguje na wyżej wskazane sytuacje, aby ratować Polskie górnictwo?

Nie możemy zgadzać się na to, aby w Spółce Skarbu Państwa dochodziło do łamania podstawowych praw pracowniczych, wynikających z Kodeksu Pracy. Nie możemy pozwalać, aby Spółka Skarbu Państwa wynagradzała w odmienny sposób, pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, wykonujących pracę o tej samej wartości.

Patologiczny twór, którym jest JSW Szkolenie i Górnictwo, doprowadza jedynie do podziałów i kłótni wśród załogi Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Wyrażamy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość to nie tylko górnolotna nazwa, ale również zobowiązanie do praworządności oraz sprawiedliwości. Pan, Panie Premierze wiele razy mówił o równości i sprawiedliwości społecznej. Czas, aby te słowa zmieniły się w czyny.

Zbliżamy się do Barbórki, czasu kiedy to Rząd klepie po plecach górników, życzy im wytrwałości w ciężkiej pracy oraz opatrzności św. Barbary. Co powie Pan jednak pracownikom Spółek takich jak właśnie JSW Szkolenie i Górnictwo? Czy im też, życzył Pan będzie wytrwałości w pracy? Ludziom, którzy współuczestniczą w wypracowywaniu miliardowych zysków dla JSW S.A., otrzymują jednak w zamian, zamiast godziwej zapłaty, ochłapy, które łaskawie daruje im kolejny Zarząd, kolejnej spółki-córki Skarbu Państwa. Czy w taki sposób realizowana jest polityka sprawiedliwego Państwa Polskiego?

Obecnie na tym tle trwa spór zbiorowy w JSW SiG, który nie powinien zakończyć się sprawiedliwym, protestem pracowników a sprawiedliwym poddziałem tego, co wypracowują. Zarząd JSW S.A. odmawia zrównania wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o takiej samej wartości w grupie kapitałowej.

Apelujemy do Pana Premiera o spotkanie z Pana przedstawicielem, na którym przedstawimy wszystkie szczegóły nieprawidłowości, jakie mają miejsce w Spółce Skarbu Państwa - JSW S.A. Przedstawimy również nasze propozycje wyjścia z tej sytuacji, niszczącej wizerunek POLSKI SOLIDARNEJ. Aby jednak cokolwiek zmienić, należy usiąść do wspólnego stołu, przeanalizować pomysły i zacząć je realizować.