Wtorek, 28 września 2021

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

27.03.2019 11:48 | 95 komentarzy | art, juk, mak

Nauczyciele zdecydowanej większość szkół podstawowych i średnich w powiecie wodzisławskim opowiedzieli się w referendach za strajkiem, którego początek jest planowany w szkołach na 8 kwietnia. Ale są wyjątki. Najwięcej nauczycieli opowiedziało się przeciwko strajkowi w gminie Lubomia.

Nauczyciele w powiecie wodzisławskim chcą strajku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeśli chodzi o szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, do strajku przystąpią następujące placówki:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu, gdzie za strajkiem opowiedziało się 88,75% głosujących

- Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu, gdzie za strajkiem opowiedziało się 98,3%

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, gdzie za strajkiem opowiedziało się 93,1%

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, gdzie za strajkiem opowiedziało się 100%

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu, gdzie za strajkiem opowiedziało się 96,3%

- Szkoła Branżowa w Radlinie, gdzie za strajkiem opowiedziało się 80%

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, gdzie za strajkiem opowiedziało się 93,3%

Strajkować chce też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, gdzie za strajkiem opowiedziało się 96,55%.

Brak na razie danych z Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu i Liceum Ogólnokształcącego w Rydułtowach.

Jak na razie nie udało nam się uzyskać wyników referendum w poszczególnych szkołach na terenie Wodzisławia, ZNP szczegółowe dane przekaże dopiero w piątek. Urząd Miasta w Wodzisławiu informuje jednak, że w ramach przeprowadzonego referendum w szkołach i przedszkolach, udział w strajku deklaruje 582 nauczycieli, co stanowi około 88 %. W referendum brali udział pracownicy wszystkich szkół i przedszkoli.

W gminie Godów strajkować chcą nauczyciele wszystkich placówek. Nieoficjalne wciąż wyniki referendum strajkowego przedstawiają się w następujący sposób:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie – 92% głosujących opowiedziało się za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Gołkowicach – 97% za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Gołkowicach – 95% za strajkiem,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach – 87% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach z oddziałami przedszkolnymi – 75% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie – 82% za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie – 80% za strajkiem,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku – 83% za strajkiem.

W gminie Gorzyce za strajkiem opowiedziało się 12 z 13 placówek, w których odbyło się referendum:

- Szkoła Podstawowa w Bluszczowie – 74% głosujących za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Czyżowicach – 88% za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Czyżowicach – 100% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach – 93,2% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach – 100% za strajkiem,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach – 75,6% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Olzie – 95,8% za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Olzie – 100% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Rogowie – 85,7% za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Rogowie – 100% za strajkiem,

- Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. - 85,4% za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Turzy Śl – 78,8% za strajkiem.

Zwolennicy strajku nie uzyskali większości w Przedszkolu Publicznym w Gorzycach, gdzie za strajkiem opowiedziało się równe 50% głosujących.

W gminie Lubomia tylko w dwóch placówkach zwolennicy strajku uzyskali większość:

- Szkoła Podstawowa w Lubomi: 93% za strajkiem,

- Przedszkole w Nieboczowach: 69% za strajkiem

W pozostałych trzech placówkach zwolennicy strajku byli w mniejszości:

- Szkoła Podstawowa w Syryni: 47,5% za strajkiem,

- Przedszkole w Lubomi: 18% za strajkiem

- Przedszkole w Syryni: 0% za strajkiem co stanowi swoisty ewenement

W gminie Mszana również strajkować chcą nauczyciele wszystkich placówek:

- Szkoła Podstawowa w Mszanie – 80% głosujących opowiedziało się za strajkiem,

- Przedszkole Publiczne w Mszanie – 62% za strajkiem,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi – 63% za strajkiem,

- Zespół Szkół w Gogołowej – 72% za strajkiem.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rydułtowach informuje, iż w przeprowadzonych w dniach 14 – 20 marca 2019 r. referendach strajkowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rydułtowy, za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się w głosowaniach tajnych odpowiednio:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach – 87,2% ogółu biorących udział w głosowaniu,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – 90,5% 

- w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach - 98% 

- w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach - 98% 

- w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Rydułtowach - 100% 

- w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Rydułtowach - 87% 

- w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach - 93% 

- w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Rydułtowach - 100% 

- w Miejskim Żłobku w Rydułtowach - 100% .

Jak przekazała nam Halina Mizia, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych w radlińskim magistracie wszystkie placówki oświatowe w Radlinie opowiedziały się za strajkiem. Są to:

- Przedszkola Publiczne nr 1, 2 i 3,

- Szkoły Podstawowe nr 1, 3 i 4 oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2.

Podobnie sytuacja wygląda w Pszowie. Mirella Ogrocka, dyrektor tamtejszego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych informuje, że w wyniku referendum do skraju przyłączyły się

- Przedszkola nr 1, 2 i 3,

- Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3 i 4

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Marklowicach gotowość do strajku wyraziło Gminne Przedszkole Publiczne oraz Szkoła Podstawowa nr 1.

Czytaj podobne