Poniedziałek, 10 maja 2021

imieniny: Antoniego, Antonina, Izydora

RSS

Kilkunastu policjantów z drogówki w Żorach oskarżonych. Przyjęli blisko 180 tysięcy złotych od kierowców

09.12.2019 09:18 | 1 komentarz | acz

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 14 podejrzanym w śledztwie dotyczącym czynów polegających na przyjmowaniu przez funkcjonariuszy żorskiej Komendy Miejskiej Policji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

Kilkunastu policjantów z drogówki w Żorach oskarżonych. Przyjęli blisko 180 tysięcy złotych od kierowców
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Śledztwo na polecenie prokuratora prowadziło Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. - Głównym przedmiotem postępowania były, zaistniałe w latach 2014-2018 w Żorach, czyny, które popełnione zostały, zarówno samodzielnie, jak i w ramach sprawczego współdziałania, przez jedenastu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Żorach, w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Czyny te polegały na przyjmowaniu korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, w kwotach od 30 zł do 3.000 zł albo ich obietnicy lub uzależnianiu wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej, albo jej obietnicy, lub żądaniu takiej korzyści - mówi prokurator Joanna Smorczewska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

W większości ustalonych przypadków korzyści majątkowe przyjmowane były w zamian za odstąpienie od wykonania obligatoryjnych czynności służbowych związanych z ujawnieniem popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia w ruchu drogowym (przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy, poruszania się pojazdem bez ważnych badań technicznych lub kierowania pojazdem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa). Część spośród ujawnionych w toku śledztwa czynów korupcyjnych funkcjonariuszy policji związana była natomiast z uzależnieniem wykonania określonej czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej (przykładowo: odstąpieniem od fakultatywnego zatrzymania dokumentu prawa jazdy sprawcy wykroczenia w postaci kolizji drogowej). W toku śledztwa ustalono również przypadki przyjęcia korzyści majątkowej lub jej obietnicy od kierujących pojazdami, który znajdowali się pod wpływem alkoholu (co stanowi przestępstwo) lub w stanie po użyciu alkoholu (co stanowi wykroczenie).

- Przedmiotem postępowania było także mające miejsce w dniu 14 października 2017 roku zdarzenie z udziałem obywatela Republiki Czeskiej, w przebiegu którego, w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości jazdy, pokrzywdzony został pobity przez dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Żorach, co ukierunkowane było na zmuszenie go do przyjęcia i opłacania mandatu. W tym zakresie śledztwo prowadzone było przeciwko dwóm (byłym) funkcjonariuszom Policji, którym zarzucono popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 246 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k - dodaje prokurator.

W sprawie łącznie oskarżono 12 funkcjonariuszy Policji – wszyscy decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zostali zwolnieni ze służby; Jedenastu funkcjonariuszom Policji przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym, dwóm także zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. i z art. 271 § 3 k.k. (czyny te polegały głównie na nałożeniu mandatu karnego nie za rzeczywiście popełnione wykroczenie, lecz za wykroczenie fikcyjne). Jednemu funkcjonariuszowi przedstawiono zarzut popełnienia wyłącznie przestępstwa z art. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 246 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.; Ośmiu oskarżonych przyznało się do winy, złożyli pełne wyjaśniania, ujawniając informacje o popełnionych przestępstwach i osobach uczestniczących w ich popełnieniu. Dwie osoby oskarżono o popełnienie przestępstwa z art. 229 § 3 k.k. (udzielenia korzyści majątkowej w celu skłonienia funkcjonariusza Policji do naruszenia przepisów prawa, tj. odstąpienia od ukarania za popełnione wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji)

W toku śledztwa przesłuchano ponad 170 świadków; część spośród osób, które udzieliły funkcjonariuszom Policji korzyści majątkowych, samodzielnie zgłosiła się do organów ścigania, zawiadamiając o popełnionym przestępstwie, co spowodowało skuteczne skorzystanie z klauzuli niekaralności określonej w art. 229 § 6 k.k. – istotny wkład w rozpowszechnienie informacji o tej instytucji miały media, które uprzednio informowały o sprawie. Łączna ustalona w śledztwie wartość przyjętych korzyści majątkowych to 179.680 zł;
(acz)