Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Biznes i finanse kręcą światem. Naucz się nimi zarządzać!

28.02.2019 00:00 | 0 komentarzy | EK

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (wcześniej Akademia Ekonomiczna im. K.Adamieckiego) – najstarsza uczelnia publiczna na Górnym Śląsku - jest obecny w Rybniku już od 1958 roku, kształcąc mieszkańców regionu początkowo w punkcie konsultacyjnym, a od 2002 r. w Rybnickim Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym. W 2014 roku władze Uniwersytetu podjęły decyzję o przekształceniu RONDu w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Od października 2015 najmłodszy, piąty wydział Uniwersytetu kształci studentów (obecnie blisko 400) na studiach pierwszego stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym. W roku minionym mury wydziału opuściło pierwszych 100 absolwentów z dyplomem licencjata.

Biznes i finanse kręcą światem. Naucz się nimi zarządzać!
Fot. Budynek Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji zlokalizowany w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu edukacyjnego zyskał w ostatnim czasie szczególną rozpoznawalność za sprawą serialu Diagnoza, w którym „wciela się w rolę” rybnickiego szpitala specjalistycznego nr 4.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dlaczego finanse?

Sukces i porażka, nie tylko ekonomicznej natury, mierzone są współcześnie głównie w kategoriach finansowych. Magia inwestycji finansowych i realnych zaprząta umysły niemal każdego młodego człowieka. Znajomość zasad opodatkowania czy biegłość rachunkowa stają się fundamentem każdej działalności gospodarczej. Kierunek Finanse i Rachunkowość jest zatem odpowiedzią na newralgiczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy. Studia na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku przybliżają studentom coraz bardziej złożone mechanizmy finansowo - rachunkowe w podmiotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, a także w gospodarstwach domowych. Uczą zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych. Kształtują umiejętność rzetelnej identyfikacji i analizy danych finansowych.

Nasi studenci kształcą się na jednej z dwóch specjalności: Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Analityk Danych Finansowych. Studenci specjalności Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw zdobywają wiedzę o organizacji systemu rachunkowości, zasadach ewidencji zjawisk gospodarczych, przygotowaniu danych oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych. Poznają zasady opodatkowania działalności gospodarczej, zagadnienia kosztów pracy, rozliczeń publicznoprawnych czy inwentaryzacji majątku. Celem specjalności Analityk Finansowy i Rynkowy jest wyposażenie absolwenta nie tylko w podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, ale również w informatyczno - ilościowy warsztat analityczny. Kształtując go student nabywa zaawansowane umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, poznaje zasady organizacji i tworzenia baz danych, uczy się programowania w języku Visual Basic for Applications i doskonali umiejętność multimedialnej prezentacji danych. Obie specjalności, o bardzo praktycznym charakterze, przygotowują absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstwa sfery realnej i finansowej. Mogą być także początkiem drogi do własnego biznesu.

Od dwóch lat wydział kształci również na studiach podyplomowych. Aby je rozpocząć kandydat musi legitymować się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera. W bieżącym roku akademickim realizujemy już drugą edycję studiów na kierunkach Administracja i Finanse oraz Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i VBA. Pierwsze adresowane głównie do pracowników administracji publicznej jak i prywatnej, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat procesów i procedur administracyjnych oraz oceny ich skutków finansowych. Studenci drugiego z wymienionych kierunków, zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej zdobywają zaawansowaną umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel oraz programowania w języku Visual Basic for Applications wspomagającym efektywną analizę danych ekonomicznych. Po raz pierwszy w tym roku kształcimy również na kierunku Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnego. Jest to unikatowa propozycja edukacyjna zarówno w kraju jak i zagranicą. Choć kierujemy ją głównie do doświadczonej kadry menedżerskiej, do skorzystania z niej zachęcamy również przyszłych członków organów spółek, a także osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności w obszarze nadzoru korporacyjnego, kontroli i audytu. Oferta na kolejny rok zostaje uzupełniona o studia w języku angielskim na kierunku English for Business, Law and Administration. Wcześniej, jeszcze w tym roku uruchomimy na wydziale centrum egzaminacyjne Educational Testing Service (ETS) Global. Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9 000 uczelni i ponad 14 000 firm i organizacji.

  dr inż. Tomasz Zieliński,
dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku 

Kształcimy praktycznie i uniwersytecko.

Rybnicki wydział Uniwersytetu Ekonomicznego wyróżnia praktyczny profil kształcenia, który w dyskusji o nowoczesnym modelu edukacji przeciwstawiany jest kształceniu ogólnoakademickiemu. Powszechnie przedsiębiorcy postulują większą praktyczność dydaktyki i skupienie jej na konkretnych problemach i rozwiązaniach. Akademicy z kolei odwołują się do kwestii zasadniczej – kształcenie służy najpierw poznaniu, a dopiero potem wykorzystaniu wiedzy dla celów praktycznych. Formalne rozróżnienie kierunków ogólnoakademickich i praktycznych jest konsekwencją zmian prawnych w systemie szkolnictwa wyższego, które dokonały się w ostatnich latach. W ich świetle powinna być zachowana równowaga pomiędzy kształceniem pojęciowym, teoretycznym, ogólnoakademickim a wiedzą praktyczną, bardziej wyspecjalizowaną, odwołującą się bezpośrednio do konkretnych doświadczeń. Relacja pomiędzy tymi dwoma podejściami jest mocno uzależniona od dyscypliny. W kontekście kierunków ekonomicznych, problem praktyczności kształcenia stał się szczególnie aktualny wobec powszechnej komercjalizacji różnych sfer życia. Kryteria oceny różnych działań człowieka mają dziś wymiar ekonomiczny czy wręcz finansowy. Naszym zadaniem jest zatem dążenie do zdrowej równowagi, której efektem winno być z jednej strony przekazanie niezbędnego i dobrze wyselekcjonowanego zasobu wiedzy teoretycznej ale z drugiej strony pokazanie jak ją interpretować i stosować. Tak wykształcony absolwent uczelni będzie nie tylko sprawny w działaniu standardowym, ale pozostanie również twórczy i otwarty na nowe zjawiska, koncepcje i rozwiązania.

Realizując taki cel, program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym w Rybniku zakłada, że ponad połowę zajęć obejmują ćwiczenia i warsztaty. Obowiązkowym etapem studiów są również praktyki zawodowe, od najbliższego roku akademickiego trwające aż 6 miesięcy. Ostatni semestr studiów to przede wszystkim zajęcia warsztatowe, dostosowane do profilu specjalności, realizowane również przez praktyków związanych ze środowiskiem biznesowym.

Praktyczny charakter kształcenia ma sprawić, że nasi absolwenci staną się bardziej wartościowi dla biznesu. Należy sobie jednak powiedzieć wyraźnie – uczelnia uniwersytecka, nie może stać się firmą szkoleniową. Szczegółowe kompetencje zawodowe uzyskuje się na stanowisku pracy, na kursach specjalizacyjnych czy studiach podyplomowych. Nasi niezawodni partnerzy biznesowi, przyjmując studentów na staże i praktyki, stają się tym samym partnerami w procesie kształcenia. Jestem głęboko przekonany, że taki układ jest opłacalny dla wszystkich stron.


Bądźmy w stałym kontakcie!

Wydział uczelni uniwersyteckiej to także współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Spotkania z młodzieżą, warsztaty i wykłady otwarte z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami nauki, biznesu, sztuki i sportu są naszą stałą praktyką. Już w marcu zapraszamy na spotkanie z p. Robertem Gwiazdowskim, ekspertem Centrum Adama Smitha. Wraz z rybnickim inkubatorem przedsiębiorczości planujemy spotkanie z przedstawicielem firmy Google. Marzec to również rybnickie targi edukacyjne, w trakcie których corocznie oferujemy maturzystom wysłuchanie ciekawego wykładu akademickiego. Tym razem będzie to opowieść o krainie ekonomii zwiedzanej z matematyką w plecaku.


Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia oraz do polubienia naszego profilu FB https://www.facebook.com/WBFiA/. Pozwoli to Państwu na śledzenie naszych aktywności i uzyskiwanie bieżącej informacji o zbliżających się wydarzeniach.

Pobierz prezentację w pdf >>> Uniwersytet Ekonomiczny Katowice_dobra praca i edukacja.pdf

Prezentacja jest publikowana w ramach pierwszego społecznego projektu medialnego na rynku pracy i edukacji, w aż 6 produktach reklamowych w unikatowym pakiecie przygotowanym przez Wydawnictwo Nowiny - wydawcę Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich, Magazynu Rybnickiego i portalu Nowiny.pl.

Jesteś pracodawcą lub zarządzasz placówką edukacyjną? Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie?

Skontaktuj się z nami już dziś i zamów prezentację. Napisz na: reklama@nowiny.pl 

Zobacz również szczegóły tutaj www.nowiny.pl/biznes/147683-jestes-pracodawca-lub-zarzadzasz-placowka-edukacyjna.html

Tekst sponsorowany