Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Trwa budowa asfaltowej ścieżki rowerowej do Łężczoka

31.10.2018 12:27 | 0 komentarzy | ma.w

Wzdłuż ulic Rudzkiej i Gliwickiej odbywa się budowa trasy dla rowerzystów, łączącej ścieżkę po wałach z rezerwatem Łężczok. Drogę rowerową buduje firma Bruki Trawiński z Raciborza za ok. 949 tys. zł.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Według informacji przekazanej radnym Raciborza przez prezydenta Mirosława Lenka (ostatnia sesja we wrześniu, interpelacja radnego Michała Fity) roboty na budowie ścieżki do Łężczoka toczą się zgodnie z harmonogramem. Ścieżka będzie asfaltowa, termin realizacji jest przyszłoroczny, ale wiele zależy od pogody. – Na dwa lata rozłożona jest płatność za realizację, ale zarówno urzędowi jak i firmie zależy by inwestycję skończyć możliwie najszybciej – mówił włodarz Raciborza.

Mirosław Lenk o ścieżce do Łężczoka.mp3

Kryteria przetargowe były następujące: Cena 60%; gwarancja 40%; Bruki Trawiński pokonały Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Racibórz z ofertą 980 tys. zł.

Podstawowe dane techniczne inwestycji

 • długość ścieżki rowerowej: 1 608,99 m,
 • szerokość ścieżki rowerowej: 3,00 m
 • powierzchnia ścieżki rowerowej: (asfalt w kolorze czarnym) 4.826,97 m2,
 • powierzchnia skarp: humus 3 654,84 m2,
 • spadek poprzeczny jednostronny: 2%.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

 • frezowanie części istniejącej drogi asfaltowej;
 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15 cm;
 • roboty ziemne (koryto pod warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej) śr. grubość 10 cm;
 • konstrukcja ścieżki rowerowej (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w kolorze czarnym – 3 cm, siatka geotechniczna, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm – 15 cm, warstwa wyrównawcza z pospółki –15 cm);
 • obiekty inżynierii wodnej (przepust ramowy 2,00 x 1,00 m w km 1+234,65, przepust rurowy o średnicy 600 mm w km 0+999,79;
 • humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstw humusu 5 cm;
 • poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur średnicy 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur średnicy 60 mm co 1,5 m;
 • organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa).

Ludzie:

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.