Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Rafako. Kiepskie wyniki i nowa strategia

10.04.2018 07:00 | 2 komentarze | żet

Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail pociesza akcjonariuszy, wskazując na oszczędności jakie firma ma osiągnąć dzięki reorganizacji.

Rafako. Kiepskie wyniki i nowa strategia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W 2017 roku Grupa Rafako odnotowała 1,783 mld zł przychodów, co przełożyło się na 2,22 mln zł zysku netto. Dla porównania w 2016 roku Grupa Rafako wypracowała 10,51 mln zł zysku przy przychodach sięgających 1,875 mld zł.

Znaczenie Jaworzna

W skład Grupy Kapitałowej Rafako wchodzi zarówno Rafako S.A. (podmiot dominujący) jak i szereg podmiotów, których Rafako jest wyłącznym (lub głównym) udziałowcem: PGL-Dom Sp. z o.o., Rafako Engineering Sp. z o.o., Energotechnika Engineering Sp. z o.o., E001RK Sp. z o.o., E003B7 Sp. z o.o., Rafako Engineering Solution doo Belgrad, Rafako Hungary Kft Budapeszt.

Finanse całej Grupy Kapitałowej Rafako stabilizuje spółka E003B7, powołana do realizacji kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno, która zanotowała w 2017 roku 1,23 mld zł przychodów ze sprzedaży, a jej wynik netto wyniósł 64 mln zł.

Ropa i gaz

Publikację wyników finansowych Rafako połączono z aktualizacją strategii firmy. Do celów strategicznych przedsiębiorstwa wpisano m.in. wejście w sektor gazu ziemnego i ropy naftowej. W ciągu trzech lat przychody z tej działalności mają osiągnąć poziom 300 mln zł rocznie. Realizacja tego celu ma zostać oparta na doświadczeniach i referencjach Grupy PBG, przede wszystkim PBG Oil and Gas, do której zostaną włączone spółki Rafako Engineering oraz PGL Dom. Większość udziałów w połączonym podmiocie obejmie Rafako S.A.

Do celów nowej strategii Rafako zaliczono również "osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku". Oznacza to, że od tego roku wyniki finansowe Rafako mają być na tyle dobre, że spółka corocznie będzie mogła dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami.

Efekty zaciskania pasa

Prezes zarządu Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail dołącza do raportu finansowego list, skierowany do akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Wskazuje w nim m.in. na reorganizację firmy oraz zwolnienia grupowe, co ma przełożyć się na poprawę finansów Rafako. - Grupowe zwolnienia zostaną̨ przeprowadzone w okresie od dnia 2 października 2017 roku do dnia 31 lipca 2018 roku, w trzech etapach, a liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi wynosić́ będzie maksymalnie 276 osób - czytamy w liście. Do 31 marca tego roku zwolniono 128 pracowników. Do końca lipca ma zostać zlikwidowanych dalszych 148 etatów.

- Łączna wartość spodziewanych rocznych oszczędności wynikających z wdrożenia wszystkich rekomendacji ma wynieść́, począwszy od drugiego kwartału 2018 roku włącznie, około 25 mln złotych rocznie - wskazuje prezes Rafako.

Portfel zamówień Rafako na koniec 2017 opiewał na kwotę 3,1 mld zł. Lwia część kontraktowania przypada na lata 2018 i 2019 (po około 1,5 mld zł).