Sobota, 16 października 2021

imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

RSS

JSW funduje stypendia dla przyszłych górników

20.03.2018 11:43 | 0 komentarzy | acz

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów uczniom szkół o profilu górniczym, z którymi Spółka zawarła porozumienie. Stypendia mają zachęcić absolwentów do pracy w kopalniach JSW.

JSW funduje stypendia dla przyszłych górników
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wysokość stypendium będzie wynosić 250 zł brutto miesięcznie począwszy od roku szkolnego 2018/2019. Pieniądze zostaną wypłacone osobom kształcącym się w szkołach, z którymi Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła porozumienia. Do otrzymania takiego stypendium uprawnieni będą ci uczniowie, którzy w miesiącu, za który przyznawane jest stypendium nie mieli nieusprawiedliwionej nieobecności.

Ale to nie wszystko. Po zakończeniu każdego roku szkolnego Jastrzębska Spółka Węglowa przyzna nagrodę specjalną dla trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem: 1 500 zł, 1 000 zł oraz 800 zł brutto.

- Mamy świadomość, że w związku z kryzysem, jaki dotknął branżę górniczą w poprzednich latach, młodzież ostrożnie podchodzi do pracy w górnictwie. Dlatego musieliśmy podjąć odpowiednie kroki, aby zachęcić młodych ludzi do nauki zawodu górnika i w ten sposób zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę w naszych kopalniach – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Absolwenci objęci programem stypendialnym zobowiązani zostaną do podjęcia pracy w kopalniach JSW, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki.

W ubiegłym roku Jastrzębska Spółka Węglowa na nowo podjęła inicjatywę współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach górniczych. Do tej pory podpisano pięć porozumień. Szkoły objęte programem stypendialnym to:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach,
  • Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego w ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju w Zespole Szkół Zawodowych,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,
  • Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach.