Wtorek, 11 maja 2021

imieniny: Igi, Miry, Lwa

RSS

Kompania: My nie trujemy

28.01.2016 11:02 | 3 komentarze | acz

Kompania Węglowa, do której należy KWK Chwałowice i elektrociepłowania zlokalizowana na jej terenie, protestuje przeciwko wypowiedzi prezydenta Piotra Kuczery.

Kompania: My nie trujemy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prezydent stwierdził 20 stycznia na antenie Radia 90, że za wysokie stężenie benzenu w powietrzu w Rybniku odpowiada Elektrociepłownia Chwałowice. - Informujemy, że działalność EC Chwałowice oparta jest o aktualne decyzje administracyjne (pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na pobór wody powierzchniowej, pozwolenie na zrzut ścieków do kanalizacji KWK), których zapisy są restrykcyjnie przestrzegane - zapewnia Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej.

Jak tłumaczy, wszystkie źródła spalania węgla kamiennegow w elektrociepłowniach, zgodnie z obowiązującym prawem są poddawane dwa razy w roku pomiarom w zakresie emisji do powietrza takich zanieczyszczeń jak pył zawieszony, SO2, CO2, CO, NOx, BaP, (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, benzo(a)piren). Pomiary wykonywane są przez uprawnione do tego akredytowane podmioty zewnętrzne. Wyniki pomiarów w postaci sprawozdań na bieżąco przekazywane są do Urzędu Miasta Rybnika oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

- Wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują, że obowiązujące standardy emisyjne dla poszczególnych kotłów w EC Chwałowice i pozostałych źródłach są zachowane i nigdy nie stwierdzono ich przekroczeń. Ponadto nadmieniamy, że benzen jako produkt spalania powstaje głównie w wyniku procesów produkcyjnych w przemyśle koksowniczym, chemicznym oraz w wyniku spalania paliw w pojazdach silnikowych (transport). W związku z powyższym stanowczo zaprzeczamy, jakoby  podwyższone stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym aglomeracji rybnickiej spowodowane były działalnością produkcyjną Elektrociepłowni Chwałowice - mówi Głogowski