Wtorek, 28 września 2021

imieniny: Luby, Wacława, Salomona

RSS

Tak według radnych powinna działać Gazeta Wodzisławska. Stworzyli 10 zasad

29.06.2021 13:00 | 8 komentarzy | juk

Część radnych z Wodzisławia Śl. wymyśliła zasady, według których powinien funkcjonować tamtejszy miejski miesięcznik społeczno-kulturalny. "Treści zamieszczane w biuletynie powinny być neutralne politycznie i nie powinny faworyzować nikogo z grona lokalnych polityków" brzmi jedna z nich.

Tak według radnych powinna działać Gazeta Wodzisławska. Stworzyli 10 zasad
Radnym z koalicji większościowej nie podoba się, jak działa obecnie Gazeta Wodzisławska. W efekcie stworzyli 10 zasad, według których powinna istnieć i funkcjonować. (fot. Gazeta Wodzisławska)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wracamy do tematu, który na łamach portalu Nowiny.pl podejmowaliśmy już wielokrotnie. Mowa o działaniu miejskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego pn. Gazeta Wodzisławska. Przypomnijmy, że radni z koalicji większościowej zamierzali skończyć z dotychczasową linią periodyku skupiającą się na budowaniu pozytywnego wizerunku miasta oraz jego włodarzy. Niestety ich plany legły w gruzach, ponieważ jak się okazało, wydawcą gazety jest Wodzisławskie Centrum Kultury i to temu podmiotowi przysługują uprawnienie do wprowadzania w niej zmian. Znaleźli jednak inny sposób na wyrażenie swojego zdanie w tej sprawie.

Propozycja przyjęcia stanowiska

W trakcie majowej sesji radni procedowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z funkcjonowaniem Gazety Wodzisławskiej, którego inicjatorem był radny Adrian Jędryka. - Uchwała jest pokłosiem próby ustalenia statutu dla Gazety Wodzisławskiej, którą proponowałem pod koniec zeszłego roku, a także przedstawionej kilka miesięcy temu opinii radców prawnych - zaczął. Przypomniał, że w świetle tej opinii rada miejska nie ma możliwości wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu miesięcznika, stąd - jak wyjaśnił - proponuje przyjęcie stanowiska. - Poniekąd jest ono odezwą, zachętą dla bezpośrednio nadzorującego gazetę, czyli dyrektora WCK, a także prezydenta miasta, który sprawuje nadzór nad dyrektorem WCK - mówił.

10 zasad

W stanowisku zapisano, że biuletyn wydawany przez miasto Wodzisław Śl. powinien istnieć tylko pod warunkiem spełnienia 10 zasad. Poniżej publikujemy wszystkie w oryginalnym brzmieniu.

  • Właścicielem biuletynu i jednocześnie podmiotem biorącym odpowiedzialność za publikowane w nim treści powinno być miasto.
  • Biuletyn powinien posiadać regulamin w jasny sposób określający co, przez kogo i na jakich zasadach jest w nim publikowane.
  • Redaktor naczelny biuletynu powinien być wybierany przez komisję składającą się z przedstawicieli Prezydenta, Rady, Dzielnic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Wodzisławia Śl.
  • Dla zapewnienia bezstronności redaktorem naczelnym oraz członkiem redakcji nie powinni być urzędnicy miejscy.
  • Biuletyn powinien w bezstronny sposób informować o odbywających się w mieście wydarzeniach i działaniach organów miasta.
  • Biuletyn powinien promować miasto – jego historię, kulturę, atrakcje, a nie konkretne osoby, dlatego w biuletynie nie powinny znajdować się komentarze bądź artykuły osób sprawujących władze.
  • Treści zamieszczane w biuletynie powinny być neutralne politycznie i nie powinny faworyzować nikogo z grona lokalnych polityków.
  • Na łamach biuletynu powinno znajdować się miejsce dla stowarzyszeń i innych organizacji, które mogą przekazywać treści ważne dla mieszkańców.
  • Biuletyn dotowany z pieniędzy mieszkańców nie powinien sprzedawać reklam ani płatnych ogłoszeń.
  • Biuletyn powinien być rozpowszechniany w siedzibach miejskich jednostek organizacyjnych i innych urzędach publicznych oraz w wersji elektronicznej.

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.