Wtorek, 18 stycznia 2022

imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

RSS

Komisja rewizyjna negatywnie oceniła wykonanie budżetu Raciborza przez prezydenta Polowego

17.06.2021 10:43 | 12 komentarzy | ma.w

Zapłacenie 24 600 zł Dawidowi Wacławczykowi za jego opracowanie o łączeniu Zamku z Muzeum to pierwsza nieprawidłowość, którą czworo radnych (Szukalska, Nowacka, Poznakowska i Borowik) komisji rewizyjnej Rady Miasta Racibórz uznało za podstawę dla negatywnej oceny. Nieprawidłowości wskazano więcej. Źle rokuje to prezydentowi Dariuszowi Polowemu przed czerwcową sesją, na której będzie głosowane nieudzielenie mu absolutorium.

Komisja rewizyjna negatywnie oceniła wykonanie budżetu Raciborza przez prezydenta Polowego
Na czerwcowej sesji prezydent Raciborza Dariusz Polowy będzie przekonywał radnych, żeby udzielili mu absolutorium. RIO pozytywnie oceniło pracę włodarza i jego podwładnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W kwestii umowy, którą Miasto Racibórz zawarło z firmą Orinoko Art. & Travel należącą w styczniu 2020 roku do obecnego wiceprezydenta miasta D. Wacławczykiem, komisja podała, że wydatek 24 600 zł nastąpił z naruszeniem zasad:

  • celowości
  • gospodarności
  • i legalności

Jako drugą nieprawidłowość komisja wskazała udzielenie dotacji 236 300 zł z naruszeniem zasad udzielania dotacji. Chodziło o konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Komisja dopatrzyła się w tej materii istotnego naruszenia prawa przez prezydenta Polowego.

Trzeci „cios” wymierzony we włodarza to objęcie udziałów w spółce Unia Racibórz sp. z o.o. z naruszeniem zasad określonych przez Radę Miasta Racibórz. Ta nie wyraziła zgody na taką operację.

- Powyższe nie daje podstawy do podjęcia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za 2020 rok - stwierdziła większość (4 radnych) siedmioosobowej komisji rewizyjnej.

Swoją decyzję komisja podjęła po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (ta 26 kwietnia pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu przez prezydenta Polowego) oraz wysłuchaniu wyjaśnień ustnych i zapoznaniu się z pisemnymi informacjami Skarbnika Miasta Racibórz Beaty Koszowskiej - Gralak.

W głosowaniu nie wzięli udziału (byli nieobecni na posiedzeniu) radni wspierający Dariusza Polowego - Anna Ronin i Jarosław Łęski oraz radny opozycyjny Marcin Fica.

W gronie radnych, którzy dostrzegli nieprawidłowości w wykonaniu przez prezydenta Polowego budżetu Raciborza za 2020 rok, znalazła się była, długoletnia wiceprezydent miasta Ludmiła Nowacka. Na zdjęciu ze skarbniczką Beatą Koszowską - Gralak (z lewej)

Przy takim stanowisku komisji rewizyjnej należy się spodziewać się, że opozycja w radzie Raciborza - kluby „Niezależni Michała Fity” (w komisji rewizyjnej reprezentują go Anna Szukalska i Justyna Poznakowska) i „Razem dla Raciborza” (Stanisław Borowik) zagłosują za nieudzieleniem absolutorium dla prezydenta Dariusza Polowego za wykonanie budżetu miasta z 2020 roku. Wniosek komisji poparła również Ludmiła Nowacka z „Łączy nas Racibórz” dotąd w głosowaniach wspierająca propozycje Polowego, co tym bardziej stawia włodarza na przegranej pozycji w najważniejszym dlań głosowaniu w roku. Jak się dowiedzieliśmy, nieudzielenie absolutorium dla prezydenta daje radzie możliwość uruchomienia procedury ogłoszenia w mieście referendum w sprawie odwołania go z urzędu.

Prezydent Dariusz Polowy powiedział nam w czwartkowe przedpołudnie 17 czerwca, że aktualnie przebywa w podróży służbowej i nie zapoznał się jeszcze z wnioskiem komisji rewizyjnej. Dlatego nie będzie go komentował. Niewykluczone jednak, że odniesie się doń w najbliższym czasie. 

Ludzie:

Anna Szukalska

Anna Szukalska

Radna Miasta Racibórz, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu, radna miasta Racibórz, kierownik ds. sportu w SP 15, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.