Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Co z dotacjami do pieców?

19.04.2021 07:00 | 4 komentarze | ska

PSZÓW Już po przeprowadzeniu przez urzędników naboru wniosków na dotacje do wymiany starych pieców, jeden z mieszkańców wystosował do radnych szereg pytań, m.in. dlaczego ogłoszenie pojawiło się już po pracy urzędu, a nie ogłoszono go w kościołach oraz dlaczego nie wprowadzono numeracji wniosków?

Co z dotacjami do pieców?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podczas lutowej sesji odczytano pytania, przesłane przez mieszkańca Pszowa Grzegorza Fryca. Po miesiącu od sesji otrzymał on odpowiedzi z urzędu. Dlaczego ogłoszenie o naborze wniosków pojawiło się po godzinach pracy urzędu, a zarazem termin składania wniosków był od momentu publikacji ogłoszenia? Urzędnicy odpowiedzieli, że ogłoszenie opublikowano w dniu, kiedy w życie weszła uchwała rady miasta (27 stycznia) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego. Z kolei informację opublikowano na stronie internetowej urzędu, bo jest to jedyne wymagane publikacji takiego ogłoszenia. Grzegorz Fryc pytał także, dlaczego jedynym kryterium decydującym o przyznaniu dotacji był termin złożenia wniosku? Urzędnicy odpowiedzieli, że wprowadzono taką zasadę dlatego, że wymaga tego regulamin przyznawania dotacji, a także dlatego, aby uniknąć manipulacji i ewentualnego faworyzowania wnioskodawców (co również zarzucał urzędnikom Grzegorz Fryc).

W Pszowie dofinansowanie do wymiany kotłów otrzyma 180 – 190 mieszkańców. To trzy razy więcej niż w latach ubiegłych, natomiast wiadomo już, że nie wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski dofinansowanie w roku bieżącym otrzymają. – Zostało złożonych ponad 280 wniosków. Po dokonanej zmianie regulaminu nabór następuje w trybie ciągłym. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych wniosków i po jej dokonaniu niezwłocznie przystąpimy do podpisywania umów z mieszkańcami. Osoby który nie otrzymają dofinansowaniu w roku bieżącym znajdą się na liście rezerwowej. Ich wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w roku przyszłym – wyjaśnia wiceburmistrz Pszowa Piotr Kowol. – Wszystkich, zainteresowanych pozyskaniem dotacji do wymiany źródeł ciepła zapraszamy do funkcjonującego w Urzędzie Miasta punktu Programu Czyste Powietrze. Otwarcie tego punktu było strzałem w dziesiątkę. Od otwarcia punktu, w drugiej połowie ubiegłego roku złożonych zostały w Urzędzie Miasta już ponad 100 wniosków. Zainteresowanie jest bardzo dużo i już dzisiaj widzimy, że konieczne będzie zwiększenie możliwości obsługi mieszkańców. Obecnie punkt przyjmuje mieszkańców dwa dni w tygodniu a zamierzamy w najbliższym czasie poszerzyć działalność punktu konsultacyjnego o dodatkowy dzień – zapowiada Piotr Kowol.(ska)